Connect with us

Intervjuer

Intervju med Arjo som på torsdagen tilldelades Malmö stads näringslivspris inom life science

Publicerad

den

Joacim Lindoff har varit vd för Arjo sedan 2017, då företaget separerades från Getinge. Foto: News Øresund

För medtech-företaget Arjo AB, som grundades 1957 i Eslöv, är Öresundsregionen attraktiv med både bra kompetensförsörjningsmöjligheter och god infrastruktur. Joacim Lindoff, vd för det nu Malmöbaserade Arjo, ser dock en potential i att ytterligare stärka regionen genom att bygga upp ett än bättre samarbete mellan industri och sjukvårdssektor, samt genom att satsa mer på utbildning kring regulatory affairs.

Öresundsregionens kompetensförsörjningsmöjligheter och goda infrastruktur gör att Joacim Lindoff, vd för Arjo AB, trivs med huvudkontorets placering i centrala Malmö.

Bara 700 meter från centralstationen i Malmö är 190 av företagets globalt sett ca 6 200 medarbetare placerade. 14 av medarbetarna pendlar från Danmark till huvudkontoret i Malmö, och därför menar Joacim Lindoff att det inte finns något att anmärka på rekryteringsmässigt.

– Hittills har vi inte haft några problem med att hitta de kompetenser vi vill ha. Kompetensförsörjningsmässigt menar jag att det inte finns någon brist här, sett till Arjos behov, jämfört med Göteborg eller Stockholm, säger Joacim Lindoff.

Arjo producerar lösningar och utrustning till sjukvårdssektorn, exempelvis hygienutrustning, madrasser och lyfthjälpmedel som kan hjälpa patienter till en bättre mobilitet under sjukdomsförloppet, samtidigt som risken för arbetsskador bland sjukhuspersonal minskar.

Företaget har aktiviteter i omkring 30 länder, och produktionsanläggningar i Kina, Kanada, Dominikanska repubiken, Storbritannien och Polen.

Den största produktionsanläggningen ligger i Poznan i Polen, där det produceras bland annat sjuksängar och hygienprodukter.

Efter företagets etablering i Eslöv 1957 flyttade Arjo sitt huvudkontor till Malmö 2012-2013. Foto: News Øresund

Från Eslöv till Malmö
Historien om Arjo startade 1957 i ett garage i Eslöv där Arne Johansson, som också namngett företaget, såg ett behov av att hjälpa patienter med nedsatt rörelseförmåga att sköta hygienen.

Med bas i Eslöv, där såväl huvudkontor som den största produktionsanläggningen låg, växte Arjo under årens lopp. Bland annat med flera produktionsenheter, varav en i Lynge i Danmark.

Under de senaste 12-13 åren har det dock skett flera större organisationsförändringar i företaget.

– Under 2007-2008 såg man ett stort behov i Arjo, nämligen att lägga samman en del av företagets produktionsenheter. Det gjorde man för att få färre enheter, men också för att få förbättrad styrning kring quality regulatory compliance inom vår produktkategori, berättar Joacim Lindoff och hänvisar till företagets arbete med att säkra att företaget följer de regler, lagar och vägledningar från myndigheter som säkerställer att all medicinsk utrustning är säker och välfungerande på de marknader och i de länder där Arjos produkter säljs.

– Man började med andra fabriker, innan man beslutade att flytta produktionen i Eslöv till den polska anläggningen. Då flyttade man huvudkontoret och delar av marknadsföringen och R&D till Malmö under 2012-2013, tillägger han.

Dyra produktionskostnader
En av anledningarna till att Arjo bestämde sig för att slå ihop flera enheter och flytta produktion till Polen var enligt Joacim Lindoff främst kostnadsbesparing.

Han menar att en av Öresundsregionens utmaningar är att löner och produktionskostnader är höga i regionen, och därför flyttar många företag sin produktion till andra länder.

Baxter, ett stort Medtech-företag i Lund, har berättat för Øresundsinstituttet hur de valt att göra detsamma. 2022 ska produktionen vara flyttad från Lund till Italien, bland annat för att omkostnaderna kring produktionspersonalen i Sverige är dyrare än i Italien.

Även om Baxter är välkänt och därmed har bidragit till att göra Öresundsregionen attraktiv är inte Joacim Lindoff nervös för att det kommer att påverka Arjo negativt. Däremot ser han möjligheter i att rekrytera kompetens från Baxter.

– Baxter är ett företag med gott renommé globalt. Att de finns i klustret Malmö-Lund-Köpenhamn ger området goda referenser, och det kan göra det mer intressant för människor att flytta hit. Men jag tror inte att det kommer att påverka Arjo, på varken kort eller lång sigt, säger han och fortsätter:

– Vi kommer snarare att få större möjlighet att leta efter personal från deras nedlagda verksamhet. Personal som friställts, och som kan börja arbeta hos Arjo.

Arjos största produktionsanläggning ligger i Poznan i Polen med 800 anställda. Nettoomsättningen under 2020 låg på cirka 9 miljarder kronor. Foto: Arjo

Samarbetet med sjukvården är avgörande
Utöver höga löne- och produktionskostnader uppmärksammar Joacim Lindoff en annan utmaning, som han inte bara menar gäller Öresundsregionen, utan hela Norden.

– Vi måste hitta ett sätt att tänka nytt och hitta lösningar tillsammans med sjukvårdssektorn. Vi, industrin, kan ju komma med goda idéer kring vad som behövs, men vi måste också ha möjligheten att diskutera dem med sjukvårdsaktörerna och testa idéerna, förklarar han.

Han berättar att sjukvårdssektorn står inför stora utmaningar med höga driftskostnader utan bättre vård, bland annat på grund av en hög arbetsbelastning.

Därför menar han att privata industriföretag, såsom Arjo, med bättre tillgång till sjukvårdens dagliga arbete och samarbete med sjukvårdspersonal, skulle kunna hjälpa till att tackla utmaningarna genom att fokusera på tekniska hjälpmedel, personalens kompetens och arbetsprocesser. Det ser han som mycket värdefullt.

Genom andra kunder har Arjo byggt upp kunskap om processförbättringar, som enligt Joacim Lindoff gett goda resultat i form av besparingar, förbättrad vårdkvalitet samt ett minskat antal arbetsskador hos personalen. Dessa erfarenheter och råd vill Arjo i högre grad kunna dela med sjukvården, för att hjälpa till att lösa vårdens utmaningar.

Utbildningsutbudet kan förbättras
För att stärka regionen ser Joacim Lindoff möjligheter inom området regulatory affairs. Han vill gärna höja kompetensnivån och se mer samarbete med utbildningsinstitutionerna i Öresundsregionen, något han menar kan förbättras.

– Det saknas fortfarande utbildningar inom den reguljära delen, antingen som separata utbildningar eller som tillägg till exempelvis ingenjörsutbildningarna. Jag vet inte helt hur det ser ut i dag, men att man satsar mer på det tror jag skulle kunna ge en ännu bättre bas, säger han.

Trots avsaknaden av ett reguljärt fokus i utbildningarna har Arjo dock ännu inte haft utmaningar med att rekrytera kompetens på området, i motsats till flera andra företag i Skåne. Den goda kompetensförsörjningen i regionen beror enligt Joacim Lindoff inte minst på att regionen är attraktiv att bo och arbeta i för personer i branschen.

Detta beror både på det medtech- och life science-klustersom finns i regionen och de många arbetstillfällena som finns här, men också på de samarbetsmöjligheter som utbildningsinstitutioner som Copenhagen Business School, Malmö universitet och Lunds universitet erbjuder för näringslivet. Arjo har redan ett samarbete med flera utbildningar på just dessa tre universitet.

Samarbetena rör bland annat workshops, business cases, föreläsningar, praktikplatser och examensarbeten.

Antalet medarbetare på huvudkontoret i Malmö har vuxit stadigt de senaste åren och idag är de omkring 200 anställda. Foto: Arjo

Dansk-svensk mix ger goda resultat
Även infrastrukturen i Öresundsregionen fungerar bra, enligt Joacim Lindoff. Enligt honom är det inte många av Arjos medarbetare som bor i Malmö, utan istället är det många som pendlar från olika delar av Skåne, och från Själland.

Dessutom är det bra förbindelser till Köpenhamns flygplats i Kastrup, och vidare till exempelvis Poznan i Polen, där företagets stora produktionsanläggning ligger.

Joacim Lindoff menar att det är en styrka att både svenskar och danskar vill arbeta i företaget, eftersom olika perspektiv leder till bättre resultat.

– Vi är ju rätt lika vi svenskar och danskar, men det finns ganska stora kulturella skillnader i sättet vi tänker, och hur vi ser på problemlösning och ledarskap och liknande. Det gör att mixen är mycket mer intressant än om man rekryterar från en homogen svensk set-up. Den kulturella blandningen är inte något man ska underskatta – det är något som tillför ytterligare fördelar till regionen.

News Øresund – Camilla Neve Lieknins & Kristoffer Dahl Sørensen

 


NEWS ØRESUND är ett resultat av ett utvecklingsprojekt med Interregfinansiering som under 2012-2014 drevs i samarbete mellan Roskilde Universitet, Lunds universitet och Øresundsinstituttet. Sedan 2015 fortsätter utvecklingen av News Øresund inom Øresundsinstituttet. Under 2019-2020 stärker News Øresund den oberoende bevakningen av regionens life science kluster genom Øresundsinstituttets medverkan i Interregprojektet GC life science analysis initiative.

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och medieverksamhet bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Danmark och Sverige med fokus på Öresundsregionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse med finansiering från mer än 100 medlemmar inom offentlighet och det privata näringslivet i Danmark och Sverige.

Nyheterna från News Øresund får fritt återges under förutsättning att News Øresund anges som källa.

Kontakta oss: redaktion (at) newsoresund.org
Mer information: www.newsoresund.org / www.oresundsinstituttet.dk

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Kultur19 oktober, 2021

Förslag på 20 miljoner i coronastöd för Malmös kulturliv

Ett coronastöd på 20 miljoner kronor har föreslagits av Malmös kommunstyrelse. Stödet omfattar både konstnärsstipendier och verksamhetsstöd, uppger Sydsvenskan. Det...

Samhälle19 oktober, 2021

1 600 studieplatser ska försvinna från Köpenhamns Universitet

Fram till 2030 ska Köpenhamns Universitet skära ned med cirka 1 600 studieplatser, med anledning av den danska regeringens plan...

Samhälle19 oktober, 2021

Danmark förlänger tillfälliga gränskontrollen mot Sverige och Tyskland till den 11 maj 2022

Hotet från militanta islamister och organiserad kriminalitet gör att Danmark förlänger den tillfälliga gränskontrollen mot Sverige och Tyskland med sex...

Arbetsmarknad15 oktober, 2021

Rekordstor arbetskraftsbrist i Danmark och historiskt låg arbetslöshet

Efter återöppningen av samhället i Danmark har det funnits ett stort behov av arbetskraft och flera branshcer upplever brist. Danmarks...

Arbetsmarknad14 oktober, 2021

Arbetslösheten i Sverige sjunker – arbetskraftsbristen allt tydligare

I slutet av september hade den svenska arbetslösheten sjunkit till 7,5 procent från 9,0 procent samma månad ifjol. I Skåne...

Arbetsmarknad15 oktober, 2021

Malmös kommunalråd: Återstarten efter pandemin ger kraft till mer Öresundssamarbete

Gränshinder måste lösas och många parter sluta upp för att skapa större möjligheter att arbeta över Öresund. Det var Sedat...

Arbetsmarknad14 oktober, 2021

Köpenhamns arbetsmarknadsborgmästare ber danska transportministern om fler Öresundståg

Cecilia Lonning-Skovgaard (V), borgmästare för arbetsmarknad i Köpenhamn, har skickat ett brev till danska transportministern Benny Engelbrecht (S) där hon...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.