Connect with us

Kultur

Kulturens nytta framhävs i de nordiska ländernas politik, visar ny kulturanalys

Publicerad

den

Kulturnatten i Lund samlar varje år många människor som vill uppleva lokala musik, dans, konst och annan kultur. Foto: News Øresund - Jenny Andersson

I de nordiska ländernas politik ses kulturen just nu som betydelsefull för hela samhällets utveckling, inklusive ekonomisk tillväxt, regional utveckling, demokrati, tillit och sammanhållning, folkhälsa och miljö. Det visar en ny analys från Kulturanalys Norden, ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik som startats av Nordiska ministerrådet. Analysen framhåller att politikens beskrivning av kulturens roll i samhället förändrats över tid, och att nyttoperspektivet ibland kan krocka med idealen kring kulturens frihet.

Kulturanalys Norden analyserar kontinuerligt kulturpolitik i Norden ur olika perspektiv. Några av de senaste rapporterna har handlat om hur kultursektorn i Norden klarade coronapandemin och hur nordisk statistik om offentliga kulturutgifter kan harmoniseras mellan länderna. I den aktuella rapporten ”Kulturens roll och nytta i samhälls­utvecklingen” analyseras hur de nordiska länderna beskriver kulturens roll i politiska styrdokument på nationell nivå.

Både Sverige och Danmark balanserar två perspektiv på kultur

Analysen visar att i danska kulturstrategier och andra politiska dokument framhävs ofta kulturens betydelse för att ge danskarna ett sammanhang och gemensamma referensramar, och bidra till den nationella identiteten. Inför den senaste svenska kulturpropositionen gjordes en utredning som föreslog att kulturpolitiken skulle få en tydligare roll för att uppnå mål inom andra politikområden, så som utbildning, näringsliv och miljö – men i propositionen valde politikerna i stället att betona kulturens egenvärde. I både svensk och dansk kulturpolitik finns sammantaget båda perspektiven: att kulturen har betydelse för samhället på olika sätt, men också att det är viktigt med fri och obunden konst och kultur, visar rapporten.

Forskning visar på kulturens nytta – men kritiseras av andra

I analysen presenteras även forskningsperspektiv på kulturens betydelse. Mycket forskning visar på olika positiva effekter av kulturen, så som att den bidrar till den ekonomiska utvecklingen genom att till exempel ge ökade arbetstillfällen och locka högutbildad arbetskraft till ett område med rikt kulturliv. Forskningen visar också på kulturens betydelse för demokrati och hållbar utveckling genom att exempelvis öka människors engagemang, och för människors hälsa genom att bland annat lindra sjukdomssymptom och sprida kunskap.

Samtidigt lyfts flera kritiska forskarperspektiv, som bland annat handlar om att forskningen inte klarlägger tydliga orsak-verkansamband mellan kultur och samhällsnytta, samt att man inte studerat vad effekten blivit om resurserna satsats på något annat än kultur. Andra forskare är kritiska mot fokuset på om kulturen är nyttig, i förhållande till andra värden.

Utifrån rapporten bedömer Kulturanalys Norden att de nordiska länderna kan behöva tydliggöra hur kulturpolitiken ska förhålla sig till andra politikområden, och när det är relevant att förvänta sig att kulturen ska bidra till nytta. Nyttan bör också sättas i relation till andra perspektiv, som allas möjlighet att delta i kulturlivet samt kulturens frihet, skriver analysförfattarna. (News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Politik8 juli, 2024

Sveriges Nordenminister Jessika Roswall (M) föreslås som ny EU-kommissionär

Jessika Roswall (M), som förutom Nordenminister även är EU-minister, nomineras till ny svensk EU-kommissionär efter Ylva Johansson (S). Det meddelade...

Turism/kultur4 juli, 2024

Rekordmånga museibesökare i Danmark i fjol – men biograferna tappar

Fler än någonsin besökte de danska museerna i fjol, men biobesöken har inte hämtat sig efter pandemin. I jämförelse med...

Samhälle4 juli, 2024

Konjunkturen i Öresund: Befolkningsprognoserna skruvas ner i både Sverige och Danmark – danska reallöner är återhämtade för privatanställda

På båda sidor Öresund har befolkningsprognoserna justerats ned. I Sverige uppskattas detta leda till ett minskat behov av nya bostäder...

Arbetsmarknad3 juli, 2024

Grön omställning störst när sju samarbetsprojekt får dela på 137 Interregmiljoner

Fem projekt inom Grön omställning, ett inom Hållbara transporter och ett inom Gränslös arbetsmarknad får dela på 136,7 miljoner kronor...

Infrastruktur1 juli, 2024

Trafikverket: ny Öresundsförbindelse behövs kring år 2050, men inget förslag uppfyller alla behov

Snart är det dags att påbörja arbetet mot en framtida ny förbindelse över Öresund om den ska vara på plats...

Infrastruktur4 juli, 2024

Köpenhamns överborgmästare hoppas på en dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – men avvisar Landskronas planer på ett Europaspår till Köpenhamn

Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen (S) ser positivt på slutsatserna i Trafikverkets rapport om kapacitet och redundans över Öresund. Hon...

Infrastruktur4 juli, 2024

Landskronapolitikern Torkild Strandberg ställer sig bakom Trafikverkets förslag om dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – “rapporten styrker oss”

“Rapporten styrker oss i att Europaspåret har de funktioner som en ny Öresundsförbindelse behöver ha för att lösa problemen i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.