Connect with us

Intervjuer

Fokus på gemensamma arbetsmarknaden och en fast HH-förbindelse när Region Skåne tar över ordförandeskapet i Greater Copenhagen

Publicerad

den

Carl Johan Sonesson (M) blir ordförande för The Greater Copenhagen Committee nästa år. Foto: Jens Christian

2021 tar Region Skåne över ordförandeskapet för Greater Copenhagen Committee efter Region Själland. Det blir fokus på medborgarna och den gemensamma arbetsmarknaden, en fast HH-förbindelse och konkret genomförande av de fyra charter som det politiska samarbetet har kommit överens om. Det säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne som idag tar över stafettpinnen från Region Själlands ordförande Heino Knudsen (S) på ett styrelsemöte.

På onsdagens styrelsemöte i The Greater Copenhagen Committee väljs det nya ordförandeskapet för styrelsen. Ordförande blir Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Som viceordförande väljs Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland och Sophie Hæstorp Andersen (S), regionrådsordförande i Region Huvudstaden samt Niels Hörup (V), borgmästare i Solrød.

På mötet ska det även beslutas om en handlingsplan för det dansk-svenska politiska samarbetets senaste charter, Greater Copenhagen Green. Under de senaste åren har Greater Copenhagen Committee tagit fram fyra charter som anger ramen för samarbetet kring digitalisering, trafik, arbetsmarknad och grön omställning.
– Genomförandet av våra överenskommelser har varit en svag punkt, vi har varit bra på att komma överens, inte fullt så bra på att driva frågorna. Jag tänkte detta år inte arbeta fram något nytt område utan istället få mer verkstad i att driva dessa viktiga områden, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och kommande ordförande för Greater Copenhagen Committee till News Øresund.

Framöver kommer tre charter få två så kallade ambassadörer från Greater Copenhagens politiska styrelse som ska planera konkreta åtgärder för det fortsatta arbetet. För arbetsmarknadschartern är det Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö och Lars Weiss (S) överborgmästare i Köpenhamn, trafikchartern tar Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsordförande i Region Huvudstaden och Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland medan den gröna charterns ambassadörer blir Heino Knudsen (S), regionrådsordförande i Region Själland och Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Att de ledande politikerna från båda sidor Öresund skapar relationer genom samarbetet är just Greater Copenhagens styrka, anser Carl Johan Sonesson samtidigt som han påpekar att det även kan vara en svaghet eftersom det bygger på politikernas personliga engagemang. I våras anställdes en ny vd med ett bredare mandat och sekretariatet har utökats.  Carl Johan Sonesson är nöjd med den förändringen.
– Vi har i styrelsen velat ha ett sekretariat som kan ge snabb respons på händelser utifrån Greater Copenhagens fastslagna linjer och inte behöver vänta på oss politiker. Vi ska bli mer snabbfotade, säger han.

En av de frågor som Carl Johan Sonesson vill driva under Region Skånes ordförandeskap är lobbyarbetet för en andra fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Ett treårigt Interreg-projekt som genomfört en statlig utredning av behovet och möjligheterna för en fast förbindelse i norra Öresund avslutas vid årsskiftet.  Slutsatserna från utredningen blir viktiga för det vidare arbetet.

– Under mitt ordförandeskap är det viktigt att Greater Copenhagen gemensamt arbetar för att säkerställa att de beslut som behövs fattas. För HH-förbindelsen är en viktig del för att skapa just den tillväxt och arbetsmarknadsintegration som vi eftersträvar i Öresundsregionen, säger Carl Johan Sonesson.

Övergripande vill Carl Johan Sonesson fokusera på nyttan med Greater Copenhagen för medborgarna.

– Regioner och kommuner i all ära, men samarbetet har sitt enda värde om medborgarna på ömse sidor Öresund får nytta av resultatet. Om det är enklare att söka arbete i hela regionen, om man kan studera där man får en utbildning som passar – om man kan nå hela utbudet av nöje, kultur, naturupplevelser och avkoppling. Friheten att leva och verka i hela Greater Copenhagen-regionen.

Det är dock ett fokus som utmanas av den pågående coronapandemi. Med en delvis stängd gräns och olika restriktioner har rörelserna över sundet minskat.
– Det fungerar inte att från nationell nivå vid varje kris reflexmässigt stänga ner gränser rakt ner i funktionella arbetsmarknadsregioner. För det drabbar människor i deras vardag och det drabbar den svenska och danska ekonomiska tillväxten. Under mitt ordförandeskap kommer vi därför att arbeta för att nationell nivå i både Sverige och Danmark ska se och tillsammans skapa bättre förutsättningar för vår gemensamma gränsöverskridande region. Det gäller frågan om att undvika framtida gränsstängningar som får direkt påverkan för arbetsmarknadsintegrationen, men det gäller även behovet av förbättrad infrastruktur som knyter samman regionen, säger Carl Johan Sonesson.

Hur ser du på Greater Copenhagen samarbetet på sikt?

– Jag är optimist. Jag tror på att regionen kring Öresund kommer att växa samman allt mer år från år. Då behövs ett politiskt samarbete. Hur länge det ska se ut exakt som i dag är svårt att säga. Men behovet av ett organiserat politiskt samarbete kommer att öka, inte minska, konstaterar Carl Johan Sonesson.

(News Øresund – Thea Wiborg)

 

Fakta om Greater Copenhagen Committee

Den politiske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen Committee har 89 medlemmer som består af samtlige kommuner i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne och Region Halland samt de fire regioner. Samarbejdsorganisationen blev etableret i januar 2016 og erstattede det tidligere politiske samarbejde i daværende Öresundskomiteen. Målet er at fremme væksten, tiltrække flere udenlandske investorer og virksomheder, arbejde for at styrke den internationale infrastruktur samt at fremme et sammenhængende arbejdsmarked.

Det øverste organ er den politiske bestyrelse som består af ni danske og ni svenske repræsentanter. Bestyrelsens formandsskab består af fire personer, en formand og tre næstformænd, som repræsenterer de fire geografiske områder og udses for et år ad gangen. Derudover er der en administrativ styregruppe, bestående af embedsmænd på chefniveau, en koordinationsgruppe med embedsmænd samt et sekretariat med otte ansatte.

 

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Energi29 november, 2023

Vattenfall öppnar upp för investeringar på 50 miljarder kronor i befintliga kärnkraftsreaktorer

Det statliga kraftbolaget Vattenfall utreder sedan tidigare möjligheten om att bygga nya reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk. Samtidigt flaggar nu bolaget...

Arbetsmarknad29 november, 2023

Ny rapport från SCB: Åtta av tio ensamkommande barn som kom till Sverige 2015 har arbete

Drygt 20 000 av de 35 000 ensamkommande barn som 2015 sökte asyl i Sverige bor kvar. Knappt sju av...

Arbetsmarknad29 november, 2023

Utrikes födda med lön från arbete har ökat med 25 procent i Malmö

Antal personer i befolkningen som får lön från en anställning ökar mer i Malmö än i Skåne och i landet...

Fastighet29 november, 2023

Danmarks Nationalbank varnar för att svenska utförsäljningar av danska fastighetsportföljer kan leda till prisfall i Danmark

Flera av de svenska fastighetsbolagen har meddelat att de kommer att sälja av sina fastighetsportföljer för att refinansiera sina skulder....

Samhälle29 november, 2023

Oförändrad skattesats när Region Skåne går med underskott under 2024

Region Skåne beslutade vid tisdagens fullmäktigemöte att regionskatten ligger kvar på 11,18 procent i budgeten för nästa år. Under 2023...

Samhälle29 november, 2023

Från 6 till 20 miljarder kronor – kostnaden för Stockholms avloppsprojekt ökar kraftigt

När budgeten för upprustningen av Stockholms stads avloppssystem gjordes 2014 bedömdes kostnaden bli sex miljarder kronor inklusive en ny 14...

Näringsliv28 november, 2023

Danske Bank flyttar till nytt huvudkontor i Postbyen nära Köpenhamns centralstation

Byggnaden med de klassiska kolonnerna vid Kongens Nytorv har varit Danske Banks huvudkontor i mer än 140 år. När banken...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.