Connect with us

Samhälle

Jämn kamp mellan Stockholm och Greater Copenhagen när deras storstadsanalyser jämförs av media

Publicerad

den

Storstockholm och Greater Copenhagen har båda ambitionen att vara bäst och enligt Sydsvenskans jämförelse av två analyser är regionerna jämnstarka. Foto: News Øresund

Det pågår en ständig kraftmätning mellan Nordens två ledande storstadsregioner Stockholm och Öresundsregionen där organisationerna Greater Copenhagen och Stockholms handelskammare under det senaste året presenterat var sin analys där den egna storstadsregionen jämförs med andra regioner. Det är två starka regioner där femton parametrar från rapporterna jämförts av Sydsvenskan som till slut konstaterar att det är oavgjort – regionerna är jämnstarka.

Fördel Stockholm
(varumärke: The Capital of Scandinavia)

Riskkapital: “Det är Stockholmsregionen och inte Greater Copenhagen som är ledande i att attrahera venture capital i Skandinavien” konstaterar Greater Copenhagen i sin egen rapport. Det påverkar var nya och växande företag etableras.
Innovationer: EU-kommissionens Regional Innovation Scoreboard pekar ut Stockholm som mest innovativ av 221 regioner. Greater Copenhagen noterar dock att såväl Region Hovedstaden som Sydsverige (Skåne och Blekinge) finns med bland EU:s tio mest innovativa regioner.
Hållbarhet: Med Europas lägsta koldioxidutsläpp per capita, en hög andel elbilar och förnybar energi och bra dricksvatten bedömer Sydsvenskan att Storstockholm är bättre på hållbarhet än Greater Copenhagen – trots Köpenhamns image som cykelstad och Danmarks enorma satsningar inom vindkraft.
Välbefinnande: Även om Köpenhamn är bäst på livsnöjdhet så menar Stockholms handelskammare att den svenska huvudstaden vinner på bättre grönområden, kulturinstitutioner, offentliga platser, hälsa och lokal köpkraft.

Fördel Greater Copenhagen
(varumärke: Greater Copenhagen. Utöver Öresundsregionen ingår även Halland i denna geografi)

Regional BNP: Greater Copenhagen har sedan 2010 växt förbi Storstockholm och hade 2020 en regional bruttoregionprodukt på 222 miljarder euro med Storstockholm strax efter med 220 miljarder (enligt Greater Copenhagens analys). Dansk ekonomi väntas i år växa medan svensk ekonomi väntas krympa. Sverige tyngs av en stor andel rörliga bostadslån där räntehöjningarna får snabbt genomslag på hushållens konsumtion. Danmark gynnas av ett kraftigt ett framgångsrikt vindkraftskluster samt ett växande life sciencekluster där det i Östdanmark görs investeringar på mer än 50 miljarder danska kronor i nya forskningsanläggningar, läkemedelsfabriker och kontor.
Forskning och utveckling: Enligt både danska och svenska utvärderingar är Greater Copenhagen bäst i Europa på forskning och utveckling. Här satsas varje år 7,9 miljarder euro motsvarande 3,9 procent av den regionala ekonomin. I Storstockholm satsa 8,2 miljarder euro motsvarande 3,5 procent av BRP. När det gäller Greater Copenhagens stora FoU-satsningar påverkar bland annat de stora investeringarna som görs av de danska life scienceföretagen samt satsningarna på forskningsanläggningarna Max IV och ESS i Lund.
Ekonomisk stabilitet: Till skillnad från Sverige så sjönk inte Danmarks BNP under pandemin och samma skillnad gäller även under inflations- och krigsåret 2023. Anledningen är att dansk ekonomi domineras av livsmedels- och läkemedelsbolag vars försäljning inte påverkas lika mycket av konjunkturutvecklingen som svenska storbranscher som verkstad, stål och fordonsindustri.
Infrastruktur: Greater Copenhagen leder klart när det gäller omfattning av bilköer, kollektivtafik, pendlingstider och flyglinjer. ” ”Man kommer längre och till fler ställen från Kastrup än från Arlanda. Här presterar Stockholm dåligt”, säger Stockholms handelskammares chefekonom Stefan Westerberg till Sydsvenskan.

Oavgjort

Arbetskraft: Storstockholm har 4,1 miljoner invånare och en folkökning på på 12,5 procent mellan 2012 och 2021. Greater Copenhagen har 4,4 miljoner invånare och en folkökning på 7,7 procent. Tittar vi på Öresundsregionen (dvs inte räknar med Halland) finns här 4,1 miljoner invånare. Sysselsättningen ligger kring 2,0 miljoner personer i såväl Storstockholm som Greater Copenhagen.
Global hubb:Sett till internationell attraktionskraft, utländska studenter, turism och internationella huvudkontor fick Greater Copenhagen och Storstockholm samma ranking i handelskammarens rapport. Stockholm är lite starkare på internationella huvudkontor medan Greater Copenhagen har fler internationella högskolestudenter och högre rankade toppuniversitet.
Digitalisering: Enligt Stockholms handelskammare ligger Helsingfors i topp i Europa följt av Stockholm och Köpenhamn när det gäller digital utveckling. Städerna har god tillgång till bredband och ny teknik, relativt god 5G-beredskap samt en snabb digitalisering av den offentliga sektorn.
Bostadsmarknad: Det är svårare att få tag i bostad i Stockholm än i de flesta europeiska storstadsregioner men ännu värre i Köpenhamn. Att det är en bättre bostadssituation i Skåne gör att Sydsvenskan bedömer att Greater Copenhagen som helhet hamnar på samma dåliga nivå som Stockholm.
Trygghet: Stockholm plågas av skjutningar, sprängningar och gängvåld men här är även Malmö, Landskrona och Helsingborg drabbat vilket även drar ner betyget för Greater Copenhagen.
Välfärd: Både Storstockholm och Greater Copenhagen får höga betyg när det gäller lång föräldraledighet, bra levnadsvillkor för äldre, bra sjukvård och ett stort förtroende för den offentliga sektorn. Men Oslo rankas ännu högre och handelskammaren noterar att de nordiska huvudstäderna generellt placerar sig i topp när det gäller välvärd.
Politiskt klimat: ”De nordiska städerna presterar relativt bra och ligger poängmässigt nära varandra”, menar Stockholms handelskammare och syftar då på en god situation när det gäller rättssäkerhet, korruption, valfusk och snabba politiska förändringar.

Greater Copenhagen är ett dansk-svenskt politiskt samarbete mellan Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Region Halland samt de 85 kommuner som finns inom de fyra regionerna.

Stockholms handelskammare är en medlemsfinansierad oberoende näringslivsorganisation med en vision om att Stockholm ska bli Europas bästa huvudstadsregion.

Källor: För jämförelsen står Sydsvenskan i artikeln Stockholm eller Köpenhamn – vilken är Nordens ledande storstadsregion? Jämförelsen bygger på två analyser: Europas bästa huvudstad (Stockholms handelskammare) samt Förutsättningar för Greater Copenhagens framtida tillväxt – en jämförelse med andra storstadsregioner (Greater Copenhagen).

(News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Näringsliv28 februari, 2024

Efterfrågan på återvinning av textilier har inte varit tillräcklig – Renewcells i konkurs

Renewcells har utvecklat en teknik som kan återvinna textilier och kläder till textilavfall, men efterfrågan på textilmassa har inte varit...

Samhälle27 februari, 2024

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen...

Danmark27 februari, 2024

Hanstholm på västra Jylland blir bas för servicefartyg till havsbaserde vindkraftsparker

Det dansk-norska börsnoterade bolaget Integrated Wind Solutions, IWS, har tecknat ett avtal med Hanstholms Hamn på västra Jylland om att...

Norden23 februari, 2024

Dansk och svensk säkerhetstjänst varnar för hotet från Ryssland

Den senaste veckan har de svenska och danska militära säkerhetstjänsterna presenterat analyser där de varnar för ryska krigsförberedelser i Östersjöområdet...

Fastighet23 februari, 2024

Ny rapport: svensk byggkris kan kosta 1 000 miljarder kronor till år 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbete med WSP i en ny rapport räknat på vad den minskade byggtakten kan innebära på...

Fastighet23 februari, 2024

Bostadsbyggandet minskade mer i Sverige än i Danmark under 2023

Påbörjandet av nya bostäder fortsatte att minska under 2023 på båda sidor Öresund. Procentuellt var nedgången störst i Sverige där...

Samhälle23 februari, 2024

Nordea: Konjunkturnedgången i Sydsverige upphör i år

Hela Sverige tyngs av lågkonjunkturen, men de regionala skillnaderna är stora. Stockholm går en svag utveckling till mötes och tappar...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.