Connect with us

Kultur

Framtiden i fokus när Nordisk Kulturfonds direktör avtackades på Sveriges ambassads residens i Köpenhamn

Publicerad

den

Nordisk Kulturfonds avgående direktör Benny Marcel och hans efterträdare Maria Mediaas Jørstad. Foto: News Øresund

En dryg vecka in i september är föreställningen slut och ridån går ner. Nordisk Kulturfond ska få en ny chef från Norge och fondens direktör sedan 8,5 år, Benny Marcel, ska en sista gång lämna arbetsrummet i Nordens hus i Köpenhamn. Men redan innan dess ska hans gärning uppmärksammas tyckte Charlotte Wrangberg, Sveriges ambassadör i Danmark. På torsdagskvällen förvandlades därför den svenska ambassadens residens i Köpenhamn till ett kulturhus där alla rummen användes som digitalt sammanlänkade scener och med tältmingel på gården.

– ­Samarbetet med Benny har varit oerhört viktigt för ambassaden. Hans engagemang, kunnande och entusiasm ger varje projekt och arrangemang ett driv och en glädje som betyder mycket. Det har varit en fröjd att samarbeta med Benny, säger Charlotte Wrangberg.

Sällan har residenset i Köpenhamn varit så välfyllt som under torsdagskvällens framtidsseminarium som utgjorde ramen för avtackningen av Benny Marcel. Blandningen var total såväl när det gällde de nordiska språken som samhällets olika aktörer med skådespelare, musiker, analytiker, politiker, diplomater, företagare och tjänstepersoner.

”Att drömma stort och fritt och vara positivt orealistisk”
Talen var många, inte sällan betonade de Benny Marcels förmåga att läsa sin samtid och att få andra att känna sig betydelsefulla. Likaså att han hellre blickar framåt än bakåt.
– Din finaste gåva är att du ger oss framtiden sade hans efterträdare, Maria Mediaas Jørstad.
Kvällens huvudperson började sitt tacktal med att beskriva sig själv.
– Att lita på sin omgivning, att drömma stort och fritt och vara positivt orealistisk, det är något som har kännetecknat mitt liv.

Från Rädda Barnen via Statens kulturråd till Nordisk Kulturfond
En vecka tidigare gör Benny Marcel entré på en annan och lite lugnare scen. Restaurang Promenaden är en favorit och en bra plats för en intervju. Några gator bort ligger hans danska hem i Frederiksberg och som också snart ska lämnas. I framtiden blir lägenheten på Söder i Stockholm det enda hemmet. Ja, nästan i varje fall. Det finns en gammal byggnad långt bortom tullarna som då och då lockar till sig ett besök med ett erbjudande om lantlig frid.

Att ridån går ner är inget nytt under Benny Marcels drygt 35 år som ledare. Framtiden har varit viktigare och det har hela tiden funnit nya scener som lockat. Han har varit europachef för Rädda Barnen, vd för Stiftelsen Musik för Örebros län, avdelningschef och ställföreträdande generaldirektörer för Statens kulturråd och sedan 2015 direktör för Nordisk Kulturfond. Framöver är det styrelserummen som gäller. Han är idag ordförande för Dansalliansen, vice ordförande i Stiftelsen Folkoperan och ledamot i Konserthusstiftelsen i Stockholms styrelse och i Bris. Det pågår diskussioner om nya uppdrag.
– Men det kan komma att krocka med något av mina nuvarande uppdrag, säger Benny Marcel.

Att ta bort byråkrati och underlätta kontakten mellan fonden och kulturaktörerna är något som Benny Marcel lyfter fram när han summerar de senaste 8,5 årens arbete.
­– Att ta bort onödiga trösklar för de som ska söka stöd hos oss. Och att få de som söker finansiering att bättre beskriva hur deras projekt bidrar till den nordiska nyttan.

Han är en estradör, ivrig och väl formulerad när han talar om nordisk kultur och fondens verksamhet. Samtalet vandrar mellan en rad ämnen som engagerar.
­– Det nordiska kultursamarbetet är synligt på ett helt nytt sätt idag. Det nordiska perspektivet är så relevant och vi har aldrig tidigare haft så många ansökningar i fondens historia och det handlar inte bara om kvantitet utan det är även kvalitativt starka ansökningar.

”Det finns inget så effektivt som ett konst- och kulturliv”
Benny Marcel tvekar inte att formulera fondens uppdrag och verksamhet som en affärsmodell.
– Nordisk kulturfond driver inte en verksamhet där vi ger en grundfinansiering. Men vi kan bidra med en toppfinansiering och då kan man väl säga att det är en affärsmodell.
­­– Det finns inget så effektivt som ett konst- och kulturliv där små pengar kan växlas upp. När det sedan möter både sin publik och den plats de är i så uppstår så mycket större värden. Det tycker jag vi borde prata mycket mer om.
Under senare tid har dock det nordiska samtalet handlat om en minskad kulturbudget.
– Jo, det blev neddragningar, men det fanns också ett återlägg därför att det blev en sådan stark diskussion. Annars hade det gått riktigt illa.
– Det gäller att undvika att se konst och kultur som en dekoration. Utan faktiskt se det som det som driver utvecklingen framåt.

Kulturdiplomati
Han beskriver sitt uppdrag i Nordisk Kulturfond som kulturdiplomati.
– Jag tänker att en diplomat har ju möjligheten att på ett väldigt speciellt sätt kunna främja ett konst- och kulturliv genom att sammanföra personer, organisationer och delar av samhällslivet som annars inte naturligt hittar varandra. Genom det så uppstår helt nya synergier. Man kan få fatt på helt nya områden, tankar och idéer som annars inte så lätt låter sig fångas. Vi kan ju inte själva sitta och definiera konst- och kulturlivet utan måste ständigt hitta de aktörer som är intresserade av att ingå i berättelsen om Norden.

Mycket att lära av varandra i Norden
Det nordiska perspektivet upplever Benny Marcel har blivit viktigare i en tid där globalism börjat övergå i geopolitik och där Rysslands krig i Ukraina visar på ett tydligt hot mot frihet och demokrati.
– Vi har också fått en helt ny Nordenkarta.  Jag brukar säga att förut visste vi precis vad centrum var för någonting i olika länder.  Så är det inte längre. Periferi, det är det nya centrum

Att se hur saker görs i grannlandet kan, enligt Benny Marcel, bidra med nya perspektiv.
– Vi har mycket att lära av varandra. Det är i olikheterna som vi ser möjligheterna till utbyte mellan länderna.
Till exempel lyfter han den bredare finansieringen som privata fonder i Danmark kan bidra med – vilket han tror Sverige skulle kunna lära något av.

Johan Wessman
(News Øresund)

Foto från det nordiska framtidsseminariet på Sveriges ambassads residens i Köpenhamn

Kulturjournalisterna Gunilla Kindstrand och Tore Leifer i samtal om nordisk kultur tillsammans med Lise Bach Hansen, head of programming talks & literature på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Foto: News Øresund

Kulturjournalisten Gunilla Kindstrand i ett samtal med Karen Ellemann, generalsekreterare Nordiska Ministerrådet, och Kristina Háfoss, rådsdirektör Nordiska Rådet. Foto: News Øresund

Skådespelaren Simon Norrthon spelade ur Lorcas pjäs Publiken. Foto: News Øresund.

Fakta Nordisk Kulturfond
Bildades 1966
Är en självständig organisation med egen styrelse med 13 ledamöter
Har sitt sekretariat i Nordens hus i Köpenhamn tillsammans med Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet
Budget för 2023: 35 miljoner DKK
Under senaste året delades 30 miljoner DKK ut i bidrag till 248 projekt. Totalt inkom 1 402 ansökningar varav 874 uppfyllde ansökningsvillkoren.

 

 

 

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark18 april, 2024

Innovation blir kärnverksamhet på Rigshospitalet

Efter att det senaste decenniet arbetat med ”innovation” mer och mer ingår det sedan förra året i kärnverksamheten på det...

Hållbarhet17 april, 2024

Naturvårdsverket: Sverige kommer inte att nå varken nationella klimatmål eller EU-målen med nuvarande politiska beslut

Naturvårdsverket analyserar varje år Sveriges förutsättningar för att nå de uppställda klimatmålen. Årets genomgång visar att avståndet till de nationella...

Infrastruktur17 april, 2024

Behov av ökat nordiskt samarbete inom transport och infrastruktur enligt ny rapport

Det behövs radikala förbättringar inom transportsektorn för att nå visionen om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade...

Norden17 april, 2024

Nära och enigt nordiskt försvarssamarbete lyftes i panelsamtal på svenska ambassaden

Det är naturligt och positivt att de nordiska länderna och även Baltikum samarbetar närmare i försvarsfrågor inom Nato, menade nordiska...

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.