22 augusti 2018 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1B

ESS & Max IV projektet resulterade i 194 gränsöverskridande forskningsprojekt

augusti 22nd, 2018 | by Johan Wessman

2018-08-22:

194 gränsöverskridande forskningsprojekt har startats och gränshinder för internationella forskare har lösts i det hittills största Interreg-projektet i Öresund-Kattegatt-Skagerrak. Under tisdagen avslutades projektet”ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society” med konferens i Malmö. Projektledaren …


Skandia säljer danska verksamheten till AP Pension

augusti 15th, 2018 | by Johan Wessman

2018-08-15:

Svenska pensionsbolaget Skandia säljer sin danska verksamhet med 93 000 kunder till ömsesidigt ägda AP Pension med 317 000 kunder.  Det uppger Skandia i ett pressmeddelande. Försäljningen av Skandias danska verksamhet  är en del i en …


Brister upptäcks på vartannat danskt bygge

juni 18th, 2018 | by Anna Palmehag

2018-06-18:

Sedan rutinerna förändrades så att arbetsmiljökontrollanterna kommer oanmälda till danska byggen har antalet rapporterade brister ökat kraftigt. I 48,9 procent av fallen har företagen fått en anmärkning, visar en rapport från Arbejdstilsynet till Folketingets Beskæftigelsesudvalg. – …


Färre arrangemang på årets danska politikerfestival Folkemødet

juni 14th, 2018 | by Anna Palmehag

2018-06-14:

I dag drar den åttonde upplagan av politikerfestivalen Folkemødet på Bornholm i gång och för första gången är antalet arrangemang något färre än förra året. News Øresund var på plats under onsdagen, när förberedelserna bland partier, …


Inga säkra besked om höghastighetståg i regeringens infrastrukturplan

juni 8th, 2018 | by Anna Palmehag

2018-06-08:

Satsningar på dubbelspår mellan Helsingborg och Ängelholm, samt utbyggnad av E22:an i främst nordöstra Skåne. Det är satsningar i regeringens infrastrukturplan för perioden 2018-2029, som presenterades i veckan. Även en ny höghastighetsstambana mellan Hässleholm och Lund …


Dansk-svensk utredning om fast HH-förbindelse får EU-stöd

maj 25th, 2018 | by Mandus Orarback

2018-05-25:

Trafikverket och den danska motsvarigheten Vejdirektoratet har tillsammans med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beviljats EU-medel för att bland annat utreda hur en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle påverka samhällsekonomin och miljön. EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak …Back to Top ↑