Connect with us

Fastighet

Bostadsbyggandet minskade mer i Sverige än i Danmark under 2023

Publicerad

den

Vid kalkbrottet i Limhamn i Malmö bygger HSB brf Kalk som kommer bestå av fyra flerbostadshus med totalt 78 lägenheter i blandade boendeformer. Totalt minskade antalet påbörjade bostäder i Skåne med 62 procent under 2023 jämfört med 2022. Foto: News Øresund

Påbörjandet av nya bostäder fortsatte att minska under 2023 på båda sidor Öresund. Procentuellt var nedgången störst i Sverige där antalet påbörjade bostäder minskade med 49 procent jämfört med 2022, från 57 000 till 29 350 bostäder under 2023. Bland storstadslänen backade bostadsbyggandet mest Skåne med 62 procent färre påbörjade bostäder. I Danmark minskade bostadsbyggandet med nästan 30 procent, från drygt 35 100 under 2022 till 24 650 påbörjade bostadsbyggen förra året. Även i Köpenhamn minskar byggaktiviteten, men endast marginellt. Det visar nya siffror från SCB, Danmarks Statistik och Köpenhamns kommun.

Land/Region Påbörjade bostäder 2023 Utveckling 2022-2023 (antal) Utveckling 2022-2023 (%)
Skåne 2 637 -4 328 -62%
Västra Götaland 5 175 -4 732 -48%
Stockholm 6 938 -6 943 -50%
Sverige 29 350 -27 650 -49%
Köpenhamn 3 916 -131 -3%
Danmark 24 650 -10 501 -30%
 Källor: SCB, Danmarks Statistik, Köpenhamns kommun

I Köpenhamn har det byggts mest i stadsdelarna Amager Vest och Vesterbro/Kongens Enghave under fjolåret, där de nya stadsutvecklingsområdena Ørestad och Carlsberg är belägna, skriver Köpenhamns kommun i ett pressmeddelande. Bostadsbyggandet minskade marginellt i huvudstaden under fjolåret jämfört med 2022, drygt 130 färre bostäder motsvarande en nedgång på tre procent. Även om bostadsbyggandet i den danska huvudstaden inte har fallit lika drastiskt jämfört med 2022 som rikssnittet, så har det byggts nästan 4 000 färre bostäder under åren 2022 och 2023 tillsammans jämfört med 2020 och 2021. Under de senaste tio åren har det byggts cirka 48 000 nya bostäder i Köpenhamn.

På dansk riksnivå är fjolårets byggaktivitet på sammanlagt 24 650 påbörjade bostäder den lägsta nivån sedan 2015 då det påbörjades drygt 20 800 nya bostadsbyggen. Men trots den relativt stora nedgången, ligger bostadsbyggandet fortsatt över nivåerna under finanskrisen 2008-2010 då antalet påbörjade bostadsbyggen i landet ständigt låg under 20 000 nya påbörjade bostäder varje år enskilt år under perioden 2009-2014.

Lägst bostadsbyggande i Skåne bland storstadslänen

Det påbörjades drygt 2 600 nya bostäder i Skåne under hela 2023. Jämfört med 2022 var det en nedgång med 62 procent. Senast byggaktiviteten av bostäder var så låg i länet var under 2009. Nedgången var också procentuellt större än i övriga två storstadslän, där den minskade aktiviteten var mer i linje med rikssnittet, på fall mellan 48-50 procent.

I hela landet påbörjades totalt 29 350 nya bostäder under fjolåret, vilket är den lägsta nivån sedan 2012. En viss uppgång i bostadsbyggandet noterades dock under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, från 5 750 till 8 500 bostäder. Det innebär att minskningstakten under de tre inledande kvartalen på 55 procent blev något mindre för när helåret 2023 summerades, som uppgick till minus 49 procent. (News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Arbetsmarknad11 april, 2024

Rapport från Google: 300 000 svenska jobb kan helt eller delvis ersättas av AI

Under de kommande tio åren kan sex procent av jobben i Sverige bli helt eller delvis ersatta av artificiell intelligens,...

Danmark11 april, 2024

Danmarks justitieminister vill tvångsupplösa Bandidos MC

Sedan danska Rigsadvokaten kommit fram till att det finns grund för att inleda en domstolsprocess för att upplösa Bandidos MC...

Näringsliv11 april, 2024

LKAB minskar produktionen efter problemen på Malmbanan

Den svenska gruv- och mineralkoncernen LKAB minskar produktionen med cirka en miljon ton per år. Två tågurspårningar på Malmbanan under...

Energi11 april, 2024

Danska planer på rekordstor batteripark i Trelleborg för lagring av vindkraftsel

Efter att i december 2022 fått Länsstyrelsen Skånes rekommendation till den svenska regeringen om att få bygga Skånes Havsvindpark i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.