Connect with us

Samhälle

Danmarks ambassadör i Sverige gläds åt förbättrat samarbete och hoppas på slopade id-kontroller

Publicerad

den

Han tycker att kontakten mellan regeringarna har blivit mycket bättre sedan förra hösten men konstaterar att gränsdiskussionerna inte är helt enkla. Danmark vill att Sverige slopar id-kontrollen mellan länderna och nöjer sig med gränskontrollen. Men i grunden har de båda länderna ett gemensamt intresse att få ut så mycket nytta som möjligt från den gemensamma satsningen på Öresundsbron. News Øresund har träffat Ove Ullerup som sedan hösten 2015 är Danmarks ambassadör i Sverige.

– Jag hoppas verkligen att förhandlingarna mellan Danmark och Sverige blir framgångsrika. De har blivit bättre än de var förr men är fortfarande inte helt oproblematiska, säger Ove Ullerup.

Han talar med en låg och behaglig röst. Från väggen blickar ögonen från en färgstark modern tavla ner mot honom i det lånade rummet hos Utlännings- och integrationsministeriet på Slotsholmen i centrala Köpenhamn. Ove Ullerup är tydlig med att han tror att flyktingkrisen och gränskontrollerna blir långvariga.
– I den aktuella situationen har vi en riktigt god kontakt mellan den danska och svenska regeringen som arbetar på att göra det lättare att åka över Öresund. Jag tror inte jag avslöjar någon hemlighet när jag säger att vi från dansk sida gärna ser att id-kontrollen upphävs. Det skulle underlätta för pendlarna över Öresund och vi är övertygade om att den kontroll som finns i övrigt borde vara tillräckligt god för att säkra att vi inte kommer tillbaka till den situation vi hade 2015.

Att samordna den svenska gränskontrollen med id-kontrollen vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup anser han inte är möjligt ur ett danskt perspektiv.
– Det är problematiskt om man som det har föreslagits skulle låta svensk polis operera i Danmark och ha jurisdiktion på dansk mark. Det tror jag att vi har svårt att se som en möjlighet. I förhållande till den danska grundlagen från 1953 kan man inte acceptera att ett annat land har jurisdiktion på dansk mark.

Det polisavtal som finns mellan Danmark och Sverige och i många andra gränsregioner runt om i världen gäller att man vid speciella situationer kan låta det andra landets polis agera en bit in över gränsen.
– Men det är inte det vi talar om här, vi talar om en konstant situation, förtydligar Ove Ullerup.

Han betonar att relationen mellan Danmark och Sverige är mycket viktig – som grannländer och stora handelspartners men också som delägare av Öresundsbron och hela den gemensamma struktur som växt fram under de senaste årtiondena.
– Vi har investerat tillsammans för att vi vill ha en integration i den här regionen. Det är det som står på spel i ögonblicket, att säkra att investeringen i form av bron ska fungera så bra som möjligt.
– För oss är det viktigt att vi kommer tillbaka till det normala på ett eller annat sätt. Så att vi får återskapat tron på att det kommer att ske en fortsatt integration mellan Själland och Skåne.

När Ove Ullerup talar om integrationen mellan Själland och Skåne använder han ofta ordet reell integration och betonar att det då handlar om mycket mer än att tjäna pengar på olikheter när det gäller skatter, löner och bostadspriser.
– Det ska helst vara så att när man om 10-15 år sitter i Malmö eller Halmstad och funderar på att söka ett nytt jobb så ska det vara ointressant om det mest intressanta jobbet finns i Sverige eller Danmark. Att ta sig över Öresund ska vara ett miniproblem. (News Øresund – Johan Wessman)

 

Två nya danska konsuler i södra Sverige hjälper till att bygga nya affärsrelationer

erik-blomberg-ove-ullerup-webb

Erik Blomberg, Danmarks nya konsul i Halmstad, tillsammans med Ove Ullerup som är Danmarks ambassadör i Sverige. Foto: News Øresund

Det är två väletablerade affärsmän med ett stort kontaktnät i södra Sverige som utsetts till nya danska representanter på sina hemorter. Familjeföretagaren Erik Blomberg är ny dansk konsul i Halmstad medan bankchefen Lars Ljungälv med stort engagemang inom universitet och fotboll är ny dansk generalkonsul i Malmö.

Erik Blomberg kommer från en välkänd företagarfamilj i Halmstad och är sedan några år vd för familjeföretaget Eleikogruppen som gjort sig kända för sin utrustning som används för tyngdlyftning på elitnivå men som idag även levererar hela gym och träningsanläggningar. Fadern Lennart Blomberg var under många år Danmarks konsul i Halmstad.

– När pappa plötsligt gick bort förra året kom frågan upp om jag ville ta över uppdraget som konsul. Jag tror att det delvis är kopplat till vårt företag som är en bra plattform för att kunna främja de danska intressena i vår del av landet. Vi har ett företag som är väl förankrat i det lokala näringslivet men som också arbetar internationellt där vi bland annat exporterar till Danmark, säger Erik Blomberg.
– Jag vill verka för ett ökat samarbete mellan Danmark och Sverige och på bästa sätt stötta ambassadens arbete i vår del av landet. Jag har ett jobb där jag reser mycket så därför är Kastrup och Danmark vägen ut i världen.

Ove Ullerup, Danmarks ambassadör i Sverige, berättar att uppdraget som konsul inte är något man söker. Att uppdraget går i arv är ovanligt men när det sker är det vanligtvis kopplat till ett familjeföretag med god förankring på orten och en familj med gott renommé.
– Det vi fokuserar på är att konsulerna är goda representanter för Danmark och kan främja danska intressen i lokalområdet men också vara utsiktsposter för oss och säga att nu sker det här i Halmstad eller Malmö och komma med förslag om att vi bör ha en eller annan form av dansk närvaro i olika sammanhang.
– Det är också en fråga om att hitta personer som har ett gott nätverk lokalt och som är väl förbundna med det lokala samhället så att när vi från ambassaden kommer dit vet vem vi ska prata med. De fungerar som en slags miniambassadörer för Danmark utspridda över hela landet.

I Malmö har Danmark sedan en tid sitt generalkonsulat hos Swedbank där bankmannen Lars Ljungälv (bilden) är ny generalkonsul.

lars-ljungalv-generalkonsul-webb

Lars Ljungälv, ny dansk generalkonsul i Malmö. Foto: Swedbank

– Generalkonsul är en post vi haft mycket länge och som har ett större område under sig och en större betydelse. Det är inte så märkligt att vi har en generalkonsul i Malmö som är den största staden nära Danmark, säger Ove Ullerup.
– Här har vi ett annat gott exempel från näringslivet med Lars Ljungälvs samhällsintresse som sträcker sig från universitetet till en fotbollsklubb. Han har en bred kontaktyta och passar mycket fint in som generalkonsul.

Lars Ljungälv är chef för enheten Stora företag inom Swedbank och är medlem i koncernledningen. Tidigare har han varit chef för bankens södra region. Hans stora samhällsintresse märks genom uppdragen som vice ordförande för Lunds universitet och styrelseledamot i Malmö FF.

Som nybliven generalkonsul i Malmö betonar Lars Ljungälv att han vill hjälpa fler danska företag att etablera sig i Sverige och att han vill engagera sig i förbindelserna över Öresund.
– Jag vill bidra till att öka förbindelserna mellan våra länder och tycker att Greater Copenhagensamarbetet är viktigt. Där spelar jag gärna en roll. Jag kommer att vara tillgänglig för de som vill ha råd samt ordna träffar och middagar.

Swedbank har ett kontor i Köpenhamn och Lars Ljungälv berättar att han besöker Danmark någon gång varje månad utöver alla resor han gör från Köpenhamns flygplats i Kastrup.
– De internationella förbindelserna från Kastrup tycker jag är mycket bättre än de från Arlanda.

Danmark har idag 15 honorära konsulat i Sverige och då bland annat i Malmö, Helsingborg, Halmstad, Kalmar och Växjö. De hjälper till att skapa en lokal relation till danska intressen och utgör ett komplement till ambassaden i Stockholm med närmare 20-anställda.
– Över tid har fokus för konsulernas arbete ändrats från konsulärt arbete med pass och liknande över mot en mera handelsmässig och kommersiell dagordning. Det hänger samman med att vi fått nya system i Europa med Schengenavtalet men också med att utställning av pass numera endast sker i Danmark eller hos oss på ambassaden, säger Ove Ullerup.

Sverige är Danmarks näst största handelspartner och Ove Ullerup berättar att det återspeglar sig i att handel är ett stort arbetsområde för ambassaden. Innan sommaren etablerades därför det nya nätverket Svensk-Dansk Business Round Table för att stärka kontakterna mellan de större företagen. Ekonomi och politik är ett annat huvudområde där frågan om id- och gränskontroller blivit en stor fråga. Men även de stereotypa bilder som regelbundet återspeglas mellan länderna kräver diplomati och faktainsatser.
– Det är riktigt trist med alla stereotyper som skuggar för allt annat. Ett av våra uppdrag på ambassaden är att förklara för danskarna och för vår danska regering hur det fungerar i Stockholm. Och samma sak gäller i den andra riktningen där vi försöker förklara för den svenska regeringen att när Danmark gör si och så betyder det inte alltid det ni tror, säger Ove Ullerup.
– När diskussionen förs genom pressen, vilket sker emellanåt, så sker det ofta med stereotypa synpunkter. Men när vi sitter mitt emot varandra så kan vi som regel förstå varandra och är beredda att lyssna. Vi har båda värderingar som handlar om att demokrati ska fungera, att dialogen ska fungera liksom frågor som till exempel jämställdhet. Där lyssnar vi. (News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Arbetsmarknad11 april, 2024

Rapport från Google: 300 000 svenska jobb kan helt eller delvis ersättas av AI

Under de kommande tio åren kan sex procent av jobben i Sverige bli helt eller delvis ersatta av artificiell intelligens,...

Danmark11 april, 2024

Danmarks justitieminister vill tvångsupplösa Bandidos MC

Sedan danska Rigsadvokaten kommit fram till att det finns grund för att inleda en domstolsprocess för att upplösa Bandidos MC...

Näringsliv11 april, 2024

LKAB minskar produktionen efter problemen på Malmbanan

Den svenska gruv- och mineralkoncernen LKAB minskar produktionen med cirka en miljon ton per år. Två tågurspårningar på Malmbanan under...

Energi11 april, 2024

Danska planer på rekordstor batteripark i Trelleborg för lagring av vindkraftsel

Efter att i december 2022 fått Länsstyrelsen Skånes rekommendation till den svenska regeringen om att få bygga Skånes Havsvindpark i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.