Connect with us

Infrastruktur

Trafikverkets nya utredning: fyra förslag för utbyggnad av järnvägen Lund-Hässleholm till 250 km/h – efterfrågar samsyn

Publicerad

den

Kapaciteten på järnvägen mellan Lund-Hässleholm är den mest prioriterade satsningen i Skåne konstaterar Trafikverket i en ny utredning. Foto: News Øresund

Att bygga ut järnvägen med två nya spår Hässleholm-Lund är den högst prioriterade åtgärden i Skåne. Det konstaterar Trafikverket i en ny utredning om järnvägskapaciteten i Skåne utifrån både pendlar- och godsperspektiv. Uppdraget gavs av regeringen när planerna för en ny stambana för hastighetståg mellan Lund och Hässleholm avbröts i december förra året. Trafikverket ger i rapporten fyra olika förslag på hur järnvägen kan byggas ut på sträckan, men ser ingen tydlig samsyn med kommuner och region om vilket utbyggnadsalternativ som är bäst.   

”I Skåne råder det enighet att två nya spår mellan Hässleholm-Lund utgör den högst prioriterade åtgärden.” Så lyder pressmeddelandet från Trafikverket om den nya utredningen med fokus på järnvägskapaciteten i Skåne som offentliggjordes i veckan. Nya spår väntas både förbättra turtätheten i den regionala trafiken och minska transporttiderna för godstrafiken, enligt utredningen. Det går också att läsa att: ”För Hässleholm-Lund finns dock ingen tydlig samsyn om vilket utbyggnadsalternativ som är bäst.” Trafikverket vill därför inleda dialog med berörda kommuner och Region Skåne för att teckna en avsiktsförklaring om det fortsatta arbetet och åtgärdens ändamål och projektmål.

Att bygga ut sträckan Lund-Hässleholm med två nya spår kan göras på fyra olika sätt, enligt Trafikverkets utredning:

 1. Ny sträckning (nytt dubbelspår i ny sträckning)
 2. Delvis följa befintlig infrastruktur (nytt dubbelspår som så långt som möjligt följer befintlig infrastruktur)
 3. Delvis följa befintlig infrastruktur med plattformar för nya spår i Höör och Eslöv (nytt dubbelspår som så långt som möjligt följer befintlig infrastruktur, men med nya stopp vid stationer i Höör och Eslöv)
 4. Fyrspår (de nya spåren placeras på endera sida om de befintliga spåren, Södra stambanan byggs om till ett integrerat fyrspår)

För alla alternativ utom fyrspår förutsätts spåren i huvudsak bli planerade för 250 km/h, meddelar Trafikverket. Kostnadsmässigt ligger förslagen mellan 22–41 miljarder kronor beroende på utbyggnadsalternativ. Byggstart beräknas till 2033–2035 och trafikstart till 2043–2050.

Utifrån en sammanvägd bild av kostnader, genomförandetid och genomförande ger Trafikverket alternativet med en ny sträckning mest positiv bedömning. Fyrspår väntas kunna påverka trafiken med avstängningar och lägre hastigheter under cirka 15 år.

Bakgrunden till att kapaciteten Lund-Hässleholm behöver öka är bland annat att sträckan Malmö-Lund byggs ut till fyrspår med trafikstart i december i år och gör det möjligt att öka trafiken på den sträckan. Tågtrafiken har ökat kraftigt under de senaste 20-25 åren i Skåne och väntas öka framöver med den kommande fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland, Fehmarn Bält-tunneln.

Trafikverket föreslår i utredningen att det fattas beslut under 2023 om två nya spår Hässleholm-Lund, utbyggnad av Malmö C och utbyggnad av Ramlösa station samt spår Helsingborg-Ramlösa.

Trafikverket hade ett motsvarande utredningsuppdrag för Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås som också är färdiga och har redovisats till regeringen. (News Øresund)

Fakta: Trafikverkets förslag om kapacitetsåtgärder:

 1. Två nya spår Hässleholm-Lund (Södra stambanan)
 2. Utbyggnad Malmö C (Svedab-paketet)
 3. Utbyggnad Ramlösa station samt spår Helsingborg-Ramlösa
 4. Utbyggnad Hässleholm C
 5. Dubbelspår Skånebanan, Hässleholm-Kristianstad samt fler plattformsspår Kristianstad C
 6. Utredning av nya spår Alvesta-Hässleholm (Södra stambanan)
 7. Partiellt dubbelspår Ystadbanan, Rydsgård-Skurup

Fakta: Trafikverket lyfter Svedab-paketet i utredningen

Trafikverket och Øresundsbro Konsortiet har tidigare tagit fram ett förslag för investeringarna i landanläggningarna för järnvägen närmast Öresundsbron och förslag om finansiering från ägarbolaget Svedab. Att använda pengarna kräver ett regeringsbeslut. I Trafikverket nya rapport räknas investeringar från att det så kallade Svedab-paketet in.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle27 februari, 2024

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen...

Danmark27 februari, 2024

Hanstholm på västra Jylland blir bas för servicefartyg till havsbaserde vindkraftsparker

Det dansk-norska börsnoterade bolaget Integrated Wind Solutions, IWS, har tecknat ett avtal med Hanstholms Hamn på västra Jylland om att...

Norden23 februari, 2024

Dansk och svensk säkerhetstjänst varnar för hotet från Ryssland

Den senaste veckan har de svenska och danska militära säkerhetstjänsterna presenterat analyser där de varnar för ryska krigsförberedelser i Östersjöområdet...

Fastighet23 februari, 2024

Ny rapport: svensk byggkris kan kosta 1 000 miljarder kronor till år 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbete med WSP i en ny rapport räknat på vad den minskade byggtakten kan innebära på...

Fastighet23 februari, 2024

Bostadsbyggandet minskade mer i Sverige än i Danmark under 2023

Påbörjandet av nya bostäder fortsatte att minska under 2023 på båda sidor Öresund. Procentuellt var nedgången störst i Sverige där...

Samhälle23 februari, 2024

Nordea: Konjunkturnedgången i Sydsverige upphör i år

Hela Sverige tyngs av lågkonjunkturen, men de regionala skillnaderna är stora. Stockholm går en svag utveckling till mötes och tappar...

Samhälle23 februari, 2024

Öresundsdebatten vecka 8: danskt besök i Sverigedemokratiskt Hörby och Trafikverket utreder ny Öresundsförbindelse

Danska tidningen Politiken besöker Sverigedemokratiskt styrda Hörby, dansk dominans när det gäller fritidstrafiken över Öresundsbron, Trafikverkets utredning av en ny...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.