Connect with us

Hållbarhet

Gate 21:s nya direktör vill få upp fler svenskars ögon för regionens hållbarhetsnätverk

Publicerad

den

Sofus Rex vill gärna att Gate 21 ska bli en lika välkänd aktör i Sverige som i Danmark. Foto: Gate 21

Hållbarhetsorganisationen Gate 21 har nyligen ansökt om Interregmedel för att starta upp ett stort projekt kring hållbart byggande, med över 30 danska och svenska partners. Det är ett av flera större projekt som den danska organisationen driver för närvarande. Framöver är ett av målen för den nytillträdda direktören Sofus Rex att svenska politiker ska bli mer varse vilken nytta de kan ha av samarbete enligt Gate 21:s modell.

Gate 21 arbetar för att samla kommuner, regioner, företag och forskare i bland annat Greater Copenhagen i projekt kring hållbarhet. Organisationen arbetar inom fyra områden: energiomställning, smarta städer och byggnader, hållbar mobilitet, samt cirkulär ekonomi och resursanvändning.

Bland organisationens partners och medlemmar är de flesta baserade i Östdanmark, men Sofus Rex, som är Gate 21:s direktör sedan årsskiftet, vill gärna lyfta fram att svenska aktörer varit i med i många projekt. Det gäller inte minst dem som delfinansieras av EU:s Interregprogram.

– Med både svenska och danska samarbetspartners är det möjligt att skapa fantastiska lösningar, för vi får fram fler perspektiv. Och våra svenska partners, som HUT Skåne, SUSHUB och Innovation Skåne gör ett fantastiskt arbete med att engagera fler svenska partners i våra gemensamma projekt. Men vi har ofta en dansk övervikt, så jag tänker att vi här på Gate 21 behöver arbeta med att få en bättre balans, säger han.

För att de svenska perspektiven och partnerna ska bli ännu fler menar Sofus Rex att det är viktigt att organisationen får starkare kontakter även på politisk nivå i Sverige. På detta område samarbetar Gate 21 med Greater Copenhagen, utöver med de svenska organisationerna som nämnts.

– Det finns inte någon exakt motsvarighet till Gate21 i Sverige, så där måste vi jobba med att man som svensk politiker eller tjänsteman ska kunna förstå vår modell, säger han.

Ett av projekten som Gate 21 ansökt om finansiering till handlar om att utnyttja biomassa på ett smartare sätt, till bland annat energiproduktion, samtidigt som man minskar kväveutsläppen och övergödningen i Östersjön. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Hållbart byggande, biomassa och dataanalys

Just nu har Gate 21 och en rad svenska partners tre stora projektansökningar till Interreg på gång. Det första handlar alltså om hållbart byggande, där tanken är att man med över 30 partners i två länder ska kunna testa olika tekniker i större skala. Ännu har dock inte något slutgiltigt besked kommit från Interreg kring om projektet får finansiering.

Det andra projektet handlar om att utnyttja biomassa på ett smartare sätt, till bland annat energiproduktion, samtidigt som man minskar kväveutsläppen och övergödningen i Östersjön.

Inom det tredje projektet vill man skapa en gränsöverskridande kunskapsbank och task force för att utveckla och införa hållbara lösningar för stads- och samhällsplanering i Öresundsregionen. Det kan exempelvis handla om hur man med hjälp av dataanalys kan planera placeringen av solceller i en stad eller om att optimera trafikflöden.

Behov av arbetskraft med kompetens inom hållbarhet

Gate 21 samarbetar med Greater Copenhagen på flera områden, bland annat när det gäller att implementera Greater Copenhagens gröna charter, men också kring arbetsmarknad.

– Det saknas folk till gröna arbetsplatser i region, trots den förväntade konjunkturnedgången, säger Sofus Rex.

Som ny på posten vill han gärna att den kunskap som samlats inom Gate 21 sedan organisationen startade 2009 i ännu högre grad sprids till omvärlden.

– Personligen är jag engagerad i grönt byggande, det tycker jag att vi ska samarbeta om i Öresundsregionen. Vi har också en gemensam utmaning i hur man bäst ska utnyttja arealerna, med var man ska kunna sätta upp vindmöllor och solceller samtidigt som man ska optimera lantbruksmarken, säger han.

News Øresund – Anna Palmehag

Fotnot: Intervjun har tidigare publicerats i Øresundsinstituttets analys om samarbetet över Öresund: State of the Region 2022.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark18 april, 2024

Innovation blir kärnverksamhet på Rigshospitalet

Efter att det senaste decenniet arbetat med ”innovation” mer och mer ingår det sedan förra året i kärnverksamheten på det...

Hållbarhet17 april, 2024

Naturvårdsverket: Sverige kommer inte att nå varken nationella klimatmål eller EU-målen med nuvarande politiska beslut

Naturvårdsverket analyserar varje år Sveriges förutsättningar för att nå de uppställda klimatmålen. Årets genomgång visar att avståndet till de nationella...

Infrastruktur17 april, 2024

Behov av ökat nordiskt samarbete inom transport och infrastruktur enligt ny rapport

Det behövs radikala förbättringar inom transportsektorn för att nå visionen om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade...

Norden17 april, 2024

Nära och enigt nordiskt försvarssamarbete lyftes i panelsamtal på svenska ambassaden

Det är naturligt och positivt att de nordiska länderna och även Baltikum samarbetar närmare i försvarsfrågor inom Nato, menade nordiska...

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.