20 maj 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

2A

Danska regionpolitiker får inte längre vara ordförande i Greater Copenhagen Committee

mars 7th, 2019 | by Johan Wessman

2019-03-07:

I januari publicerade Danmarks näringslivsminister Rasmus Jarlov en kungörelse om hur den nya danska erhvervsfremmeloven ska tillämpas när det gäller gränsregionalt och internationellt samarbete. Den anger bland annat att danska regionrådsmedlemmar, politiker, inte får inneha ordförandeskapet …


Greater Copenhagen Committee anpassar stadgarna till ny dansk lag

mars 7th, 2019 | by Johan Wessman

2019-03-07:

Vid måndagens möte i det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen Committee ändrades stadgarna så att de danska regionerna inte längre kan medfinansiera eller ha rösträtt när det gäller frågor som rör gränsregionalt arbete med fokus mot …


Stena Line flyttar Grenåfärjan från Varberg till Halmstad

mars 7th, 2019 | by Johan Wessman

2019-03-07:

I början av 2020 får Halmstad en ny färjelinje till danska Grenå på Jylland. Anledningen är att rederiet Stena Line tvingas lämna hamnen i Varberg som ska bygga en ny stadsdel i hamnområdet. Istället öppnas en …


Växande bostadsbrist i Köpenhamn har drivit upp bostadspriserna

mars 7th, 2019 | by Johan Wessman

2019-03-07:

Sedan 1990 har antalet invånare i Köpenhamns kommun ökat med 147 000 medan antalet bebodda bostäder endast ökat med 30 000.  Prisstigningarna på Köpenhamns bostadsmarknad beror snarare på förhållandet mellan utbud och efterfrågan än på oansvariga …


Asylsökande i Sverige kan mista bidragen om de bosätter sig i utsatta områden

mars 6th, 2019 | by Anna Palmehag

2019-03-06:

Svenska kommuner får möjlighet att dra in bidragen till asylsökande som bosätter sig i utsatta områden, enligt ett lagförslag som förbereds på justitiedepartementet. Malmö stad välkomnar ändringen, som de anser kommer att minska problemen med trångboddhet, …


2 800 fler praktikplatser till danska yrkesutbildningar

februari 28th, 2019 | by Johan Wessman

2019-02-28:

Målet om att mellan 2016 och 2018 skapa 2 100 fler praktikplatser till elever på danska yrkesutbildningar har uppnåtts med råge. Antalet praktikplatser ökade under perioden med 2 800 till 37 087 uppger Undervisningsministeriet. I det …Back to Top ↑