27 juni 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2A xx

Published on december 14th, 2018 | by Johan Wessman

0

EU-dom försvårar finansieringen av Fehmarn Bält-tunneln

2018-12-14:

Tillfälligt stopp för statliga lånegarantier till den planerade Fehmarn Bält-tunneln. Det är innebörden av en EU-dom som avkunnades på torsdagen efter en anmälan om snedvriden konkurrens från rederiet Scandlines som för närvarande har monopol på trafiken mellan Rödby och Puttgarden. Foto från Scandlines anläggning i Rödby: News Øresund

Torsdagens EU-dom innebär nya problem när det gäller finansieringen av den redande försenade fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Det skriver dr.dk. Domen säger att EU-kommissionen inte tillräckligt utrett om de fördelaktiga statsgaranterade lånen till Fehmarn-projektet är tillåtna eller om de snedvrider konkurrensen.

– Domen är utan tvivel en dålig nyhet för Fehmarn-projektet. Men hur kritisk den är är avhängigt av vad EU-kommissionen kommer fram till vid sin nya och grundligare granskning, skriver Danmarks Radios korrespondent  Jakob Ussing.

Enligt domen står det klart att statsgaranterade lån inte kan vara i en evighet och kanske därför inte får användas under hela Fehmarn-projektets återbetalningstid som beräknas till 36 år. EU-domstolens beslut innebär att det EU-kommissionen måste utreda och fatta ett nytt beslut för att Fehmarn Bält-förbindelsen ska kunna få statliga garantier för tunnelbygget och därmed en lägre ränta. Danmarks Radio pekar på att de statliga garantierna kanske måste begränsas till en period på 25-30 år. Det skulle innebära att projektet under den sista återbetalningstiden får betala högre räntor på lånen när de då inte längre är statligt garanterade.

Fehmarn Bält-projektet väntas kosta 53 miljarder danska kronor och är redan försenat tio år och kan nu i bästa fall vara klart 2028. En utdragen miljöprövning har gjort att det tyska godkännandet av projektet dragit ut på tiden. Ett tyskt myndighetsbeslut väntas dock inom kort och därefter förväntas det inkomma överklaganden som leder till en domstolsprocess som uppges ta två år följt av en byggtid på åtta år. Nu ökar osäkerheten kring projektet med tanke på EU-domstolens beslut om att underkänna de nuvarande statliga lånegarantierna till tunnelprojektet som helt bekostas av Danmark. Tyskland svarar för anslutande väg, bro- och järnväg fram till tunneln. I Danmark har redan anslutande järnvägsförbindelse påbörjats med en höghastighetsjärnväg 250 km/h från Köpenhamn till Ringsted och en ny Storströmsbro på väg ned mot Rödby.

EU-domstolens beslut bygger på en anmälan från det riskkapitalägda rederiet Scandlines, som enligt Danmarks Radio tjänar ett tresiffrigt miljonbelopp på det nuvarande monopolet på trafiken mellan Rödby och Puttgarden. Scandlines menar att de statliga subventionerna till Fehmarn Bält-projektet skulle snedvrida konkurrensen. (News Øresund)

 

 


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑