Connect with us

Infrastruktur

Huvudbangården kan bli ny ändhållplats för Öresundstågen enligt danska infrastrukturplanen – tågen planeras avgå och ankomma till spår 26

Publicerad

den

Spår 26 vid Köpenhamns huvudbangård kan bli ny permanent ankomst- och avgångsspår för tåg till och från Sverige. Foto: News Øresund

Spår 26 på Köpenhamns huvudbangård kan bli det nya permanenta avgångs- och ankomstspåret för tågen till och från Sverige, men troligen först efter 2030. Det skulle även innebära att huvudbangården, och inte Østerport station som tidigare planerat, blir ny slutstation. Ett nytt vändspår föreslås också som skulle göra det möjligt att vända tåg från Sverige redan vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. En utbyggnad av perrongerna vid Ny Ellebjerg öppnar dessutom för att vissa tåg från Sverige kan köra till den nya södra knutpunkten istället för till huvudbangården. Det är några av förslagen i den danska infrastrukturplanen som presenterades av regeringen förra veckan och som nu förhandlas med övriga folketingspartier.

Kapaciteten är begränsad både på Köpenhamns huvudbangård och kring tågstationen vid Köpenhamns flygplatsen i Kastrup. Det ligger bakom flera av förslagen i den danska regeringens infrastrukturplan som presenterades förra veckan. För tågen från Sverige kan det ge tre möjliga destinationer framöver. Att tågen vänder vid Köpenhamns huvudbangård, vid Köpenhamns flygplats i Kastrup eller kör till Ny Ellebjerg och vidare in i Danmark eller mot Tyskland.

Förenklingarna kring Köpenhamns huvudbangård som presenteras i infrastrukturplanen innebär att tågen till och från Sverige kan få nyttja spår 26 framöver. När Öresundsbron öppnades var det just spår 26 som användes för trafiken från Sverige och även under tider med id- och gränskontroller från 2015 har spåret använts för SJ:s snabbtågstrafik.

– Först var vi fundersamma till att vända där de har föreslagit, men det är kopplat till rejäla åtgärder i kringmiljön. Det ska bli en riktig station och man bygger en ny bro som ger en helt annan anslutning in till centrum. Man separerar trafiken på ett helt annat sätt på huvudbangården med den här lösningen vilket gör att tågen över Öresundsbron kommer att bli mindre störningskänsliga. Det har vi heller inget emot, vi vill absolut ha punktliga tåg, säger Mats Ohlsson, senior verksamhetsutvecklare för tåg på Skånetrafiken, till News Øresund.

Enligt avtal med DSB ska Skånetrafiken ta över ansvaret för den danska Öresundstågstrafiken från december 2022 och samtidigt ändras trafiken så att Öresundstågen från Sverige ska vända vid Østerport station i Köpenhamn istället för att, som idag, köra vidare längs Kystbanan upp till Helsingör. Avtalet sträcker sig över sju år. Att tågen från Sverige får huvudbangården som slutstation istället för Østerport som tidigare planerat är, enligt Mats Ohlsson, dock förenligt med avtalet om Öresundstågstrafiken.

– Det står Østerport eller Köpenhamns huvudbangård. Når vi huvudbangården så uppfyller det avtalet, säger han.

Förändringarna på huvudbangården är fortsatt i ett tidigt stadie och genomförs troligen först efter att DSB och Skånetrafikens avtal har löpt ut och efter att Fehmarn Bält-förbindelsen har invigts, enligt Banedanmark.

– Projektet är på idéstadiet och det är beslutat att gå vidare med att undersöka möjligheter och värde i detta förslag. Det finns därför ingen tidsplan för projektet och eftersom det skulle medföra relativt stora ombyggnader ligger möjligheterna för eventuellt genomförande nog på den andra sidan om 2030, säger Niels Henrik Hansen, områdeschef för kunder och trafikplanering på Banedanmark, till News Øresund.

Tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup är också överbelastad. I den danska regeringens förslag finns en ombyggnad av stationen till så kallad ”retningsdrift” som innebär att de två befintliga järnvägsspåren används för trafik i ena riktningen och perronger byggs vid de två nuvarande godsspåren som trafikeras av tågen i motsatt riktning. I förslaget finns även ett nytt vändspår vid stationen som skulle göra det möjligt att vända tåg från Sverige vid flygplatsen. Enligt projektöversikten till den danska planen skulle det göra det möjligt att utöka antalet tåg som kör över Öresund, att försenade tåg från Sverige kan stoppas vid flygplatsen och därmed inte behöver köra vidare mot huvudbangården och påverka punktligheten samt även göra det möjligt att köra fler danska fjärr- och lokaltåg till Amager och flygplatsen.

– Spåret är tänkt att användas vid förseningar från Sverige för Öresundståg som det inte finns kapacitet till att köra vidare in mot Köpenhamn när det uppstår förseningar eller när dessa Öresundståg kommer att påverka andra tåg i Köpenhamnsområdet om de kör vidare. Spåret kan också användas om man önskar att köra fler tåg över Öresundsbron, men det inte finns kapacitet för det mellan Köpenhamns flygplats CPH och Köpenhamn H, säger Niels Henrik Hansen.

Den information som Skånetrafiken har fått från Banedanmark är att vändspåret ska användas vid förseningar och störningar i trafiken.

– För ett tag sedan fick vi informationen att man tittar på att skapa ett vändspår på Kastrup station kopplat till utbyggnaden av stationen. Det är en möjlighet om det uppstår störningar i Köpenhamnsområdet eller om vi har ett tåg som är oerhört försenat att vända de vid Kastrup station. Så utifrån det så är det inte något som vi ser som negativt. Det är ett sätt att upprätthålla trafiken över Öresundsbron om det händer något bortom Kastrup, säger Mats Ohlsson.

Den nya tågstrategin i Skåne bygger på att antalet tåg över Öresund kan utökas. Till 2040 beräknas antalet tågresor mellan Köpenhamn och Malmö ha tredubblats, till 100 000 resor per vardag. Ett nytt tågsystem, tidigare kallat Tågsystem 3, planeras och är tänkt att börja trafikera sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn omkring år 2024.

– Vi vil naturligtvis in till minst Köpenhamns huvudbangård, säger Mats Ohlsson.

I planen föreslås även att Ny Ellebjerg station byggs ut med perronger för Øresundsbanan. Stationen ska bli en knutpunkt och nås med både regional- och fjärrtåg, S-tåg och metro. Tillsammans med de planerade utbyggnadsåtgärderna kring tågstationen vid Köpenhamns flygplats skapas en sydlig järnvägskorridor som ska möjliggöra fler direkttåg till flygplatsen utan att de behöver köra inom huvudbangården som har begränsad kapacitet. Ny Ellebjerg kan även bli ny hållplats för tåg från Sverige.

– Etableringen av perronger vid Ny Ellebjerg möjliggör att tåg från Sverige kan köra utanför Köpenhamn H och samtidigt få ett centralt stopp vid en kommande trafikknutpunkt i Köpenhamn. Det finns dock ingen vändmöjlighet vid Ny Ellebjerg vilket betyder att det endast är möjligt för tåg som fortsätter till en annan station i Danmark – eller till utlandet, säger Niels Henrik Hansen.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har i veckan påbörjat förhandlingarna med övriga folketingspartier om infrastrukturplanen och meddelar att departementet därmed inte kan svara på några frågor om de föreslagna investeringarna.

(News Øresund – Jenny Andersson)


Fakta: Förslag från danska infrastrukturplanen som kan påverka tågtrafiken över Öresund

* Huvudbangården: Spår 26 föreslås blir ny perrong för tågen till och från Sverige när trafiken på huvudbangården separeras för att bli mindre störningskänslig. I och med att spåret slutar vid huvudbangården kan inte Öresundstågen köra vidare mot Østerport station som tidigare planerat.

* Tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup: utbyggnad till fler perronger och ett vändspår. Stationen vid Köpenhamns flygplats byggs ut till så kallad “retningsdrift” där de två befintliga järnvägsspåren nyttjas för all trafik i ena riktningen och de två spår som idag används för godstrafik får trafikeras av både passagerartåg och godståg i den andra riktningen. Ett vändspår byggs vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup så att det blir möjligt för tåg från Sverige att vända och köra tillbaka direkt utan att komma till exempelvis Ørestad eller huvudbangården. Det innebär att svenska tåg kan få Kastrup som slutstation.

* Ny Ellebjerg: utbyggnad till fler perronger på Øresundsbanan. Stationen ska bli en ny knutpunkt in och ut ur Köpenhamn för både regional- och fjärrtåg, S-tåg och metro. Trafik från både Stora Bält-bron och den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen kan ankomma här. Tillsammans med åtgärderna vid tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup skapas även en sydlig järnvägskorridor som möjliggör fler direkttåg till flygplatsen utan att köra inom huvudbangården som har begränsad kapacitet. Korridoren kan även nyttjas för tåg från Sverige som då kör från Kastrup vidare till Ny Ellebjerg och inte till huvudbangården. När utbyggnaden är klar 2025 ska stationen få ett nytt namn som tydliggör dess status som ny stor sydlig ingång till Köpenhamn, enligt infrastrukturplanen.

* Kystbanen: analys av förarlösa S-tog (metrodrift). Det ska utredas om den kommande förarlösa metrodriften av S-tågen också kan omfatta Kystbanen mellan Köpenhamn och Helsingör. Det skulle sätta stopp för möjligheten att bygga en järnvägstunnel för vanliga traditionella passagerartåg mellan Helsingborg och Helsingör eftersom S-tåg och vanliga tåg inte kan köra på samma bana.

* Kalvebod: omkörningsspår för godståg som väntas öka kapaciteten på den sydliga järnvägskorridoren från bland annat Roskilde via Ny Ellebjerg till Köpenhamns flygplats i Kastrup och därmed även för tågtrafiken över Öresund.

 

Årtal i infrastrukturplaneringen

2022 i december tas den danska delen av Öresundstågstrafiken över sundet enligt avtal med DSB över av Region Skåne och innebär att SJ Öresund som operatör kommer att sköta driften av hela Öresundstågstrafiken. Tågen kommer då att vända vid Østerport station alternativt vid huvudbangården

2024 ett nytt tågsystem, tidigare kallat tågsystem 3, planeras börja trafikera sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn omkring år 2024

2025 väntas utbyggnaden av Ny Ellebjerg station, däribland med nya perronger på Øresundsbanen, vara färdig

2029 Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland väntas stå färdig liksom utbyggnaden av tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. Ett nytt vändspår på tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup väntas vara klart under andra halvan av 2020-talet

2030 förenklingarna på Köpenhamns huvudbangård som skulle innebära att tågen till och från Sverige nyttjar spår 26 ligger troligtvis på den andra sidan 2030 i genomförande enligt Banedanmark

2033 så länge ska den nya svenska infrastrukturplanen gälla – presenteras under fredagen

2035 så länge ska den nya danska infrastrukturplanen gälla – regeringens förslag förhandlas just nu med de övriga Folketingspartierna

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Danmark25 januari, 2022

Danmark väntas slopa i stort sett alla restriktioner från 31 januari

Danska Epidemikommissionen föreslår att avskaffa de flesta restriktioner från nästa måndag, den 31 januari. Det enligt ett förslag (indstilling) som...

Näringsliv25 januari, 2022

Folksam samlar sin skånska verksamhet i Malmö

Försäkringsbolaget Folksam ska stänga sitt Helsingborgs-kontor och flytta verksamheten till Malmö, som blir ett av bolagets större kontor i Sverige,...

Politik24 januari, 2022

Morten Messerschmidt ny partiledare för Dansk Folkeparti

Vid Dansk Folkepartis extraordinära årsmöte under söndagen valdes Morten Messerschmidt till ny partiledare med 60 procent av rösterna, motsvarande 499...

Kultur21 januari, 2022

Drottning Margrethes liv blir musikal

I juni nästa år blir det premiär för en nyskriven musikal om den danska drottningens liv på Det Kongelige Teater...

Infrastruktur21 januari, 2022

Ny vd för HOFOR utsedd – det kommunalägda bolaget som planerar för två vindkraftsparker i Öresund

Henrik Plougmann Olsen blir ny vd för det kommunala energibolaget i Köpenhamn, HOFOR. Han kommer närmast från tjänsten som vd...

Samhälle18 januari, 2022

Idag slopar Sverige återigen kravet på covidtest för inresa – detta gäller för resor mellan Sverige och Danmark

Från och med idag, den 21 januari, krävs det inte längre ett negativt covidtest för att resa in i Sverige...

Samhälle21 januari, 2022

Sverige undantar flera grupper i ny rekommendation för covid-testning och karantän

Med en hög smittspridning i Sverige och en hög sjukfrånvaro inom samhällsviktiga tjänster som polis, ambulans och räddningstjänst, så ändrar...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.