Connect with us

Intervjuer

Nytänkande och utvecklingsvilja i industriföretagen under krisen

Publicerad

den

Camilla Dahlin är vice vd och senior advisor på IUC Syd som är en medlemsorganisation för industriella företag i Skåne och en del av det nationella IUC-nätverket. Foto: IUC Syd.

Det har gått bättre än först förväntat för den skånska industrin under coronakrisen. Krisen har även lett till nytänkande. Det menar klusterorganisationen IUC Syds vice vd Camilla Dahlin. Hon framhäver samtidigt att permitteringsstödet har varit nödvändigt för industriföretagens möjligheter att behålla sin personal. 41 procent av industriföretagen, som ingick i en nationell kartläggning gjord av IUC, har permitterat eller varslat personal under 2020. Samtidigt såg merparten av företagen att likviditeten framöver inte är något problem och att orderingången är på normalläge eller bättre än vanligt.

Under 2020 har 41 procent av de 1 000 små- och medelstora industriföretag, som ingick i en kartläggning genomförd av det nationella klusternätverket IUC, permitterat eller varslat personal.
– Permitteringsstöden har varit viktiga för industriföretagen för att möta den osäkerhet som de kände framför allt i början. Det är svårt att säga upp personal inom industrin eftersom det inte är så lätt att hitta nya medarbetare och lära upp ny personal. Jag tror att många har tagit det säkra före det osäkra vad gäller permittering, förklarar Camilla Dahlin, vice vd och senior advisor för IUC Syd, som är en klusterorganisation för industriella företag i Skåne.

Att hitta rätt personal är en av de stående utmaningarna för industriföretagen, oavsett om det är coronapandemi eller inte.

– När vi pratar med våra stora ankarföretag så är det kompetensförsörjningen som alltid är den största utmaningen. De små företagen säger ofta att det är viktigt att anställa folk med rätt inställning, snarare än med rätt utbildning. En vanlig modell är att man låter nyanställda gå företagets egna interna utbildningar, berättar Camilla Dahlin och fortsätter:
– Industrin kommer att behöva alltmer högteknologisk kompetens och hållbarhetsarbetet kommer att betyda mycket för framtidens industri. Att vara en del av denna utveckling tror jag kommer att attrahera ungdomar mer framöver. Industrin kommer att bli en cool arbetsplats att vara på.

Personalen och strukturen i företagen anser Camilla Dahlin är en av de största styrkorna hos de svenska industriföretagen.
– Jag ser en fördel i att vi har en relativt icke-hierarkisk struktur i bolagen, att det finns en dynamik även i relationen till personalen, exempelvis i samband med produktutveckling. Samverkan mellan olika funktioner som marknad, inköp och produktion, och att ta med personalen i utvecklingen, bidrar till svensk innovationskraft.

Utvecklingsintresse hos industriföretagen

IUC driver flera nationella projekt som ska stödja industriföretagens utveckling, bland annat Robotlyftet för ökad automatisering i små och medelstora företag. Camilla Dahlin ser ett stort behov av att företagen tänker in både hållbarhet och digitalisering i sin utveckling.
– Generellt tror jag att industrin behöver bli bättre på att se över sina affärsmodeller och diskutera om de fortfarande är relevanta om tio år.

Det finns ett utvecklingsintresse i industriföretagen. I IUC:s undersökning svarade 65 procent av företagen att de gärna vill utveckla vissa eller flera delar av sin verksamhet, 14 svarade att det var intresserade, men att det var för osäkert just nu medan 21 procent svarade att det inte var aktuellt. Det är främst inom produktionseffektivisering, digitalisering och automatisering som företagen ser ett utvecklingsbehov.

Men utveckling och omställning är kostsamt för de små och medelstora företag inom industrin vilket gör att investeringar även innebär en risk för företagen.
– Det är ofta stora investeringar som krävs och därför kännbart om det blir fel. Industrin kan vara något trögare än andra branscher när det gäller förnyelse. Detta gäller industrin generellt, inte enbart Skåne och i Sverige utan globalt, säger Camilla Dahlin.

 

Osäkerhet och nytänk

När coronapandemin nådde Sverige och skapade en osäkerhet kring handeln på världsmarknaden spreds en oro bland företagen, framhåller Camilla Dahlin.
– Allmänt har nog den största utmaningen varit att industriföretagen inte vetat vad pan- demin skulle innebära. Särskilt i början fanns det en osäkerhet kring vilka effekter det skulle få för företagens produktion.

Men osäkerheten har även medfört att stora industriföretag har varit på jakt efter lokala underleverantörer, vilket har gynnat mindre företag i Skåne. Under coronakrisen har det även setts exempel på företag som ställt om sin produktion för att till exempel tillverka skyddsutrustning och handsprit till vården.
– Vi har även sett exempel på kreativitet och en vilja att ställa om, för att kunna göra en samhällsinsats, utan att i första hand tänka på vinst. Företagen har visat att man jobbar med ett stort engagemang och med hjärtat på rätta stället. De vill gärna skapa samhällsnytta och det har stor betydelse även för medarbetarna, säger Camilla Dahlin.

Det finns även branscher som har gynnats av det förändrade konsumtionsmönster som coronapandemin har medfört.
– Allt som har med bygg och fixa-i-hemmet att göra har gått bra. Även medicinteknisk utrustning. Inget företag som vi känner till har rasat under coronakrisen, konstaterar Camilla Dahlin.

Det är även en ganska ljus framtidsbild för de svenska industriföretagen som övergripande ritas upp i IUC:s kartläggning:

  • 86 procent av företagen såg inget behov av extra kapital för att starta produktionen efter coronakrisen.
  • 73 procent av företagen ansåg att det går att hantera likviditeten om inte pandemin blir alldeles för långdragen. 19 procent ansåg att likviditeten var bättre än normalt eller mycket bra medan enbart 8 procent var oroade.
  • 40 procent av företagen såg orderläget som ganska normalt och 18 procent såg det som bättre än normalt eller mycket bra medan 34 procent svarade att orderläget var svagt och 8 procent var oroade.

(News Øresund – Thea Wiborg)
Denna intervju är gjord i samband med rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet gör på uppdrag av Sparbanken Skåne. Mer om rapporten hittar du här.

 

Fakta om IUC och IUC Syd

IUC Syd är en medlemsorganisation för industriella företag i Skåne med syftet att stärka tillväxt och konkurrenskraft. De erbjuder bland annat industriföretag hjälp med teknikutveckling, affärsutveckling och kompetensutveckling. IUC Syd är en del av det nationella IUC-nätverket. IUC står för Industriella Utvecklingscentra och det finns 19 organisationer i hela landet.

Kartläggningen ”Industrin till 1000” gjordes genom intervjuer under april 2020 till februari 2021, inom ramen för den nationella satsningen Robotlyftet, med finansiering från Tillväxtverket.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Politik16 juni, 2021

Folkemødet inleds på torsdagen – News Øresund listar de viktigaste gränsregionala debatterna

Under torsdagen inleds danska politikfestivalen Folkemødet i Allinge på Bornholm i en coronaanpassad hybridform med begränsad och covid-19-testad publik på...

Fastighet16 juni, 2021

Villa Copenhagen är ett av tre danska projekt som är nominerade till Mipim Awards

Hotellet Villa Copenhagen, Rigshospitalets nya norra flygel och studentboendet BaseCamp i Lyngby är alla nominerade, i varsin kategori, till Mipim...

Infrastruktur16 juni, 2021

Trögare återhämtning väntas för tågresandet över Öresund än för övriga Öresundstågstrafiken

Hur flygresandet från Kastrup utvecklas och vilka regler som kommer att gälla för gränsöverskridande resor generellt är två osäkerhetsfaktorer som...

Arbetsmarknad16 juni, 2021

Pandemin har tydliggjort gränsregionen på nationell nivå

Coronapandemin har försvårat pendling och annan rörlighet över Öresund men också tydliggjort gränsregionen för nationella politiker. Den paradoxen lyfte Region...

Näringsliv16 juni, 2021

Danska Ilva öppnar flera nya möbelbutiker i södra Sverige

Första varuhuset öppnades i Sverige 2005 och redan då fanns planer på fler svenska butiker. Men det är först nu...

Samhälle16 juni, 2021

Köpenhamnarna utsätts för färre brott

Till följd av nedstängningen och coronarestriktionerna har antalet inbrott, misshandel, fickstölder och liknande brott som drabbar den enskilda invånaren minskat...

Turism/kultur16 juni, 2021

Tre av fyra danskar vill stanna hemma i sommar

75 procent av de tillfrågade danskar i en ny undersökning, som Megafon har gjort för tidningen Politiken och TV2, planerar...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.