Connect with us

Danmark

Corona i Danmark och Sverige: Detta har hänt

Publicerad

den

 

 

Danmark har stängt gränserna för att dämpa spridningen av coronavirus. På Pepparholm finns gränskontrollen med polis och militär som avgör vem som får komma in i landet. Foto: News Øresund

News Øresund har sammanställt händelseutvecklingen kring coronapandemins framfart och hur den påverkar Danmark och Sverige. Stängda gränser, tåg som ställs in, en transport- och besöksnäring i kris, personal som varslas, inställda evenemang, skolor i Danmark som stängs, stängda gymnasier och universitet i Sverige, och utfärdade reserestriktioner från båda länderna är bara några av effekterna. De båda regeringarna har presenterat flera hjälppaket för att rädda krisande företag som upplever en osäker framtid. Så har Danmark och Sverige hanterat den första tiden med hotet från coronaviruset – och hanteringen har på flera sätt skiljt sig. Vi kommer löpande att uppdatera sammanställningen.


SMITTSPRIDNING

I Danmark uppdaterar Sundhedsstyrelsen löpande siffrorna för hur många personer som har påvisats med covid-19 samt hur många personer som har avlidit. I Sverige har Folkhälsomyndigheten beslutat att testa färre personer om de är smittade. 4 personer med påvisad infektion uppges ha avlidit i Danmark och 6 personer uppges ha avlidit i Sverige (siffror uppdaterade 17 mars).


GRÄNSER

 • Danmark stängde tillfälligt sina gränser lördagen den 14 mars kl. 12 och fram till den 13 april. Men gränsen är fortfarande öppen för bland andra danska medborgare, personer som är bosatta i Danmark eller som har arbete där.HÄR ÄR REGLERNA FÖR VEM SOM SLÄPPS IN I DANMARK SEDAN GRÄNSERNA STÄNGTS. Enligt Sveriges ambassad i Köpenhamn gäller följande:
  Icke-danska medborgare som vill resa in i Danmark kan förvänta sig att nekas inresa vid den danska gränsen, däribland på flygplatserna, med mindre än att de har ett nödvändigt ärende (anerkendelsesværdige formål). Personer som behöver korsa den danska gränsen för att komma hem – exempelvis svenska resenärer som varit på semester utomlands – kommer anses ha ett nödvändigt skäl för inresa. Detsamma gäller vid transit på flygplats. De senaste dagarna har det dock förekommit uppgifter i media och sociala medier om att flygbolag inte känt till detta utan vägrat släppa ombord svenska passagerare på flyg med destination Kastrup.
  Dessa nämner danska myndigheter som exempel på giltiga skäl för inresa eller genomresa:
 1. Personer som bor eller arbetar i Danmark, inklusive egenföretagare som arbetar i Danmark.
 2. Människor som måste leverera varor till Danmark eller varor från Danmark.
 3. Personer som reser in i syfte att utöva umgängesrätt med minderåriga barn.
 4. Personer som fungerar som primär vårdgivare för minderåriga barn i Danmark (kan vara f.d. fosterfamilj som inte ingår i kärnfamiljen).
 5. Personer som besöker svårt sjuka eller döende familjemedlemmar i Danmark.
 6. Personer som deltar i en pågående behandling hos hälsomyndigheterna i Danmark.
 7. Personer som ska närvara vid en begravning i Danmark.
 8. Personer som måste delta i en rättegång i Danmark.
 9. Studenter i den mån utbildningsanstalter inte är stängda (och distansutbildning erbjuds inte).
  Klicka här för att få uppdaterad information om vem som har tillåtelse att komma in i Danmark.
 • Tyskland stängde tillfälligt sina gränser mot bland andra Danmark kl. 06 måndagen den 16 mars 2020. Tyskland har meddelat att stängningen gäller i tio dagar.
 • Sverige har i dagsläget inga planer på att stänga gränserna meddelade statsminister Stefan Löfven på en presskonferens på söndagen 15 mars.


TRAFIKEN ÖVER ÖRESUND

 • Sedan Danmark stängt gränserna går endast ett Öresundståg i timmen över Öresundsbron med gränskontroll på Kastrup. Danskar, pendlare och bosatta i Danmark får fortfarande komma in i landet liksom personer med synnerliga skäl. Foto: News Øresund

  ÖRESUNDSTÅG. Från och med söndagen den 15 mars gäller endast en avgång per timme, med två tågsätt, som kör i pendeltrafik mellan Malmö C och Köpenhamn, istället för som vanligt sex avgångar per timme i rusningstid och tåg som går direkt mellan Helsingör och Göteborg, Kalmar samt Karlskrona. Första beskedet var att Öresundstågen skulle vända på Kastrup, men sedan kom beskedet att passagerarna som godkänns i gränskontrollen på Kastrup får kliva på tågen och med 16 minuters fördröjning fortsätta till Köpenhamn H. Tågen avgår från Malmö C 33 minuter över hel timme och från Kastrup 22 minuter över hel timme och gör uppehåll även vid Triangeln, Hyllie Tårnby, Ørestad och Köpenhamn H. Under måndagen den 16 mars hade tågen som avgick varje timme normalt mellan 100 och 250 passagerare och omkring 450 tillgängliga sittplatser upplyser Skånetrafiken. Pendlare rapporterar om enstaka fyllda tåg med ståplats. Att avgångarna minskar beror enligt Skånetrafiken på att dansk polis inte hinner genomföra gränskontroll av mer än två tågsätt per timme. Vid gränskontrollen på Kastrup finns såväl polis som militär på plats. Personer som ska resa vidare med tåg i Danmark eller Sverige får byta vid någon av de nya ändstationerna. För den som vill ta tåg vidare i Danmark kräver DSB att man hämtar en gratis platsbiljett för att på sätt minska trängseln och därmed risken för coronasmitta. Platsbiljetten hämtas i DSB:s app eller automat på Kastrup eller Köpenhamn H. Klicka här för information om hur du hämtar platsbiljett.
  I vanliga fall pendlar omkring 8 000 personer med tåg över Öresund. Enligt senast tillgänglig statistik från Örestat pendlar totalt 15 200 personer över Öresund och 18 600 om övriga inkomsttagare räknas med. Det innebär att många pendlar med bil. Mer än 90 procent pendlar från Skåne till Danmark.

 • SJ X2000 TÅG. SJ har ställt in tågtrafiken till Danmark sedan gränsen stängts.
 • BIL ÖVER ÖRESUNDSBRON. Malmö stad meddelar att de flerdubblar pendlarparkeringen vid Svågertorps station för att underlätta samåkning i bil över Öresundsbron. Antalet parkeringsplatser vid pendlarparkeringen ökas under måndagen från 300 till 1 100. Gränskontrollen av fordon över Öresundsbron genomförs av dansk polis med militär på plats vid en kontrollstation på Pepparholm.
 • FORSEAS FÄRJOR HELSINGBORG-HELSINGÖR. Färjetrafiken fortsätter men Forsea är tydlig med att endast lastbilar samt personer som är danska medborgare, arbetspendlare och andra med starkt berättigat syfte släpps in i Danmark för tillfället. Övriga personer kommer att avvisas vid den danska gränskontrollen.
 • STENA LINE. Rederiet Stena Line upphör tillfälligt med passagerartrafiken mellan Halmstad – Grenå och Göteborg – Frederikshavn. Färjetrafiken fortsätter men endast med lastbilar ombord.
 • KÖPENHAMNS FLYGPLATS I KASTRUP. Inga svenskar släpps just nu in i Danmark för att flyga från Kastrup. Endast hemvändande svenskar tillåts landa på Kastrup. Flygtrafiken är på väg att minska till ett minimum och SAS meddelade på söndagskvällen att de ställer in nästan alla sina flygningar och sänder hem 90 procent av personalen. Två av tre landningsbanor används nu som uppställningsplats för flygplan som tagits ur trafik.
 • FÄRRE ÖRESUNDSPENDLARE. Frågan är hur många av de cirka 15 200 personer som pendlar över Öresund som den närmaste tiden kommer att arbeta i grannlandet. De svenskar som har en offentlig anställning i Danmark har redan sänts hem om de inte har en samhällsviktig arbetsuppgift. Många kontorsanställda i Danmark har likaså fått möjlighet att arbeta hemifrån. En viktig svensk arbetsplats i Danmark är Köpenhamns flygplats i Kastrup som sysselsätter upp emot 23 000 anställda inräknat alla företag som verkar på flygplatsen. Tisdag 17 mars meddelade själv flygplatsbolaget Københavns Lufthavne att 1 500 av 2 600 anställda sänds hem på grund av den minskade trafiken. SAS har meddelat att 90 procent av personalen sänds hem. Många svenska ungdomar arbetar i danska butiker och restauranger som nu drabbas hårt genom att kunderna stannar hemma på grund av coronapandemin.

RESOR OCH FLYGTRAFIKEN PÅ KASTRUP 

 • Tisdagen den 17 mars hade 70 procent av passagerartrafiken på Köpenhamns flygplats i Kastrup upphört och nedgången väntas fortsätta. Men fraktflyget fortsätter. Foto: News Øresund

  Danska UM avråder från alla icke-nödvändiga resor utomlands från 13 mars och en månad framåt. Till vissa särskilt smittodrabbade områden avråds från alla resor.

 • UD i Sverige gör samma bedömning och avråder från icke-nödvändiga resor till alla länder från den 14 mars till den 14 april. Därefter görs en ny bedömning.
 • Köpenhamns flygplats i Kastrup drabbas hårt när bekämpningen av coronapandemin innebär stängda gränser och flygförbud till många länder. Kastrup fungerar även som Sydsveriges internationella flygplats. Under 2019 utgjorde svenska passagerare 13 procent av den avgående trafiken från Kastrup. Svenska resenärer får även efter att gränsen stängts landa på Kastrup på väg hem från utlandet men inga svenska resenärer kan i nuläget flyga från Kastrup eftersom de inte släpps in i Danmark.
 • Köpenhamns flygplats meddelar på tisdagen den 17 mars att flygtrafiken minskat med 70 procent efter de införda reserestriktionerna. Trafiken väntas minska ytterligare i takt med att hemvändande passagerare flugit hem och flygbolagen minskar antalet avgångar. Två av tre landningsbanor används därför till parkering av flygplan och inom kort kommer ”ett högt tvåsiffrigt” antal flygplan stå parkerade på Köpenhamns flygplats. Alla starter och landningar kommer istället att ske på bana 22L/04R.
 • Flygplatsen kommer att skicka hem 1 500 av 2 600 anställda de kommande veckorna efter att driftsaktiviteten kraftigt dras ner. En stor del av de 91 butiker och 46 restauranger kommer också att stängas ned. Hos flygbolag, shopping- och restaurangverksamheten på flygplatsen arbetar mellan 22 000-23 000 personer. Flygbolaget SAS har meddelat att 90 procent av de anställda ska sändas hem. En viss drift av flygplatsen kommer att upprätthållas för att kunna ta emot inkommande flygplan och för att hantera flygfrakten som är viktig för att föra varor in och ut ur Danmark.

SKOLOR OCH UNIVERSITET

 • Danmark stängde offentliga daghem och skolor måndag den 16 mars 2020 medan universiteten stängdesfredag den 13 mars. Beslutet gäller i första hand två veckor framåt. Undantag för stängningen görs för daghem och skolor för barn till föräldrar med kritiskt viktiga uppdrag i det offentliga, föräldrar i privat verksamhet som ännu inte har skickat hem de anställda eller för barn med särskilda behov. Regeringens mål är att mycket undervisning ska fortgå digitalt. Studerande på universitet skickas också hem under två veckor. Undervisningen ska så gott det går skötas online eller planeras om så att så lite utbildningstid som möjligt går förlorat.
 • Sverige har tillsvidare beslutat att inte stänga förskolor och grundskolor men förbereder för att det kan ske inom kort. Alla undervisning på gymnasier, högskolor, universitet och annan högre utbildning ska däremot stängas från och med onsdag 18 mars och undervisning ske på distans, enligt regeringens rekommendation från tisdagen 17 mars. Därmed uppmanas de skolorna att stänga och studenterna att studera hemma. Regeringen förbereder för att inom kort stänga skolor för barn som går i skolan upp till högstadiet. Redan har man öppnat för att skolornas huvudmän kan få stänga enskilda skolor vid behov och om det görs i samråd med en smittskyddsläkare. Skolornas huvudmän har samtidigt rätt att flytta undervisningstid till antingen lördag-söndag eller under lov – om man väljer att stänga en skola.


NYA GRÄNSHINDER ÖVER ÖRESUND

(ARTIKEL FRÅN NEWS ØRESUND 200316) Sveriges och Danmarks olika sätt att hantera coronapandemin försätter Öresundspendlare i svåra och oklara situationer. Personer som bor i Danmark men arbetar i Sverige kan exempelvis tvingas ta ut semester eller tjänstledigt för att ta hand om sina barn eftersom de danska skolorna stängt. Myndigheterna kan ännu inte heller ge besked om huruvida danska arbetsgivare måste börja betala svenska arbetsgivaravgifter när de anställda som bor i Sverige tvingas jobba hemifrån på heltid.

Ett känt gränshinder i Öresundsregionen rör socialförsäkringstillhörigheten när en Öresundspendlare arbetar i både Danmark och Sverige, vare sig det handlar om att personen har två olika jobb eller delvis arbetar hemifrån. Kort sagt innebär det om att om en person som bor i Sverige och jobbar i Danmark arbetar minst 25 procent av sin arbetstid i Sverige tvingas den danska arbetsgivaren att betala svenska arbetsgivargifter. Det finns dock undantag – se fotnoten.

För närvarande har offentliga institutioner i Danmark stängt och även många privata företag har valt att låta sina anställda arbeta hemifrån. Men vad detta kommer att betyda för de berörda Öresundspendlarnas socialförsäkringstillhörighet och därmed arbetsgivaravgifterna är ännu oklart.

– Vi vet att det pågår samtal mellan Udbetaling Danmark och Försäkringskassan, men vi har inte fått några besked än. Vi uppmanar pendlarna att hålla koll på myndigheternas hemsidor, säger Emelie Reimers, utredare på Försäkringskassan och handläggare på Øresunddirekt, till News Øresund.

Även föräldrar som bor i Danmark men arbetar i Sverige har hört av sig med frågor till Øresunddirekt, berättar hon.

– De hamnar i en konstig situation, för om man jobbar i Sverige måste man jobba, även om skolorna är stängda i Danmark. Vi har inte så mycket information mer än att de vanliga reglerna gäller. Det betyder att man inte får ta ut smittbärarpenning och inte vab, vilket kan ställa till det mycket för en vanlig familj, säger hon.

I stället hänvisas Öresundspendlarna till att diskutera saken med sina svenska arbetsgivare. Emelie Reimers lyfter fram möjligheter som att ta ut föräldrapenning, tjänstledigt eller semester.

Ett positivt besked kom dock under fredagen till de Öresundspendlare som måste stanna hemma och därmed inte kommer att utnyttja sina månadskort till tågen. Redan tidigare har DSB meddelat att det går att få pengarna tillbaka för danska periodkort som inte utnyttjas under hela perioden. Samma besked kom idag från Skånetrafiken efter ett beslut i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Fotnot: Förutom 25-procentregeln kan det i varje enskilt fall finnas andra faktorer och omständigheter som de danska och svenska myndigheterna tar hänsyn till när de beslutar vilket lands socialförsäkring pendlaren tillhör. Det finns också stora skillnader i reglerna vad gäller privata eller offentliga arbetsgivare.


SKILDA STRATEGIER I DANMARKS OCH SVERIGES ARBETE MOT CORONAPANDEMIN


STÖD TILL NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD

 • Danska regeringen och arbetsmarknadens parter har kommit överens om att danska staten står för 75 procent av lönen och arbetsgivaren för 25 procent i samband med att företag tvingas permittera personal. Arbetstagaren kan därmed få behålla full lön men tvingas att efterskänka fem semesterdagar. Avtalet presenterades söndagen den 15 mars och gäller till den 9 juni. Krishjälpen gäller företag som drabbas av minskad orderingång till följd av coronapandemin och som tillfälligt behöver varsla 30 procent av personalen.
 • Svenska regeringen har presenterat ett krispaket för minst 300 miljarder kronor på måndagen den 16 mars. Paketet innebär att företagens lönekostnad minskar med upp till 50 procent vid korttidspermitteringar och att löntagaren får ut över 90 procent av lönen. Förslaget gäller under 2020 och träder ikraft den 7 april, men gäller retroaktivt från och med nu. Staten tar även över sjuklöneansvaret under två månader.
 • Erhvervsministeriet och Finansministeriet i Danmark har genomfört åtgärder för att öka bankernas utlåningskapacitet med cirka 200 miljarder kronor. Extrakapitalet ska användas till att hjälpa krisande företag.
 • Svenska Riksbanken lånar ut 500 miljarder kronor till bankerna med förmånliga villkor som ska utgöra stöd till företag under coronakrisen. Riksbanken har också beslutat att under 2020 köpa värdepapper motsvarande upp till 300 miljarder kronor för att underlätta kreditförsörjningen.
 • Danska regeringen beslutar att ersätta arbetsgivare som betalar lön och sjukpenning till arbetstagare som blivit smittade av Covid-19
 • Svenska regeringen avskaffar tillfälligt kravet på sjukintyg, vilket innebär att man inte behöver uppvisa sjukintyg för arbetsgivaren under de 14 första dagarna vid sjukdom
 • Svenska regeringen slopar karensdagen, vilket innebär att anställda får sjuklön från dag ett. Det presenterades i en ändringsbudget värd 13 miljarder kronor.
 • Danska regeringens hjälppaket till danska företag, som presenterades 10 mars, ger företagen uppskov med skatt- och momsbetalningar med motsvarande 125 miljarder danska kronor. Det som en del av ett större stödpaket för att företag inte ska hamna i likviditetsproblem
 • Arrangörer i Danmark som tvingats avlysa evenemang efter regeringens beslut att stoppa större sammankomster får ersättning av danska staten. Arrangörer kan förvänta sig en ”rimlig kompensation” säger näringsminister Simon Kollerup.


STÖRRE VARSEL ORSAKADE AV CORONAPANDEMIN

 • Flygbolaget SAS meddelade söndagen den 15 mars att större delen av bolagets verksamhet ställs in och att upp emot 10 000 anställda sänds hem, motsvarande 90 procent av personalstyrkan. I Danmark gäller det 4 000 av 4 200 anställda.
 • Rederiet Stena Line varslade 950 personer i den svenska verksamheten om uppsägning på måndagen den 16 mars. Orsaken är ett minskat passagerarantal till följd av bland annat reserestriktioner.
 • Scandic Hotel varslar 2 000 anställda i Sverige, motsvarande hälften av den fast anställda personalstyrkan i Sverige.
 • Danska hotellkedjan BC Hospitality Group, som äger bland annat Bella Center, Marriott och Crowne Plaza i Köpenhamn, avskedar 350 anställda.
 • Clarion Hotel & Congress på Malmö Live varslar 11 personer sedan avbokningarna av hotellnätter kraftigt ökat.
 • Gymkedjan SATS stänger tillfälligt alla sina gym i Norden under två veckor för att undvika smittspridning.


INSTÄLLDA EVENEMANG

 • Sverige har förbjudit allmänna sammankomster med fler än 500 personer från och med den 12 mars. Brott mot förbudet kan ge böter eller fängelse med upp till sex månader.
 • Danmarks första förbud gällde sammankomster med fler än 1 000 personer. Sedan den 16 mars är gränsen nedsatt till 100 personer.
 • Med anledning av att sammankomster med fler än 100 personer är förbjudna i Danmark så har kulturlivet drabbats hårt och större kulturevenemang ställts in tillsvidare. Kongelige Teater erbjuder inblick i sin verksamhet genom publicerade filmer under namnet KGL Xtra.
 • Malmö opera ställer in alla evenemang och all biljettförsäljning tillsvidare.
 • Fehmarnbelt Days skjuts upp till ett ännu okänt datum. Arrangemanget var planerat den 17-18 maj.
 • Malmö Live kommer antingen ställa in, skjuta upp eller framföra sina evenemang med begränsad publik under mars och april, meddelar man.
 • Populära gatufestivalen i Köpenhamn ”Distortion” skjuts upp till 26-30 augusti.
 • Drottning Margrethe i Danmark ställer in firandet av 80-årsdagen den 16 april.
 • Fotbollsmatcher i danska Superligan och andra-divisionen ställs in tillsvidare.
 • Fotbollsallsvenskan i Sverige, med planerad start i början av april, kan senareläggas.
 • Svenska Hockeyslutspelet ställs in och ingen vinnare koras i år, beslutade Svenska hockeyförbundet.
 • Den planerade sommaröppningen av Tivoli skjuts upp med 14 dagar till den 16 april.
 • Jubileumskonferens med anledning av att Öresundsbron fyller 20 år, ”Öresund 2040: framtidens rörelser” som skulle arrangerats i Köpenhamn den 23 april i samarbete mellan Lunds universitet, Köpenhamns universitets och Øresundsinstituttet flyttas fram till den 23 oktober. Boken ”Checkpoint 2020 – människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid” som skulle presenterats vid konferensen släpps istället via en digital presskonferens den 23 april.

 

Artikeln uppdateras löpande.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev


Aktuella nyheter

Infrastruktur6 april, 2020

Skånes flygbransch pressad – Inga flyg mellan Skåne och Stockholm och BRA rekonstrueras

Flygbolaget BRA lämnade under måndagsmorgonen in en begäran om rekonstruktion. Det uppger bolaget i ett pressmeddelande. BRA bildades 2016 efter...

Danmark3 april, 2020

Kraftigt fall i resandet i Danmark

Samtidigt som Danmarks transportminister Benny Engelbrecht i ett pressmeddelande uppmanar alla danskar att begränsa resandet i påsk publiceras statistik visar...

Samhälle3 april, 2020

Färre coronasmittade i Skåne än i Region Hovedstaden

Skåne har än så länge en låg nivå av antal smittade av coronaviruset. Enligt siffror från fredagen har 307 personer...

Samhälle3 april, 2020

Danskar uppmanas att inte åka till sommarstugan i Sverige i påsk

Även om det inte är förbjudet avråds nu alla danskar som har svenska fritidshus från att åka besöka dessa under...

Samhälle3 april, 2020

Svenska UD förlänger avrådan från resor till 15 juni

Den 15 mars tog svenska Utrikesdepartementet beslutet att avråda från icke nödvändiga resor till alla länder fram till den 14...

Danmark3 april, 2020

I sista minuten valde danska regeringen att dra tillbaka ett förslag om stängda gränser för pendlare och danska medborgare

Danmarks regering övervägde i tisdags att lägga fram ett tillägg till ett lagförslag som skulle ge rätt att stänga gränserna även...

Samhälle2 april, 2020

Fordonstrafiken fortsätter minska över Öresundsbron

Från minus 67 procent under vecka 12 till minus 71 procent under vecka 13. Fordonstrafiken över Öresundsbron fortsätter att minska...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.