11 december 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1C

Ny dom: gängledaren för Loyal to Familia utvisas ur Danmark

november 21st, 2018 | by Johan Wessman

2018-11-21:

Högsta Domstolen (Højesteret) i Danmark har oväntat beslutat att döma ledaren för Loyal to Familia, LTF, till utvisning ur landet i sex år. Avgörande för domen var gängledarens tidigare kriminalitet och att domstolen bedömde att risken …


Köpenhamns kommun planerar ny spårvagnslinje mellan Nørrebro och Gladsaxe

november 16th, 2018 | by Mandus Orarback

2018-11-16:

För att möta ett ökande antal kollektivtrafikresenärer och binda ihop socialt utsatta delar av Köpenhamn med resten av staden planerar kommunen en spårvagnslinje mellan Nørrebro och Gladsaxe. Det skriver TV2. – Köpenhamn står mitt i en …


Dansk framgång i domstol i USA kring skattesvindel

november 6th, 2018 | by Johan Wessman

2018-11-06:

Under måndagen beslutade en domare i  Southern District of New York att ge danska Skattestyrelsen tillstånd att via domstolar återkräva motsvarande 5,4 miljarder danska kronor från små amerikanska pensionskassor som uppges ha medverkat till att svindla …Back to Top ↑