Connect with us

Intervjuer

Nya möjligheter uppstår i ett bredare dansk-svenskt musiksamarbete

Publicerad

den

Vart fjärde år pekar danska Statens Kunstfond ut spelställen i Danmark som ska vara knutpunkter för musik. Under perioden 2021-2024 har 19 lokaler valts ut. Det kommunala kulturhuset i Helsingör, Kulturværftet, valdes för första gången. Foto: News Øresund

Under de senaste åren har ett nära samarbete kring musik utvecklats i norra Öresund. Nya projekt drivs av det kommunala kulturhuset, Kulturværftet, i Helsingör och lokalen The Tivoli i Helsingborg, men involverar många fler aktörer på båda sidor om Öresund. Det handlar om talangutveckling, konsertsamarbete, samfinansiering, strategisk utveckling och kunskapsutbyte.

Det kommunala kulturhuset Kulturværftet i Helsingör och den privatdrivna spellokalen The Tivoli i Helsingborg startade 2017 ett projekt med stöd från Nordisk Kulturfonds Puls-grupp. Det var starten på ett längre samarbete som hela tiden har tagit nya vägar.
– Det fortsätter att öppna dörrar och det är svårt att låta bli att öppna dem, gå in och se hur det ser ut, säger Rasmus Schrøder, musikredaktör på Kulturværftet och fortsätter:
– Så som projektet har utvecklat sig hittills, så är det väldigt tydligt att det finns en stor utvecklingspotential som vi måste följa upp. Både på regional nivå, alltså i samarbete mellan Region Huvudstaden och Region Skåne, men även på nationell nivå. Det vore väldigt bra om det arbete vi gör kunde bidra till att driva på de nationella agendorna. När det så tydligt finns en stor utvecklingspotential regionalt skulle det vara märkligt om det inte också finns nationellt.

Tanken på samarbete uppstod utifrån insikten att det fanns ett helt outforskat musikfält på den andra sidan Öresund.
– Samarbetet bygger på idén om att det finns musik, eller faktiskt en hel musikbransch, i det andra landet som är rätt hemlighetsfull. Vi vet inte så mycket om vad som föregår där. Det kan vara jättestora konserter precis på andra sidan Öresund med en stor publik, utan att vi vet vem som spelar. Och det kändes ganska bissart, när vi började våra samtal med The Tivoli, att det faktiskt löper en mur genom Öresund, säger Rasmus Schrøder.

Projektfinansiering en hävstång för mer samarbete

Rasmus Schrøder, musikredaktør på Kulturværftet i Helsingör. Foto: Kulturværftet

Puls-stödet blev startskottet för ett helt nytt sätt att tänka på. Möjligheterna till samarbete tvärs över gränsen har blivit en del av Kulturværftets strategiska utveckling och har öppnat nya vägar för finansiering såväl som samarbetspartners. – Jag tycker att Puls-ordningen var rätt unik, utifrån att kunna sätta sig ner på ett annat sätt för att skapa ett lyft. Att man samtalade över gränsen, att man lobbade mellan fonder och intresseorganisationer och skapade en plattform för samarbete. Det är ingen tvivel om att det har varit en viktig hävstång och även en bas för oss, säger Søs Krogh Vikkelsøe, ledare för Kulturværftet.

Musiksamarbetet har vuxit till att involvera ekonomi och samarbete med bland andra Helsingborg och Helsingörs kommuner, Helsingborg Arena & Scen AB, Statens Kunstfond, Region Skåne, Region Huvudstaden och en lång rad musikorganisationer, lokaler och agenturer.
– Vi ser det som en vision, där vi har några värdetrådar och en av dem är Puls-konserterna som har definierats inom ett väldigt konkret samarbete. Men även om vi inte fick själva stödet, så tänker jag att vi ofta har diskussioner om hur vi kan samarbeta. Det har banat väg för ett sätt att tänka och närma sig varandra, säger Søs Krogh Vikkelsøe.

 

Regional spellokal blev interregional

Statens Kunstfonds projektsstödsutskott för musik pekar vart fjärde år ut ett antal musikscener och spelställen i Danmark som så kallade regionala spelställen. 2021 fick 19 spelställen status som det och en av dem var Kulturværftet. Det innebär ett årligt statsstöd på en miljon DKK under perioden 2021-2024. Syftet är enligt ramavtalet att ”förmedla, presentera, profilera och utveckla det rytmiska musiklivet lokalt, regionalt och nationellt”.
– Regionalt spelställe är ju definierat. Du ska göra något som gynnar den nationella musiken. Vi valde att ta den nordiska, den svenska, dimensionen in i vår ansökan, berättar Søs Krogh Vikkelsøe.

Søs Krogh Vikkelsøe, chef för Kulturværftet i Helsingör. Foto: Kulturværftet

I Kulturværftets strategi, som beskrivs i ansökan, står bland annat: Vi har etablerat Det Musikaliske Netværk med en lång rad musikaktörer i Helsingör med omnejd, och vi har även etablerat ett starkt svenskt nätverk. Med bara 4 kilometer och en resa på 20 minuter till Helsingborg har det varit naturligt för oss att bjuda in professionella artister, lokaler, amatörscener och vækstlag in i en gemensam musikmiljö. Senaste året lyfte Helsingörs kommun och Helsingborgs stad samarbetet om livemusiken upp till kommunpolitiken med uppgift att lösa barriärer mellan musiklivet i de två regionerna och sätta en ny standard för nordisk kulturutbyte och publikutbyte. Vi kallar denna nya musikbro för interregionala spelställen”.

Det tvärregionala samarbetet kring talangutvecklingsprogrammet Popkorn Nordic spelade en viktig roll för utvecklingen av den nya musikbron. The Tivoli i Helsingborg har i flera år arbetat med ett talangutvecklingsprogram som kallas Popkorn. I samarbete med Kulturværftet blev det 2019 till det gränsöverskridande samarbetet Popkorn Nordic. Det är ett gemensamt talangutvecklingsprogram och konsertkoncept för lovande band från Skåne och Själland. Utöver Kulturværftet och The Tivoli är även Studiefrämjandet med i samarbetet. Andra partners är: Mejeriet i Lund, Skånsk Live, Gimle i Roskilde, Tapperiet i Køge, Loppen i Köpenhamn, Richter i Gladsaxe, Stars i Vordingborg, Slagelse Musikhus, festivalerna Helsingør Festival og HX Festival samt Helsingborg-Helsingör samarbetet. I februari 2022 fick Popkorn Nordic stöd från A.P. Møller Fonden för att utveckla programmet med nätverk och utbildning till att omfatta hela Danmark, Sverige och Norge.

 

Skillnader i dansk och svensk finansiering – nya möjligheter
Helsingör kommun och Helsingborgs stad har en gemensam strategi och samarbetar på fler sätt. Just reglerna för nationell finansiering menar Max Granström, förvaltningschef på Kulturförvaltningen i Helsingborg och vd för bolaget Helsingborg Arena & Scen, kan vara en utmaning för samarbetet generellt.
– Från Region Skånes sida är det inte ett problem att så att säga skånska pengar får effekter i Helsingör. Men som jag förstått det enligt de danska samarbetsparter jag varit i kontakt med så verkar det finnas större begränsningar i hur beviljade medel används utanför landet gränser. Och för den som vill göra ett gemensamt projekt blir det ju en utmaning, säger han.

Max Granström är förvaltningschef på Kulturförvaltningen i Helsingborgs stad och vd för Helsingborg Arena & Scen. Foto: Helsingborgs stad

Max Granstöm har också upplevt att det är en skillnad mellan sättet att finansiera projekten på.
– Danska kulturlivet, den del som jag har haft med att göra, bygger väldigt mycket på en projektstyrd tillvaro. Vilket gör att du inför varje projekt behöver samla på dig finansiering. Det är min erfarenhet. Det finns säkert andra bilder också. Men nu tänker jag på konst- och kulturproduktion framför allt, säger han och tillägger:
– Men så finns det också en helt annan karta med tänkbara finansiärer i danska kulturlivet så som de jättestora fonder som Mærsk och så vidare. Vi har ju inte alls det. Vi har tagit allt via skattsedeln. Så när vi går in i samarbeten så har vi ofta en färdig finansiering. Det har vi äskat och planerat för ganska länge.

På Kulturværftet ser de en fördel med att det just finns många finansieringsmöjligheter.
– Jag tycker att vi lyckas med rätt mycket. Varje gång vi har ett musikaliskt område, som inte är fast definierat, så går vi med på att undersöka det för att det är så relevant. Vi har inte mött mycket motstånd, säger Sø Krogh Vikkelsøe och berättar att de just nu också tittar på möjligheten att skicka en ansökan till EU.
Hon förklarar att det, med flera olika nivåer av samarbetet också finns flera olika finansieringsmöjligheter.
– Statens Kunstfond har ju ett syfte, pratar vi med Interreg är det ett annat syfte, men allt relaterar till musiken. Samtidigt har skillnaderna i finansiering på svensk och dansk sida fått dem att se nya möjligheter.
– Vi måste förstå hur olika musikområdet är på de två sidorna om Öresund, men samtidigt peka på likheten. I relation till Region Hovedstaden har vi till exempel varit inne och identifierat utvecklingsmedel som ligger i linje med initiativ från Region Skåne. Och nu har vi lyckats med medel från Region Hovedstaden, eftersom vi har pekat på en konkret utvecklingspotential, berättar Søs Krogh Vikkelsøe.

 

Erfaringsudveksling og vidensdeling – forskellige strukturer inspirerer
Strukturforskellene mellem musikbranchen i Danmark og Sverige kan også inspirere til udvikling på flere andre måder. For eksempel mener Rasmus Schrøder at den danske støttemodel med regionale spillesteder har bidraget til at skabe et stort antal spillesteder i hele landet.
– Enhver provinsby i Danmark med plus 10.000 indbyggere i Danmark har jo en musikforening, et spillested eller et sted hvor man præsenterer livemusik. Det er muligt fordi vi subsidierer spillesteder ganske meget, siger Rasmus Schrøder.

Lige nu kigger den svenske live-branche på den danske model og ifølge Rasmus Schrøder så ser han muligheder for at Region Skåne kan blive inspireret.
– Så når vi snakker om, at vi synes det kunne været interessant, hvis vi havde et regionalt spillested i Skåne – og det gerne måtte ligge i Helsingborg! – så åbner det for en interessant snak fordi Region Skåne jo faktisk har været progressive i at gå forrest med at støtte rytmisk musik, eller popmusikken som de kalder det i Sverige, og det har faktisk været ret banebrydende, at man har gået ind fra deres side med de her tanker, siger Rasmus Schrøder.

I januar 2023 afholdes svensk musikbranches årlige møde, Sweden Live, i Helsingborg og Helsingør. Den samler agenturer, bookingagenter og arrangører til en diskussion om samarbejdet fremover.
– Det er en vældig fin idé, som vi burde forfølge i Danmark også, siger Rasmus Schrøder.
At den bliver afholdt i begge byer viser noget om svensk musikbranches interesse for den danske tilsvarende branche mener han.
– En del af det kommer til at foregå på Kulturværftet, hvor den svenske live-branche kommer på besøg for at høre noget dansk musik og oplæg fra danske musikbranchefolk. Så det er en foreløbig kulmination på det relationelle arbejde vi har lavet med Svensk live også.

Rasmus Schrøder fremhæver, at der også er sket en fusionering af musikagenturerne i Norden, hvilket også bidrager til et grænseoverskridende fokus fra deres side.
– Det er en bevægelse, som også er vigtig at være opmærksom på her. At der faktisk er tre af de toneangivende musikagenturer, som er fusioneret på tværs af de nordiske lande inden for de sidste to-tre år.

Lokalen The Tivoli i Helsingborg arrangerade musiktävlingen Popkorn första gången år 2000. 2019 blev det till Popkorn Nordic i samarbete med Kulturværftet och Studiefrämjandet Skåne. Foto: News Øresund

 

Bedre integration af musikbrancherne – større ”hjemmemarked” for musikerne
Men musiksamarbejdet i det nordlige Øresund handler ikke kun om vidensdeling og finansiering. Målet er større og bredere end så.
– Det ene spor er jo artistsporet, hvor det er vigtigt, at artisterne får opbygget deres CV ved at spille i et andet land. Så er der publikumssporet, som handler om hvor meget publikum man får flyttet i forhold til at opleve en anden kultur og identitet. Så er der det tredje, eksportdelen, som handler om, at det rent faktisk et vækstområde, hvor vi kan skabe værdi på flere planer. Der er også hele hubdelen/uddannelse, apropos talentudvikling, at vi kan lære noget af hinanden i forhold til hvordan vi identificerer og arbejder med talenter. Og så er der vidensdelingen, det at vi lærer af hinanden på tværs af grænserne, sammenfatter Søs Krogh Vikkelsøe.

Rasmus Schrøder fremhæver muligheden for at artisterne får et meget bredere ”hjemmemarked”.
– Det ville være smaddersmidigt, hvis brancherne var bedre orienteret om hvordan det rent faktisk fungerer på den anden side, for at man i højere udstrækning ville kigge på det som en reel mulighed for et nyt marked til sit produkt, til sin musik. For eksempel er det en ret stor hemmelighed for svenskerne hvor utrolig mange spillesteder, der er i Danmark, siger han.

På trods af de mange steder at optræde i Danmark, har det været sværere at få svenske bands til Danmark end omvendt, fortæller Rasmus Schrøder:
– Jeg kan sige at overordnet er det nemmere at flytte nogle danske bands til Sverige end at flytte svenske bands til Danmark. Her snakker jeg isoleret set om Helsingør og Helsingborg. Det har i denne her proces været nemmere for os at overbevise de danske management og bookingagenturer om at spille en koncert i Helsingborg end den anden vej rundt.
Men statistikken viser, at det lykkedes dem. I både 2018 og 2019 spillede næsten lige så mange danske bands på The Tivoli som svenske bands på Kulturværftet – seks danske og fem svenske. Ved de danske koncerter på The Tivoli var mere end to tredjedele af publikum danskere mens det varierede lidt mere i antallet svenske gæster til de svenske koncerter på Kulturværftet.
– Med vores beliggenhed bliver det mindre farligt at have en koncert i Helsingborg, fordi vi sender deres hjemmepublikum med dem, siger Rasmus Schrøder.

På den måde er artisterne sikre på at få en god oplevelse med et godt publikum samtidig med at det vil blive betragtet som en koncert i udlandet.
– Det kan opbygge interessen for et band i hjemlandet, når de kommunikerer historien om, at de turnerer i udlandet og det er i denne sammenhæng rigtig interessant, siger Rasmus Schrøder.

I Helsingborg løfter Max Granström også flere andre effekter af at få flere bands til at spille på den anden side af Øresund.
– Det finns en annan poäng. Det finns ett sysselsättningspolitiskt värde i det, ett arbetsmarknadspolitiskt värde, ett branschvärde. På det här sättet vidgar man faktiskt arbetsmarknaden i en sektor som är rätt så nationell, kanske till och med regional. Det är ju svårt för en svensk att turnera i Danmark med sin musik. Och det är inte för att danskarna inte lyssnar på svensk musik, för det finns väldokumenterat att vi lyssnar på varandras musik. Det är bara vana och kunskap, kanske turnékunskapen är olika i länderna, kontaktnätet och så vidare är rätt så nationella och kanske till och med regionala. Och det här är ett sätt att luckra upp det. Och därmed skapa en större arbetsmarknad, siger Max Granström.

Og samtidig er det en mulighed for at bruge det ”udvidede hjemmemarked” til at få international koncerterfaring for de lidt mindre bands, som ikke automatisk kommer på turné i udlandet, uden at skulle alt for langt omkring.
– Där kan det också finnas nycklar som kan vara värdefulla i relation till vad som gäller mellan Danmark och Sverige, och Sverige-Norge, Sverige-Finland och så vidare. Och på sikt med en Fehmarn bältförbindelse, så skulle det kanske till och med kunna finnas en nordeuropeisk marknad. Sydskandinavisk och nordtysk, siger Max Granström og sammenligner med hvordan musikere inden for klassisk musik bevæger sig mellem eksempelvis Lübeck, Hamburg, Oslo, København, Växjö og Gøteborg.

 

Internationale koncerter og publikum tiltrækkes
Endnu et aspekt af det fælles musikarbejde er, at de to byer udgør en større kritisk masse end hver for sig. Markedsføringen af koncerterne går ud på begge sider af Øresund og det er relevant i forhold til at tiltrække internationale koncertnavne, mener Rasmus Schrøder:
– Men vores case er jo, at der i de to byer tilsammen bor lige så mange mennesker som i Odense. Og det er den tænkning vi gerne vil manifestere: at vi får nedbrudt barrieren mellem byerne, så publikum frit flyder mellem venues i Helsingborg og Helsingør.
At nedbryde barriererne for at skabe mere bevægelse på tværs af Sundet er også vigtigt for Helsingborg.
– Jeg tænker, at denne form for bevægelse også kan være med til at stimulere arbejdsmarkedet, handelen og servicebranchen. Og netop fordi det er så lystbetonet. Det er ikke fordi man er tvunget til at krydse sundet, det er bare fordi man har lyst! Det er en helt anden motivation, siger Max Granström.

Samtidig betyder de internationale koncertnavne, at der kan tiltrækkes flere publikummer længere væk fra.
– Og så er der også det aspekt i det, at begge byer arbejder med turisme. Det er en anden rigtig interessant fakta ved det her. Folk vil tage rigtig langt for at høre musik. Og vi kan se på vores billetsalg, at når vi har koncerter, så kommer folk faktisk ganske langt væk fra. Det er ikke majoriteten af publikum som kommer fra Midtsverige, Norge eller Tyskland, eller helt andre lande, men der er dog en del, der gør det og det har samtidig også en impact på turismeomsætningen i vores to byer, siger Rasmus Schrøder.

 

Det tar 20 minuter med färjan att ta sig mellan Helsingör och Helsingborg. Foto: News Øresund

Langsigtede effekter af kultursamarbejde
De dynamiske effekter af kulturevents og – samarbejde er ikke altid lette at måle, men på den svenske side er Max Granström også overbevist om, at der er flere positive langsigtede effekter.
– Jag pekar ju på att ett kulturprojekt kan skapa effekter som kan generera arbetstillfällen och ekonomi i besöksnäringen. Så det finns ju massa mätetal, absolut. Men kärnan av det jag tycker är värdet, är en känsla av gemensam identitet. Det kanske du kan mäta med enkäter och sådär, men det är nog väldigt svårt. Men man kan förnimma det över tid att det har blivit en förändring, siger han og forklarer yderligere:
– Jag skulle säga att det är ett mycket stort värde i ett kulturutbyte som ökar samförstånd, som jag tror bidrar till lokal stolthet och som i sin tur bidrar till regional identitet. Det är viktiga saker! Kultur är det positiva sammanhanget, kultur kan erbjuda t ex konserter som kan stärka de sociala värdeskapande sammanhangen i samhället. Det är ett fint instrument. Förutom att det kan vara en jättebra akt i sig som konstart, är jag av den uppfattningen att det både har ett starkt värde och är ett starkt instrument, siger Max Granström.

På Kulturværftet er de enige i sammenhængen mellem kultur og identitet. Rasmus Schrøder fremhæver bl.a. det sproglige fællesskab og potentialet at vække den nordiske fælles identitet til live igen.
– Nu taler vi om musik som en vare, men det handler jo også om national identitet. Det handler jo også om en masse kunstnere, som har været med til at definere vores identitet. De har været med, og gerne i fremtiden skulle være med, til at definere vores folkesjæl. Det er supervigtigt, siger han.

Søs Krogh Vikkelsøe fremhæver samtidig, at det er vigtigt, at kommunerne bakker op om samarbejdet og her mener hun, at Helsingborg og Helsingørs fælles vision har stor betydning.
– Jo mere vi kan arbejde med den nordiske identitet, jo mere kan vi jo også trække på hinanden som kollegaer i arbejdslivet. Helsingør og Helsingborg taler om at være én by i Øresundsregionen, og der synes jeg bestemt også, at projektet åbner nogle døre for, siger Søs Krogh Vikkelsøe.

Mange af de fordele som et kultursamarbejde på tværs af grænserne kan munde ud i kan være relevante for andre kulturområder og i en større geografi, men Rasmus Schrøder mener at forudsætningerne for et tæt musiksamarbejde er særlig gunstige i det nordlige Øresund:
– Det er et stykke udviklingsudarbejde, som vi ikke kunne komme til at lave nogle andre steder. Det kan kun lade sig gøre med den geografi vi har. Og det er derfor vi lykkes. Det er nærheden. Det er det, at der er 20 minutter med færgen mellem os. Og at vi kan se, at der i forbindelse med musikken, så bliver der hele tiden ved med at dukke merværdi op, altså der dukker hele tiden nye perspektiver op, som vi bliver nødt til at forfølge. Det tror jeg er helt unikt. Det kan jeg ikke se hvor i Danmark, eller Sverige, vi skulle kunne komme til at arbejde lige så intensivt med det, siger han.

News Øresund – Thea Wiborg

 

Denna intervju är en del av analysen: “Dansk-svenskt kultursamarbete”, framtagen av Øresundsinstituttet. Rapporten visar att den gränsöverskridande dynamiken och närheten mellan länderna är betydelsefull för de kultursamarbeten som förekommer. För rapporten genomfördes 23 intervjuer och en enkätundersökning med 123 svar. Rapporten släpptes den 24 mars och är den tredje delen av en större kulturanalys.
Läs hela rapporten här.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark18 april, 2024

Innovation blir kärnverksamhet på Rigshospitalet

Efter att det senaste decenniet arbetat med ”innovation” mer och mer ingår det sedan förra året i kärnverksamheten på det...

Hållbarhet17 april, 2024

Naturvårdsverket: Sverige kommer inte att nå varken nationella klimatmål eller EU-målen med nuvarande politiska beslut

Naturvårdsverket analyserar varje år Sveriges förutsättningar för att nå de uppställda klimatmålen. Årets genomgång visar att avståndet till de nationella...

Infrastruktur17 april, 2024

Behov av ökat nordiskt samarbete inom transport och infrastruktur enligt ny rapport

Det behövs radikala förbättringar inom transportsektorn för att nå visionen om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade...

Norden17 april, 2024

Nära och enigt nordiskt försvarssamarbete lyftes i panelsamtal på svenska ambassaden

Det är naturligt och positivt att de nordiska länderna och även Baltikum samarbetar närmare i försvarsfrågor inom Nato, menade nordiska...

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.