Connect with us

Samhälle

Nytt index: Stagnerad integration över Öresund under högkonjunkturen innan pandemin

Publicerad

den

I panelen satt fr.v. Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Ulrika Hallengren vd Wihlborgs Fastigheter, Marc Perera Christensen underdirektør Dansk Erhverv och Linus Eriksson vd Øresundsbro Konsortiet. Foto: News Øresund – Anna Palmehag

Det första årliga indexet över integrationen i Öresundsregionen presenterades på torsdagen under konferensen Real Estate Øresund. Coronapandemin har inneburit ett ras för antalet gästnätter och resor över Öresund och integrationen över Öresund har fått ett bakslag jämfört med 2015, visar indexet. Men redan innan pandemin hade integrationen stagnerat. Hur ska det gå att vända utvecklingen efter pandemin? Det blev diskuterat på en efterföljande paneldebatt. Øresundsindex är ett årligt index som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet.

Indexet presenterades för första gången under konferensen Real Estate Øresund i Malmö på torsdagen. För att sammanställa Øresundsindexet används nio olika indikatorer som alla jämförs med 2015 som basår då index är 100. Det året var ett relativt normalt konjunkturår och då valutaskillnaderna inte var så stora. Coronapandemin, med inreserestiktioner, ett delvis nedstängt kultur- och samhällsliv och hemarbete, innebar att integrationen minskat under 2020-2021. Indexet för 2021 landar på 85, där sju av nio indikatorer har försämrats jämfört med 2015.

Øresundsindex presenterades av Thea Wiborg, senioranalytiker på Øresundsinstituttet. Foto: News Øresund – Anna Palmehag

– Coronapandemin har satt en stor prägel på regionen i stort. Men efter pandemin har det uppstått en stor arbetskraftsbrist på dansk sida, medan det är relativt många arbetslösa på svensk sida, säger Thea Wiborg, senioranalytiker på Øresundsinstituttet, när indexet presenterades.

Framför allt har antalet gästnätter och antalet personresor över sundet haft en kraftig nedgång under pandemin. Siffrorna visar också en mindre nedgång för flyttningarna över sundet, gränspendlingen, antalet studenter som studerar över sundet och för danskägda sommarhus i Skåne. De två indikatorer som lyfte indexet var att godstrafiken, som ökat såväl jämfört med 2019 som 2015, och antalet danska företag i Sverige och svenska företag i Danmark, som ökat fram till sista tillgängliga statistikåret 2019. Här kan du läsa om Øresundsindexet.

Paneldiskussion kring integrationen
Även om integrationen har försämrats under pandemin, och trots att indexet inte stigit mer under tillväxtåren 2015-2019 när det var högkonjunktur, så var det en del positiva tongångar kring regionens framtid vid den efterföljande pandeldiskussionen.

– Det har varit rätt så styv motvind i regionen under de senaste åren. Så man ska nog läsa att vi trots denna motvind har upprätthållit en hel del integration. Det är så vi läser siffrorna, sa Per Tryding, vice vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

– Företagen kämpar på och försöker hitta möjligheter på båda sidor sundet. Vi har ett par kriser bakom oss som påverkar siffrorna. Man behöver ha en trovärdighet i att förbindelsen över sundet fungerar och att vi kan fortsätta att jobba och bo på tvärs. För att nyttja potentialen så måste förutsättningarna bli tydligare på båda sidor om sundet, menade Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Hon var också inne på att kriser gör att människor agerar mer känslosamt och inte alltid med förnuft. Därför är indexet ett välkommet mätverktyg på regionens status.
– Vi måste agera faktamässigt. Att vi faktiskt kan mäta hur det faktiskt ser ut och inte prata om hur vi tror att det är.

Öresundsbrons önskan med indexet är att få igång en diskussion om utvecklingen i regionen och kunna peka på vad som behöver åtgärdas och satsas på. Det har man nu, och vd Linus Eriksson ser som viktigast att Öresundsbron är en tillförlitlig förbindelse som inte riskerar att stängas vid nya kriser. Mycket ligger på de nationella regeringarna att hitta gemensamma lösningar när det gäller infrastruktursatsningar och att förenkla skattereglerna över sundet.

Marc Perera Christensen, underdirektör på näringslivsorganisationen Dansk Erhverv, menade också att det är betydelsefullt med ett mätbart verktyg för att mäta temperaturen på integrationen.
– Det finns kulturella skillnader och olika uppfattningar mellan länderna kring många ämnen. Det kan vi inte minst se i mediatäckningen på båda sidor sundet. Jag tror att ett verktyg som indexet är mycket avgörande för att debatten förs baserat på data och inte på ett känslomässigt underlag, vilket gör att vi kan zooma in på de konkreta fokuspunkterna: vad gör vi med övernattningarna, vad gör vi med pendlingen? Så kan man ta sig an dem en och en, sa han.

Ett nytt Øresundsindex kommer att släppas varje år, medan det varje kvartal presenteras ett trafikindex som mäter resorna och transporterna över sundet.

(News Øresund – Erik Ottosson)

 

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle6 december, 2023

Danska elever presterade bättre än svenska i senaste Pisamätningen – men resultaten sjönk i båda länderna

Danmark ligger bättre till än Sverige inom alla de områden som Pisa 2022 mäter: matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Men båda...

Samhälle6 december, 2023

Øresunddirekt i Danmark får finansiering för 2024

Verksamheten hos Øresunddirekt Danmark, som driver informationstjänstens hemsidor, kan fortsätta även nästa år, och de två anställda blir kvar. Det...

Forskning6 december, 2023

Lunds universitet är världens åttonde mest hållbara universitet enligt mätning — Aarhus är Danmarks främsta på plats 175

Både Lund och Uppsala universitet tillhör de mest 20 hållbara universiteten i världen. De danska universiteten hamnar betydligt längre ner...

Samhälle5 december, 2023

Köpenhamn är Europas fjärde dyraste stad att leva i enligt mätning

Köpenhamn rankas som en världens tio dyraste städer att leva i enligt en ny undersökning, skriver Børsen. Tidningen The Economists...

Arbetsmarknad5 december, 2023

Danmarks största fackförbund varslar om konflikt med Tesla

Svenska IF Metalls strejk mot Teslas svenska dotterbolag TM Sweden har gått in på sin sjätte vecka. Nu varslar Danmarks...

Fastighet5 december, 2023

Bygg- och fastighetsbranschen ville själv höja ambitionen och startade LFM30

Lokal Färdplan Malmö 2030 är ett branschinitiativ som startades med syfte att sätta upp mer ambitiösa klimatmål för bygg- och...

Fastighet5 december, 2023

Wihlborgs bygger en skolfastighet i Danmark

Det svenska fastighetsbolaget Wihlborgs kommer att uppföra en skolbyggnad i Hørsholm, norr om Köpenhamn. Skolan byggs för privatägda Nordsjællands Grundskole...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.