Connect with us

Samhälle

”Malmös utmaningar är inte unika, men kräver en bred palett av åtgärder”

Publicerad

den

Martin Andersson har varit ordförande för Malmös Tillväxtkommission och presenterade huvudresultaten i slutrapporten under fredagens konferens. Foto: News Øresund

54 åtgärdsförslag presenteras i slutrapporten från Malmös Tillväxtkommission. Det finns inga Alexanderhugg med en eller ett par åtgärder som kan prioriteras för att komma till rätta med stadens utmaning, det som krävs är istället en bred palett, enligt kommissionens ordförande Martin Andersson. Det framgick när slutrapporten från den oberoende kommissionen presenterades i Malmö under fredagen.

2013 presenterades Malmökommissionens slutsatser, en oberoende utredning inriktad mot social hållbar utveckling. När beslutet togs 2021 om att tillsätta en Tillväxtkommission i Malmö med fokus på hållbar och inkluderande utveckling fanns arbetet med den tidigare kommissionen med som inspiration.

– Jag vill poängtera att när vi tillsatte Tillväxtkommissionen var det inte någon form av kriskommission, det var en kommission för att vi vill göra mer. Det är mycket som pekar i rätt riktning, men vi vet också att väldigt många inte får ta del av den positiva utveckling som Malmö har sett. Vi vet också att genom att inte släppa in så tas inte all potential till vara och vi maxar inte allt det positiva som Malmö kan stå för. Vi vill mer och vi vill att staden ska bli mer jämlik, sade Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, vid fredagens slutkonferens för Tillväxtkommissionen, och fortsatte:

– Malmökommissionen hade ett brett stort uppdrag hur vi kan bygga ett mer jämlikt Malmö med starkt fokus på hälsa, unga, socioekonomiska villkor, makt och inflytande. Sedan den slutrapporten ser jag att vi har förändrat mycket hur vi arbetar i staden. När vi sa att vi ska ta oss an tillväxten, den inkluderande tillväxten, kändes det naturligt att blicka lite på den metoden vi använt tidigare.

Kommunstyrelsen tog i onsdags beslutet att sända slutrapporten på remiss till kommunens förvaltningar, nämnder och bolag.

– Efter remissrundan bestämmer vi hur vi tar oss an den. Jag tror att vi kommer se att en del av förslagen är okomplicerade och att en del kan skapa diskussion och målkonflikter. Sen handlar det, som så mycket i politiken, om att prioritera, vad gör vi först och vad äger vi själva. En lång rad av förslagen är sådant som kräver nationella reformer och annat, sade Katrin Stjernfelt Jammeh.

”Tudelning finns överallt”

Malmös huvudsakliga utmaning är att staden är tudelad och att konsolidera de två berättelserna, menade kommissionens ordförande Martin Andersson som till vardags är professor vid Blekinge Tekniska Högskola och Lunds universitet. Det finns två berättelser om staden: det handlar dels om omställningen från industri till kunskapsintensivt företagande, men också om arbetslöshet, utanförskap och segregation.

– Näringslivet går bra, men hela staden är inte med, sade han.

Lösningen är inte en enskild åtgärd, utan flera, menar Martin Andersson.

– Det finns inget enskilt Alexanderhugg som kan lösa de problem som Malmö står inför, de problemen är inte unika för Malmö. Malmö har vissa unika fördelar, men problem med inkluderande tillväxt är inte unika. Tudelning finns överallt. Det kräver en bred palett av åtgärder inom olika områden, sade han.

Kommissionen har haft flera utmaningar i arbetet, berättade Martin Andersson. Bland annat att inkluderande och hållbar tillväxt inte är väldefinierade begrepp, att hitta enighet bland åtgärdsförslagen inom kommissionen och att arbetet startade mitt under pandemin.

Bland förslagen finns ett flertal kopplade till närheten till Köpenhamn/Danmark och norra Tyskland. Här finns unik potential för Malmö med utgångspunkt i stadens geografiska läge, menar Martin Andersson.

– Fehmarn Bält-förbindelsen är inte byggd än, men är en typisk investering som ger massor av förutsättningar. Potentialerna realiseras däremot sällan per automatik. I forskningen talas om så kallade enabling factors, kringfaktorer som kan möjliggöra. Malmö varit bra på det, hela investeringen i Hyllie är sätt realisera potentialen med Öresundsbronbron och närhet till Köpenhamn, sade han.

Kommissionen påbörjade sitt arbete i mars 2021 och har bestått av 16 kommissionärer inklusive ordförande och huvudsekreterare, men även referensgrupper och råd. 11 kunskapsunderlagsrapporter har tagits fram, berättade huvudsekreterare Kristina Olsson.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Fakta: Åtgärdsförslag Köpenhamn/Danmark och Norra Tyskland

Malmö bör stärka sin roll som regional tillväxtmotor och leda samverkan med Köpenhamn

Verka för dansk representation i styrelser

Nationell påverkan i gränsregionala frågor

Främja användning och förbättring av det befintliga stödsystemet

Verka för avskaffande av gränskontroller

Verka för revidering av gällande avtal inom skatte- och socialförsäkringsområdena

Verka för att möjliggöra för medborgare från länder utanför EU att få tillstånd att arbeta på andra sidan Öresund

Verka för anpassning av pendlingskostnaden över Öresund

Verka för att förbättra tågtrafiken över Öresund

Verka för en förbättrad transportinfrastruktur

Ta fram en strategi för att realisera Malmö och Malmö-Lunds potential i den framtida regionförstoringen

Källa: Tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö, Malmö – en stad, två berättelser (slutrapport maj 2023)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Arbetsmarknad22 september, 2023

Skattereglerna i Norden behöver förenklas, visar ny analys

Skattereglerna för både medborgare och företag som arbetar över gränsen kan vara oförutsägbara, och arbetsgivare riskerar stor och onödig administration...

Arbetsmarknad22 september, 2023

Ny rapport: Greater Copenhagen starka inom grön forskning, men släpar efter i innovationskraft och investeringar

Det är organisationen Greater Copenhagen som tagit fram rapporten ”Grön tillväxt i Greater Copenhagen”, som tittar närmare på hur storstadsområdet...

Näringsliv22 september, 2023

Forsea byter namn till Öresundslinjen efter ägarbytet

Öresundslinjen blir det nya namnet på de stora färjorna som trafikerar linjen Helsingborg-Helsingör. Namnbytet är ett led i integrationen med...

Danmark22 september, 2023

Den 1 oktober får äldre dieselbilar inte längre köra in i danska storstäders miljözoner

Från den 1 oktober får inte längre äldre persondieselbilar som följer Euronorm 4 eller lägre köra in i miljözonerna i...

Samhälle22 september, 2023

Öresundsdebatten vecka 38: Gängmedlemmar flyr Sverige av oro för sina liv, danska straff för svenska brott och kommunal dragkamp om Öresundsförbindelser

Gängkrigen i Sverige eskalerar och landet har inte varit så farligt sedan andra världskriget och gängmedlemmar flyr nu landet av...

Samhälle22 september, 2023

Räntehöjningarna slår hårdare mot hushåll med bostadsrättslägenhet i Stockholm än i Göteborg och Malmö

Riksbankens höjningar av styrräntan med följande höjningar av bostadsräntorna slår hårdare mot invånarna i Stockholm än i övriga landet beroende...

Arbetsmarknad22 september, 2023

Arbetslösheten har nästan halverats för svenskar födda utanför Europa

Sedan flyktingkrisen 2016 har arbetslösheten nästan halverats bland personer i Sverige som är födda utanför Europa rapporterar Dagens Nyheter  som...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.