Connect with us

Fastighet

Corems hållbarhetschef:”Jag tror att hållbarhetsarbetet kommer att bli mer affärskritiskt”

Publicerad

den

Teresa Mattisson är hållbarhetschef på Corem och hon menar att fastighetsbranschen är så kapitalintensiv vilket gör hållbarhetschefsrollen särskilt vanlig bland fastighetsbolag. Hon ser också det sker en ökad uppdelning framöver mellan dels rapportering och governance och dels att driva projekt. Bilden till höger visar en av Corems fastigheter i Nordhavn i Köpenhamn. Foto: Corem och News Øresund

Av fastighetsbolag med fler än 50 anställda, som har ett kontor i Skåne, har 86 procent en hållbarhetschef. Cirka vart tredje bolag har en hållbarhetschef i ledningsgruppen. Bland mindre fastighetsbolag, med färre än 50 anställda, är det däremot få som har en hållbarhetschef. Det är några av resultaten från en rapport om hållbarhetsarbetet i Skånes fastighetsbransch, som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.
Beroendet av externa finansiärer gör att det är vanligt med hållbarhetschefer i fastighetsbranschen, menar Corems hållbarhetschef Teresa Mattisson, och hon tror att nästa steg blir att hållbarhetsarbetet kommer att delas upp mellan de som jobbar med rapportering och governance och de som leder projekt och driver utvecklingen framåt. Trycket på finansiärerna när det gäller hållbarhetsfrågor väntas öka ytterligare med den nya EU-taxonomin.

Fastighetsbolaget Corem äger och förvaltar kommersiella fastigheter huvudsakligen i Stockholmsområdet, men är även verksamt i storstadsregioner i Sverige och i Köpenhamnsområdet.

Teresa Mattisson, hållbarhetschef, Corem. Foto: Corem

Teresa Mattisson tillträdde en då nytillsatt tjänst som hållbarhetschef på bostadsbolaget Klövern för cirka fem år sedan. (Corem köpte upp Klövern 2021, men sålde vidare huvuddelen av ägarskapet till Nrep i en affär som slutfördes i juli 2023).

– 2018 såg Klövern att hållbarhet blev en viktigare fråga och då bestämde man sig för att rekrytera en hållbarhetschef. Den rollen tog jag sedan med mig in i Corem eftersom bolaget inte hade någon hållbarhetschef, säger hon.

Enligt sammanställningen till rapporten Hållbarhetsarbete i Skånes fastighetsbransch har 86 procent av alla fastighetsbolag med huvudkontor eller ett kontor i Skåne, med 50 eller fler anställda, en hållbarhetschef.

Tyngden i rollen som hållbarhetschef viktig i branschen

Enligt Teresa Mattisson skiljer sig fastighetsbranschen från många andra branscher genom att den är så beroende av extern finansiering. Det är, enligt hennes uppfattning, en anledning till att hållbarhetschefsrollen är vanligare än i andra branscher.

– Hållbarhet blir en allt viktigare och integrerad fråga så man måste ha den kompetensen, men även tyngden i sin roll och personlighet för att du ska kunna träffa investerare och finansiärer. Så jag tror att hållbarhetschefsrollen är vanligare i fastighetsbranschen jämfört med i andra branscher, där man kanske har andra roller med olika typer av hållbarhetsinriktning, säger Teresa Mattisson.

I hållbarhetsteamet på Corem finns ytterligare två medarbetare: en controller som ska arbeta med hållbarhetsrapportering och en projektledare, som nyligen tillträtt. Delvis handlar det om att justera efter ett förändrat kompetensbehov, förklarar Terese Mattisson.

Hon tror också att de mjukare värdena håller på att försvinna och att arbetet framöver kommer att bli mer resultatinriktat.
– Det har skett en väldigt omfattande utveckling de senaste åren. Jag tror att hållbarhetsarbetet kommer att bli allt mer uppdelat mellan de som jobbar med hållbarhetsrapportering och governance och de som leder projekt och driver utvecklingen framåt. Jag tror också att hållbarhetsarbetet kommer att bli mer affärskritiskt, säger hon.

EU:s taxonomi ger tydligare ansvarsutkrävande

För cirka två år sedan förändrade Corem så att hållbarhetschefen rapporterar till CFO (chief financial officer), eftersom bedömningen var att frågorna blir viktigare ur ett finansiellt perspektiv. Teresa Mattisson menar att trycket från finansiärer på fastighetsmarknaden dessutom kommer att växa med den nya EU-taxonomin.

– Jag tror att oavsett vilken typ av fastighetsbolag du är, även om det såklart gäller mer för börsbolag, så är du enormt beroende av kapital och finansiärer och dessa har ett stort tryck på sig i hållbarhetsfrågor på grund av EU-regelverket, säger hon.

Enligt Teresa Mattisson kommer insamling och rapportering av data om bolagets hållbarhetsarbete att fylla mycket av arbetet under de kommande åren och hon ser positivt på den nya taxonomin som hon menar kommer att leda till ökad transparens och likformighet. I sin tur leder det till att bolag inte kan ägna sig åt greenwashing i samma utsträckning när styrelsernas och bolagsledningarnas ansvar blir tydligare, tror hon.

Byggarbetsplats i Hyllie i Malmö. Teresa Mattisson bedömer att återbruk och minska resursanvändandet blir viktigt framöver men också att säkerställa att den sociala hållbarheten på byggarbetsplatser uppnås. Foto: News Øresund

Högre krav på underleverantörsleden

Teresa Mattisson beskriver att Corem är i startgroparna för att hitta sin egen väg mot att nå sitt mål om klimatneutralitet till år 2035. På vissa områden har branschen nått längre, som till exempel när det gäller energieffektiviseringar, medan det finns en lång väg att gå när det handlar om omställningen inom byggsektorn, konstaterar hon.

– Återbruk och bevarande kommer att vara viktigast att jobba med framöver. Att man inte måste slänga ut och köpa nytt utan behålla det som redan finns, säger hon och tillägger att hon är ganska optimistisk kring arbetet i branschen eftersom många aktörer ställer krav samtidigt som nya arbetsmetoder och material utvecklas.

Social och ekonomisk hållbarhet är också viktiga frågor, som inte är lika enkla att hantera, menar Teresa Mattisson. Inom social hållbarhet har branschen börjat ställa mer krav på sina underleverantörsled för att minska den ekonomiska brottsligheten och förbättra arbetsvillkoren för de anställda.

– Inom byggsektorn, men även kring exempelvis städning, finns de här problemen. Det beror på att man tappar kontrollen i underleverantörsleden för att de är så många, så att bolagen inte riktigt vet vad man har för folk på sina byggarbetsplatser, säger hon.

(News Øresund – Erik Ottosson)

 

Intervjun har publicerats i rapporten om Hållbarhetsarbetet i Skånes fastighetsbransch, den 4 oktober 2023, som är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne.

 

Fakta: Corem
Fastighetsbolaget Corem, med cirka 370 anställda, äger kommersiella fastigheter som kontorslokaler och citynära logisitikfastigheter främst i Stockholm. Bolaget har huvudkontor i Stockholm och även kontor i Malmö och i Köpenhamn. Corem köpte 2021 upp bostadsbolaget Klövern, men har under juli 2023 sålt vidare huvuddelen av ägarskapet till Nrep. Corem är ett börsnoterat bolag vars största ägare är entreprenören Rutger Arnhult.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Politik8 juli, 2024

Sveriges Nordenminister Jessika Roswall (M) föreslås som ny EU-kommissionär

Jessika Roswall (M), som förutom Nordenminister även är EU-minister, nomineras till ny svensk EU-kommissionär efter Ylva Johansson (S). Det meddelade...

Turism/kultur4 juli, 2024

Rekordmånga museibesökare i Danmark i fjol – men biograferna tappar

Fler än någonsin besökte de danska museerna i fjol, men biobesöken har inte hämtat sig efter pandemin. I jämförelse med...

Samhälle4 juli, 2024

Konjunkturen i Öresund: Befolkningsprognoserna skruvas ner i både Sverige och Danmark – danska reallöner är återhämtade för privatanställda

På båda sidor Öresund har befolkningsprognoserna justerats ned. I Sverige uppskattas detta leda till ett minskat behov av nya bostäder...

Arbetsmarknad3 juli, 2024

Grön omställning störst när sju samarbetsprojekt får dela på 137 Interregmiljoner

Fem projekt inom Grön omställning, ett inom Hållbara transporter och ett inom Gränslös arbetsmarknad får dela på 136,7 miljoner kronor...

Infrastruktur1 juli, 2024

Trafikverket: ny Öresundsförbindelse behövs kring år 2050, men inget förslag uppfyller alla behov

Snart är det dags att påbörja arbetet mot en framtida ny förbindelse över Öresund om den ska vara på plats...

Infrastruktur4 juli, 2024

Köpenhamns överborgmästare hoppas på en dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – men avvisar Landskronas planer på ett Europaspår till Köpenhamn

Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen (S) ser positivt på slutsatserna i Trafikverkets rapport om kapacitet och redundans över Öresund. Hon...

Infrastruktur4 juli, 2024

Landskronapolitikern Torkild Strandberg ställer sig bakom Trafikverkets förslag om dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – “rapporten styrker oss”

“Rapporten styrker oss i att Europaspåret har de funktioner som en ny Öresundsförbindelse behöver ha för att lösa problemen i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.