Connect with us

Okategoriserade

Idag är det ett år sedan id-kontrollerna infördes – News Øresund sammanfattar medierapporteringen

Publicerad

den

id-kontroll-webb

Bilden av läget i Öresundsregionen är splittrad efter ett år med id-kontroller. Flera danska arbetsgivare uppger att det blivit svårare att rekrytera svensk personal och tågresandet över Öresund fortsätter att minska. Samtidigt väntas såväl Öresundsbron som Köpenhamns flygplats i Kastrup redovisa nya rekordsiffror för trafiken under 2016 medan trenden vänt så att antalet flyttlass från Själland till Skåne åter ökar. Foto: News Øresund

Idag onsdag är det ett år sedan Sverige införde krav på id-kontroller av resenärer med tåg, buss och båt mellan Danmark och Sverige och Danmark införde en gränskontroll. Facit har blivit betydligt färre asylsökande, färre tågresenärer och fler bilister över Öresund. Kritiken mot id-kontrollernas effekter på resandet över Öresund fortsätter och Sydsvenskan konstaterar i en ledare ”Det räcker nu”. News Øresund sammanställer mediernas rapportering i samband med årsdagen den 4 januari 2017.

Ur Öresundspendlarnas perspektiv finns det egentligen bara en positiv nyhet att rapportera efter ett år med id-kontrollerna av resande över Öresund: id-kontrollen av tågresenärer på Kastrup på väg mot Sverige ska förenklas den 30 januari har danska tågbolaget DSB lovat. Passagerarna slipper gå upp i flygplatsbyggnaden och ska istället endast kliva ur tåget och sedan vända på klacken för att gå ombord igen och då förbi en id-kontroll vid tågdörren.

Samtidigt fortsätter diskussionerna mellan danska och svenska ministrar om hur id- och gränskontrollerna kan utformas på ett smidigare sätt. Det handlar då främst om tågresenärerna som är den grupp som drabbats hårdast med ökade restider, tågbyte, ökad trängsel och färre tågavgångar. För bilisterna över Öresundsbron och resenärerna med färja mellan Helsingborg och Helsingör har effekterna av id- och gränskontrollerna inte resulterat i några större förseningar.

Bilden av utvecklingen i Öresundsregionen efter ett år med id-kontroller är splittrad. Antalet tågresenärer och framför allt antalet tågpendlare över Öresund faller i ökande takt medan fler tar bilen över Öresundsbron. Samtidigt väntas såväl Öresundsbron som Köpenhamns flygplats i Kastrup redovisa rekordsiffror för trafiken under 2016 medan antalet flyttlass från Själland till Skåne åter börjat öka.

Øresundsinstituttets analyser visar att flera danska arbetsgivare uppger att det blivit svårare att rekrytera svensk personal och efterhand hörs allt fler människor som berättar att de slutat pendla över Öresund. Det finns dock inga siffror över hur många Öresundspendlare som slutat jobba i grannlandet. Som huvudstad erbjuder Köpenhamn jobb och löner som inte finner sin motsvarighet på den skånska sidan Öresund.

Så här rapporterar danska och svenska medier om id- och gränskontrollerna i början av 2017:

Information: Flygtningekrisen, højrepopulismen og EU’s handlingslammelse koster mig 20 minutter om dagen
Klicka här för att läsa hela nyheten

Berlingske: Godt nyt til pendlere: Grænsekontrol mellem Sverige og Danmark gøres mere smidig
Klicka här för att läsa hela nyheten

Berlingske: Belgien vil registrere tog- og buspassagerer i kampen mod terror
Klicka här för att läsa hela nyheten

Danmarks Radio: Et år med grænsekontrol: Presset politi og nye kadetter
Klicka här för att läsa hela nyheten

Ritzau: Støjberg ønsker grænsekontrollen forlænget
Klicka här för att läsa hela nyheten

Sveriges Television: Pendlare välkomnar snabbare ID-kontroller
Klicka här för att läsa hela nyheten

Sydsvenskan: Ledare: Ett år med id-kontroller är till ända. Det räcker nu
Klicka här för att läsa hela ledaren

Sydsvenskan: Ett år med id-kontroller har minskat både invandring och resande
Klicka här för att läsa hela nyheten

Sydsvenskan: Debattinlägg: “Vi fördjupar arbetet kring Öresundsmetron.”
Klicka här för att läsa hela debattinlägget

Sveriges Radio: Regeringen krävs på mångmiljonbelopp för ID-kontroller
Klicka här för att läsa hela nyheten

TT: Ettårsdag för id-kontroller i Öresundsregionen
Klicka här för att läsa hela nyheten

Øresundsinstituttet: Fakta: Effekterna av id- och gränskontroller mellan Skåne och Själland
Klicka här för att läsa hela faktaöversikten

Øresundsinstituttet, som ger ut News Øresund, har under 2016 gjort fem analyser av effekterna av id- och gränskontrollerna:

analyser-granskontroll-uppdragEFFEKTER AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLER I NORDEN II
Rapporten fokuserar särskilt på situationen i Öresundsregionen under sommaren och inledningen av hösten 2016 där kontrollerna fortfarande har avsevärda negativa effekter för de resande och i synnerhet för de som arbetspendlar med tåg mellan Sverige och Danmark. Antalet arbetstillfällen i Danmark som är tillgängliga för arbetspendling från Sverige med kollektivtrafik har reducerats avsevärt och undersökningar bland arbetstagare och arbetsgivare i regionen indikerar att arbetspendlingen kan komma att minska på längre sikt till följd av kontrollerna. Rapporten har utarbetats av Öresundsinstittutet på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
Klicka här för att läsa analysen

ID- OCH GRÄNSKONTROLLER I NORDEN
Øresundsinstituttet har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram rapporten ”ID- och gränskontroller i Norden – effekter av ID- och gränskontroller i ett nordiskt perspektiv”. Från Nordiska ministerrådets hemsida där rapporten även finns att läsa och ladda ner:
Denna rapport beskriver effekterna av de tillfälliga gränskontroller och ID-kontroller som förekommer i Norden under det första halvåret efter införandet. Rapporten fokuserar på de effekter kontrollerna har på mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. Analysen visar att kontrollerna generellt fungerar relativt smidigt och att de inte stör trafiken med undantag för tågtrafiken över Öresundsbron där både tillgängligheten och restiden har försämrats väsentligt. Det är också i Öresundsområdet som tranportörernas kostnader för ID-kontrollerna är som störst.Rapporten har utarbetats av Öresundsinstittutet på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
Klicka här för att läsa analysen

REGERINGSUPPDRAG: UTVÄRDERING AV EFFEKTER AV TILLÄMPNING AV FÖRORDNING OM VISSA IDENTITETSKONTROLLER
Øresundsinstituttet har gjort det faktamässiga analysarbetet som ligger till underlag för Länsstyrelsen i Skånes svar på ett svenskt regeringsuppdrag om att utvärdera hur de införda id-kontrollerna har påverkat arbetstillfällen, handel och turism i länet samt restider i Öresundsregionen. Länsstyrelsens svar lämnades till regeringen den 23 september 2016. Länsstyrelsen svarade för den slutliga utformningen av texten samt de framförda synpunkterna medan Øresundsinstituttet fungerade som oberoende sakkunnig utförare av det grundläggande analysarbetet.
Klicka här för att läsa Länsstyrelsen i Skånes svar till regeringen

analyser-granskontroll-egna-1DEN GEMENSAMMA ARBETSMARKNADEN ÖVER ÖRESUND KRYMPER – KONSEKVENSER AV INFÖRANDET AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLER MELLAN DANMARK OCH SVERIGE, DEL 2
Den gemensamma arbetsmarknaden i Greater Copenhagen/Öresundsregionen har krympt som en följd av ID- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige. Men bara för de som pendlar med kollektivtrafiken. 322 000 färre arbetstillfällen på Själland kan idag nås genom en timmes pendling med tåg från Malmö Central jämfört med tiden innan ID- och gränskontrollerna. Endast 6 av tidigare 10 arbetstillfällen på Själland är nu tillgängliga inom en timmes restid med tåg från Malmö Central. Det visar beräkningar med Region Skånes tillgänglighetsmodell. För resenärer som tar bilen över Öresundsbron eller åker med färja mellan Helsingborg och Helsingör är effekterna mera begränsade.
Klicka här för att läsa analysen

NY VARDAG FÖR PENDLARNA ÖVER ÖRESUND – KONSEKVENSER AV INFÖRANDET AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLER MELLAN DANMARK OCH SVERIGE, DEL 1
I februari-mars 2016 genomförde KTH en omfattande undersökning av vad ID- och gränskontrollerna har fått för effekter för alla som pendlar över Öresund. Hur fungerar det för pendlarna? Hur mår de? Vad tycker de? Undersökningen fick brett genomslag och i storleksordningen var tionde tågpendlare deltog i enkätundersökningen. Till detta gjordes en intervjustudie som fördjupande kunskapen ytterligare.
Rapporten är utgiven av Øresundsinstituttet i samarbete med rapportförfattaren Karin Winter, doktorand vid avdelningen för Urbana och Regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH. Författaren står ensam för analys och slutsatser.
Klicka här för att läsa analysen

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark1 mars, 2024

Dansk-Svenska Handelskammaren bildas för bättre samarbete och integration av ländernas näringsliv

På tisdag nästa vecka bildas Dansk-Svenska Handelskammaren vid en ceremoni på Danmarks ambassad i Stockholm där Dansk Erhvervs vd Brian...

Samhälle27 februari, 2024

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen...

Energi29 februari, 2024

Svenskt natointräde kan få konsekvenser för både energiförsörjning och infrastruktur

Det kan bli svårare med ny havsvindkraft i Östersjön och den svenska tåginfrastrukturen måste rustas upp rejält, speciellt i öst-västlig...

Danmark29 februari, 2024

Samtliga 98 danska kommuner utvecklar klimatplaner i samarbetet Klimaalliancen

I början av februari blev det klart att samtliga 98 danska kommuner har anslutit sig till samarbetet inom Klimaalliancen med...

Samhälle29 februari, 2024

Sveriges ekonomi krympte med 0,2 procent under förra året – Dansk BNP ökade med 1,8 procent

Under fjärde kvartalet 2023 minskade Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal. Därmed har Sveriges BNP minskat...

Danmark29 februari, 2024

Fallande tillväxt och minskad export för den danska it-sektorn

Trots en historiskt hög omsättning på 313 miljarder danska kronor inom den danska it-sektorn under fjolåret, minskade tillväxttakten jämfört med...

Norden29 februari, 2024

Skattefrågor prioriteras högt av Gränshinderrådet i år

Skattefrågor, nordiskt samarbete kring folkbokföring, digitalisering, pensionsfrågor och gränsregional statistik är de fem temaområden som det nordiska Gränshinderrådet ska prioritera...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.