Connect with us

Okategoriserade

Aktuellt i Öresundsdebatten vecka 16: arbetsmarknaden över Öresund, koranbränning, dansk passhantering och nordisk säkerhetspolitik

Publicerad

den

Den växande bristen på arbetskraft i Danmark och den höga arbetslösheten i Skåne har satt fokus på den gränsregionala arbetsmarknaden över Öresund och nu anordnas allt fler dansk-svenska jobbmässor. Foto: News Øresund - Sofie Paisley

Möjligheter och hinder för den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund, behovet av nya förbindelser över Öresund när dansk-tyska Fehmarn Bält-tunneln blir klar, den högerextrema dansk-svenska politikern Rasmus Paludans koranbränningar i Sverige, den snabba danska hantering av ny pass och nordisk säkerhetspolitik i spåren av Rysslands krig i Ukraina. Det är några ämnen som hamnat i fokus för den senaste tidens debatt. News Øresund följer och sammanställer regelbundet aktuella debattartiklar och fördjupande reportage och intervjuer med fokus på Öresundsregionen, Danmark och Sverige.

Dagens Nyheter 21 april 2022: Gör danskarna annat än att irritera oss svenskar?
“Först kom Kristian Tyrann. Sedan Aqua och fulla fotbollsdansken. Och nu koranbrännande snubben Rasmus Paludan”, säger komikern Daniel Sanches i en satirisk sändning i Dagens Nyheter.

Altinget Danmark 20 april 2022: København, Malmø og DI: Danskere og svenskere skal forenes på et fælles arbejdsmarked
Øresundsaftalen (skatteavtalet mellan Danmark och Sverige, reds. anm.) skal opdateres så den passer til nutidens arbejdsmarked, skriver Sophie Hæstorp Andersen (overborgmester Københavns Kommune), Katrin Stjernfelt Jammeh (kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad) og Peter Lanng Nielsen (formand Dansk Industri Hovedstaden, direktør Keolis Danmark) i Altinget Danmark. “Vi bør fjerne forhindringerne for pendlere gennem fire bureaukratiske forenklinger. Hvis det danske og det svenske arbejdsmarked var bedre til at tale sammen, ville alle parter blive rigere” skriver de i sitt debattinlägg.

Dagens Nyheter 20 april 2020: Så hamnade den danska turistön mitt i en storpolitisk maktkamp
“Ella Munch Jallov minns fortfarande när de sovjetiska bomberna föll över Bornholm. I dag, 77 år senare, skakas världen av Rysslands krig i Ukraina. Den danska turistön vid Östersjöns inlopp har blivit en bricka i det storpolitiska maktspelet. Och hur var det med utfästelsen att aldrig placera amerikanska soldater på ön – fanns det löftet?”. I ett reportage tar Dagens Nyheter med sina läsare till Bornholm som efter andra världskriget var ockuperat av dåvarande Sovjetunionen fram till april 1946.

Kvällsposten och Expressen 18 april 2022: Arbeta i Danmark – tjäna 25 procent mer på samma jobb
För svenskar som är villiga att pendla och jobba i Danmark kan det finnas stora pengar att tjäna skriver Kvällsposten och Expressen. Flera branscher har brist på folk – och det är inte ovanligt att de erbjuder en lön som är runt 25 procent högre än motsvarande jobb i Sverige.

Sydsvenskan 11 april 2022: Låt inte Sverige bli norra Europas flaskhals
Tillverkningen av tunnelbitarna till Fehmarn Bält-förbindelsen kommer inom kort att inledas. Sverige måste vara redo att ta emot ökade trafikvolymer skriver Sydsvenskan i sin huvudledare. Tidningen menar att svensk trafikpolitik är hopplöst efter och inte tar hänsyn till att 90 procent av godstågen som kommer trafikera förbindelsen kommer att köra vidare över Öresund på väg till Sverige och Norge. “Fehmarn Bält-förbindelsen kräver en andra Öresundsförbindelse för fjärr- och godstågstrafiken. Låt inte Sverige bli norra Europas flaskhals”, avslutar tidningen sin ledare.

Sydsvenskan 5 april 2022: Passa på pass som i Danmark
Det finns inte alltid skäl att blicka över Sundet för politisk inspiration. Men kanske kunde Sverige lära ett och annat av den danska lösningen för passhantering skriver Sydsvenskan i en ledare med anledning av de kraftigt ökade väntetiderna för att få ett nytt pass i Sverige. Den danska passhanteringen sköts på kommunnivå och tidningen noterar att då kan medborgarna få sina pass efter bara några få dagar.

Sydsvenskan 28 mars 2022: ”Det är alltför lätt för regeringar att visa ‘handlingskraft’ genom att fälla gränsbommar. Tillsätt en Öresundsminister.”
Ett skånskt inflytande i riksdagen och regeringen måste permanentas, skriver Noria Manouchi och Carl Johan Sonesson, Moderaterna i en debattartikel i Sydsvenskan. De menar att det behövs en ökad medvetenhet i Stockholm om villkoren i Skåne och Öresundsregionen. “Gång på gång hamnar vi i lägen där vi behöver förklara de mest basala fakta när vi argumenterar med företrädare för regeringen och riksdagen om beslut som rör Skåne”.

TV2/Lorry 31 mars 2022: Læserne spørger – Hvorfor rustes vi ikke til krig ligesom svenskerne?
“På grund af krigen i Ukraine har flere af jer skrevet og spurgt, hvorfor de danske myndigheder ikke har lavet en civilberedskabsplan, som den de har i Sverige, og hvad status er på jodtabletter”, skriver TV2/Lorry. Beredskapsstyrelsen svarar att de inte ser det som aktuellt att sända ut någon specifik folder om medborgarnas egen beredskap utan hänvisar till de anbefallningar som finns vid kriser.


Tidigare inlägg:

Sydsvenskan 16 mars 2022: Öresundsregionen behöver färre gränshinder, inte fler.
I sin huvudledare kritiserar Sydsvenskan det svenska regeringsförslaget om att återinföra id-kontroller för inresande till Sverige, alltså att t.ex. alla resenärer med Öresundståg på väg från Danmark till Sverige måste visa upp godkänd id-handling innan tåget lämnar stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. Erfarenheterna från id-kontrollerna under 2016-2017 avskräcker.
“Fast Öresundsregionens erfarenheter av gräns- och id-kontroller efter flyktingvågen 2015 och pandemin har varit att gränsfriheten alldeles för lätt offras i syfte att framstå som handlingskraftig”, skriver tidningen och pekar på att det just nu anordnas dansk-svenska jobbmässor där arbetslösa skåningar matchas mot danska arbetsgivare som har problem att rekrytera personal. “Detta i en arbetsmarknadsregion som måste ha som ständigt mål att rasera gränshinder, inte att bygga nya”, sammanfattar tidningen läget.

Berlingske 15 mars 2022: Svenske naboer strømmer til København. De kan blive løsningen på et dansk problem
“Ambitionerne om en dansk-svensk metropol har i årevis ligget i ruiner. Nu kan især en bestemt faktor være med til at genoplive det tætte samarbejde over Øresund”, skriver Berlingske och pekar på hur den akuta danska bristen på arbetskraft delvis kan hjälpas av att danska arbetsgivare genom dansk-svenska jobbmässor får hjälp att anställa arbetslösa skåningar.

Sydsvenskan 15 mars 2022: Moderaterna tror inte längre på HH-förbindelsen.
Den politiska enigheten i Skåne om infrastruktur vacklar skriver Sydsvenskan. “Moderaterna har beslutat sig för att överge stödet för ny stambana med höghastighetståg mellan Lund och Hässleholm. Partiet betonar att den nya linjen är uppbackad av moderater på samtliga nivåer – kommunalt, regionalt och nationellt. M vill hellre se en ny konventionell stambana. Därmed faller också den regionala enigheten kring stödet för den föreslagna HH-förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör, som är en del av den “Skånebild” som tidigare varit utgångspunkten för framtidens infrastruktursatsningar”.

Sydsvenskan 15 mars 2022: Vindkraftpark utanför Falsterbonäset väcker protester
Danska samägda kommunala Hofors planer på att bygga Aflandshages vindkraftpark i Öresund med 26 till 45 stycken upp till 220 meter höga vindkraftverk 13 kilometer rakt väster ut från Falsterbonäset väcker kritik i skånska Vellinge kommun. “Landskapsbilden kommer att påverkas mycket. Det finns en stor oro för hur det påverkar havsbotten, inte minst eftersom det är i närheten av var de tänker dumpa bottensediment från byggandet av Lynetteholm i Köpenhamn, säger Carina Wutzler (M), kommunalråd, till Sydsvenskan.

Danmarks Radio 18 februari 2022: Lokale på Stevns kæmper imod vindmøller i Køge Bugt, der skal lave grøn strøm til hovedstaden
Även från dansk sida kritiseras Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, för planerna på att bygga Aflandshages vindraftpark som hamnar åtta kilometer från Stevns kust i Kögebukten.
“Vi er nødt til at have vindmøller som en del af vores energiforsyning – ingen tvivl om det. Men det er vigtigt at vurdere, hvor vindmøllerne gør mest gavn og mindst skade, og den vurdering, synes vi ikke, har været grundig nok i det her tilfælde, säger Michael Løvendahl Kruse, ordförande i Naturskyddsföreningen på Stevns, till Danmarks Radio.

Sydsvenskan 11 mars 2022: ”Stora förhoppningar grusades snabbt av SJ.”
SJ ska enligt avtal svara för drift och underhåll av våra Öresundståg. Nu står det klart att SJ inte uppfyller de löften som utlovades. Alltför många tåg står stilla. Vem ska då ta ansvaret, undrar presidiet och övriga styrelsen i Öresundståg AB” i en debattartikel i Sydsvenskan.

Sydsvenskan 16 mars 2022: ”Jag kan inte annat än ställa samma fråga som styrelsen för Öresundståg.”
I en debattartikel i Sydsvenskan tillbakavisar SJ:s vd Monica Lingegård tillbakavisar kritiken från Öresundstågs ägare och menar att problemen med att för många Öresundståg står på verkstad beror på en rad missar från beställaren Öresundståg ABs sida Nio månader efter att Öresundståg AB och SJ AB tecknat avtal om driften av Öresundstågstrafiken, inklusive underhåll i den nybyggda underhållsdepån i Hässleholm, meddelade Öresundståg AB att 30 procent av underhållet ska flytta till en dansk verkstad. Det innebar att reservdelar måste delas mellan två verkstäder. Skicket på de i genomsnitt 15 år gamla Öresundstågen menar SJ är sämre än vad som uppgivits och det saknas många reservdelar som inte längre går att köpa. Samtidigt är den nya underhållsdepån ännu inte färdigbyggd. “Vem tar ansvar när löften inte hålls? Från SJ:s sida gör vi vårt yttersta för att bidra till en god underhållsnivå som gynnar resenärerna i hela Öresundsregionen”, avslutar Monica Lindegård.

Altinget 9 mars 2022: Ohållbar bangårdskapacitet hotar hållbarhetsmål
“Tågen behöver en bangård i Skåne utan kapacitetsbegränsningar. Vi vill att regeringen initierar en fördjupad analys av rangerkapaciteten i Sydsverige”. Det skriver Barbara Scheel Agersnap vid Copenhagen Malmö Port, Ted Söderholm vid Green Cargo och Linus Eriksson vid Øresundsbro Konsortiet i en debattartikel i svenska Altinget.

Sydsvenskan 15 februari 2022: Köpenhamns nya halvö – Per Bolund: S-regeringen måste försöka stoppa dumpningen i Öresund
Sveriges tidigare miljöminister Per Bolund (MP) berättar för Sydsvenskan att han ser slamdumpningen i samband med bygget av den konstgjorda halvön Lynetteholm i Köpenhamns hamninlopp som en dansk provokation.  Den 9 april 2021 hade han ett videomöte med den danska miljöministern Lea Wermelin där flera miljöfrågor togs upp men där Lynetteholm var i fokus. “Jag var väldigt tydlig med den oro som jag och svenska myndigheter kände”, säger han till Sydsvenskan. Den 5 maj 2021 gav de svenska myndigheterna ett samlat svar till Danmark om att deras invändningar var så starka att samrådet om Lynetteholm inte kunde betraktas som avslutat. Den 6 maj 2021 sänder Per Bolund ett brev till sin danska kollega där han betonar att “Danmark behöver finna en annan hantering av muddermassorna. När det inte kom några besked om ändrade muddringsplaner tog Per Bolund kontakt med den danska regeringen och hade ett möte med Lea Wermelin och den dåvarande transportministern den 3 juni 2021. Då fick han lugnande besked från den danska regeringen. Därför blev han förvånad när Folketinget dagen efter, den 4 juni, fattade beslut om Lynetteholm. “Ganska provocerande”, säger Per Bolund som tycker att den nuvarande S-regeringen måste försöka stoppa den danska dumpningen i Öresund. Själv valde han under sin ministertid att avvakta med ytterligare kontakter med den danska regeringen sedan han fått besked om att det skulle vara möjligt att ändra i planerna även efter beslutet i Folketinget. I januari 2022 började dock muddring vid den kommande Lynetteholm och slamdumpningen i Kögebukten. Den nuvarande svenska miljöministen Annika Strandhäll har på en fråga från Vänsterpartiet uppgivit att hon följer frågan och menar att samrådet med den danska regeringen fortsätter.
Den svenska kritiken mot projektet med att skapa den konstgjorda halvön Lynetteholm i Köpenhamns hamninlopp gäller främst två miljöfrågor:

  • Lynetteholm riskerar att påverka vattenflödet in i Östersjön. Kritiken har lett till att en oberoende utredning tillsats.
  • Dumpningen av muddermassor från grundläggningen av Lynetteholm på två platser i Kögebukten, ganska nära svenska gränsen och Natura 2000-området runt Falsterbonästet. Här gäller oron dels att muddermassorna kan komma att sköljas in över Natura 2000-området, dels att massorna kan innehålla gifter och andra föroreningar.

Sydsvenskan 15 februari 2022: Köpenhamns svar: Vi kan inte stoppa dumpningen
“Miljöministeriet i Köpenhamn kan inte stoppa dumpningen i Öresund” skriver de i ett brev till Vellinge kommun och som återges av Sydsvenskan. Budskapet är inte uppskattat:
“Tanken att slänga skit i havet för att slippa se det och tro att man blir av med det är förlegad, säger Carina Wutzler (M), kommunalråd”, till Sydsvenskan som rapporterar om en svensk oro för att Köpenhamns dumpning av bottenmassor i sambandet med bygget av den konstgjorda halvön Lynetteholm ska skada ett svenskt Natura 2000-område vid Falsterbonäset inte långt från dumpningsplatsen i Kögebukten.

Sveriges Television 13 februari 2022: Öresundspendlaren Thomas: ”Jag har blivit slumpmässigt visiterad 150 gånger”
SVT rapporterar om hur den svenska gränskontrollen drabbar vissa pendlare mer än andra: “Thomas James Thomsen driver företag i Danmark men bor sedan 16 år i Malmö. Han menar att han utsätts för rasprofilering när han gång på gång stoppas i gränskontrollen vid Öresundsbron och blir grundligt visiterad”.

Berlingske 15 februari 2022: Russisk ambassadør advarer mod at lukke USA ind på Bornholm: Der venter »alvorlige implikationer«
“Rusland er stærkt utilfreds med Danmarks nye aftale med USA, der vil tillade amerikanske soldater på dansk jord – også Bornholm. Det kan få »alvorlige implikationer« for samarbejdet” Det säger Rysslands ambassadör i Danmark i en intervju med Berlingske.

Sydsvenskan 11 februari 2022: Öresund hamnar i fokus när Europas militära karta förändras
“Europas säkerhetspolitiska karta har ritats om. Den militära skiljelinjen mellan öst och väst har flyttats från kontinenten till Östersjön. När upprustningen kring Ukraina nu följs av kapprustning kring Baltikum hamnar även Öresund i händelsernas centrum”. Så sammanfattar Sydsvenskan en intervju med Niklas Granholm, säkerhetspolitisk expert på FOI.

 Kommunen.dk 10 februari 2022: Debat/ Kan blive lige så stort som vind: Power-to-X har grønt eventyr-potentiale
Köpenhamns tidigare överborgmästare Frank Jensen, som idag är rådgivare till kommunen när det gäller grön omställning, lyfter i en debattartikel i kommunen.dk den nya tekniken att framställa grönt bränsle från vindkraft, power-to-x, som en möjlighet för Danmark att såväl nå klimatmålen som att bygga en ny framgångsrik industri på samma sätt som vindkraftsindustrin blivit en dansk succé. Frank Jensen pekar på att flera danska kommuner redan är på väg att få produktionsanläggningar för grönt bränsle: Esbjerg 2024 och Aalborg 2027. Fler orter har liknande planer på gång.

Altinget.dk 8 februari 2022: Nordisk supermodel er S-regeringens ultimative trumfkort
“Under coronakrisen har den skandinaviske velfærdsmodel bevist sin overlegenhed”, skriver den politiska kommentatorn Lars Trier Mogensen i en krönika på altinget.dk. Han menar att även om de nordiska länderna delvist valt olika strategier under coronapandemin så beror det främst på den nordiska välfärdsmodellen att länderna i ett internationellt perspektiv klarat sig väl genom pandemin. “Den skandinaviske velfærdsmodel oplever lige nu en renæssance”, är hans ena slutsats. Den andra är att socialdemokratin står stärkt efter krisen.

Sydsvenskan 11 februari 2022: Sverige behöver Skånes hamnar – bygg ut dem
I sin huvudledare noterar Sydsvenskan att Skåne är viktigt för varuflödet till hela Sverige och att utöver Öresundsbron så är de skånska hamnarna mycket betydelsefulla för svensk export och import. Nästan en tredjedel av handelsvärdet och en fjärdedel av den svenska importens och exportens godsvolym går via Helsingborg, Trelleborg, Malmö eller Ystad. Skåne är porten till Sverige och den måste byggas ut konstaterar Sydsvenskan.

Berlingske 10 februari 2022: Trekantsdrama om to millioner kubikmeter havbund fra København
I en artikel i Berlingske noteras hur Köpenhamns arbete med att muddra havsbotten under den kommande nya halvön Lynetteholm möts av kritik både från borgmästarna i sju kommuner vid Køge Bugt och från Sverige. Anledningen är att det bottenslam som muddras upp i hamninloppet till Köpenhamn dumpas i Öresund vid Køge Bugt helt nära den svenska gränsen.

Sydsvenskan 8 februari 2022: ”Varför ringer inte Katrin Stjernfeldt Jammeh sina danska partikollegor och ställer krav?”
Under rubriken Aktuella frågor skriver miljöpartisterna Stefana Hoti och Rasmus Ling att de vill “att Malmö som en god och uppriktig granne till Köpenhamn” kontaktar grannstaden om det bottenslam som just nu muddras upp för att ge fast grund åt den konstgjorda halvön Lynetteholm och som sedan tippas i Køge Bugt nära svenska gränsen. Skribenterna menar att Malmö ska kräva ett stopp för dumpningen och att bygget av Lynetteholm sätts på paus. 

Sydsvenskan 6 februari 2022: Danska russin gör ingen svensk kaka
Tidningens huvudledare tar upp den svenska debatten om hårdare tag mot kriminaliteten och ställer den i kontrast till ett reportage från Dagens Nyheter om “Sociala insatser stryper rekryteringen till kriminella nätverk i Danmark” och att det förebyggande sociala arbetet i Danmark anses mera framgångsrikt än de beslut som politikerna på Christiansborg fattar om hårdare straff och snabba lösningar. “Visst kan Sverige lära av Danmark. Men lärdomen borde vara att det inte är russinen som håller ihop en kaka, utan degen runt om”, konstaterar Sydsvenskan.

Dagens Nyheter 1 februari 2022: Sociala insatser stryper rekrytering till kriminella nätverk i Danmark
DN har besökt Nørrebro i Köpenhamn där socialarbetare “punktmarkerat” en grupp pojkar under flera år för att de inte ska lockas att bli gängkriminella. Så här sammanfattar tidningen Danmarks arbete mot gängkriminalitet: “På tio år har antalet gängkriminella i Danmark minskat med en tredjedel. Straffskärpningar lyfts ofta som metoden bakom framgångarna – men enligt forskarna är det sociala insatser i tidiga år som har störst effekt”.

TV2/Lorry 23 januari 2022: 300 skudepisoder om året på den anden side af sundet: Får vi svenske tilstande i hovedstaden?
Dansk regional-tv rapporterar från Malmö om att Sverige är det enda landet i Europa där antalet ihjälskjutna har ökat under de senaste 20 åren. “I Sverige har der de seneste tre år været over 300 skudepisoder i gennemsnit. Otte ud 10 er bande- og rockerrelateret. Det danske tal for netop bande- og rockerrelaterede skudepisoder de seneste tre år ligger i gennemsnit på 38”. skriver TV2/Lorry.

TV2/Lorry 1 februari 2022: Kæmpevindmøller skaber vrede og frustrationer
“Planer om 220 meter høje vindmøller ud for Stevns’ kyst får kritik fra borgmester, grundejere og Danmarks Naturfredningsforening. Vil spolere udsigt fra Stevns Klint og gå ud over et af de største fugletræk i verden, lyder kritikken” enligt TV2/Lorry.

TV2/Bornholm 31 januari 2022: Minister trodser bekymringerne: En kæmpe chance
Bornholm ska bli en av Danmarks två energiöar och navet i en kraftig utbyggnad av havsbaserad vindkraft som ska göra Danmark till ne”Energiøen og de 130 store, kommende havvindmøller er blevet genstand for bornholmsk skepsis, rapporterar TV2/Bornholm. Men klimaminister Dan Jørgensen (S) fastholder, at projektet kommer med et stort potentiale for Bornholm”.

TV2/Lorry 27 januari 2022: Svensk politiker efter resultatløst møde om Lynetteholm i Riksdagen: “Vi bliver nødt til at agere”
Den danskfödde svenska riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen har tagit upp den skånska miljökritiken mot Lynetteholm med den svenska regeringen som dock anser att de dansk-svenska miljöförhandlingarna sköts korrekt. “Den svenske regering gør ikke nok for at presse den danske regering til at stoppe dumpningen af slam i Øresund. Sådan lyder det fra Niels Paarup-Petersen, der er medlem af den svenske Riksdag for Centerpartiet efter et seminar om Lynetteholm i Stockholm”, rapporterar TV2/Lorry.

TV2/Lorry 27 januari 2022: Syv borgmestre danner alliance mod Lynetteholm: ”Vi står fælles front”
“Det er ikke hver dag, at en række politikere på tværs af partier og fløje stiller sig op sammen og råber ”Fælles front”. Men det var netop tilfældet torsdag formiddag, hvor borgmestrene fra syv kommuner beliggende ud til Køge Bugt mødtes for at diskutere de fremtidige konsekvenser, som, man frygter, vil komme i forbindelse med anlæggelsen af den kunstige ø Lynetteholm”. Det rapporterar TV2/Lorry.

Sydsvenskan 24 januari 2022: Tänk när metron går till Lynetteholm
Malmös dagstidning ställer fördelarna med Köpenhamns påbörjade bygge av nya halvö Lynetteholm (stormflodssäkring samt plats till 35 000 nya invånare och lika många arbetsplatser och en viktig pusselbit när det gäller planerna på en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö) mot de miljörisker som påpekats såväl av danska som kommuner som svenska Länsstyrelsen. Sydsvenskans ledarredaktion menar att det inte är första gången meningsskiljaktigheter kan överbryggas och oro för miljön lugnas om alla frågor tas upp på bordet och arbetet präglas av arbete, framsynthet och ingenjörsskap. “För Lynetteholm är inte bra bara för Köpenhamn, utan en viktig pusselbit för planerna på en Öresundsmetro till Malmö – och därmed för ett framväxande infrastruktursystem som på allvar kan knyta samman denna arbetsmarknadsregion och samtidigt spela en betydelsefull roll i klimatomställningen”.

Sydsvenskan 21 januari 2022: Malmö får inte bygga halvö i Norra hamnen
Samma argument och samma lösning om än i mindre skala än i Köpenhamn men ett annat besked – nej. “
Om Norra hamnen i Malmö fylls ut ytterligare, skadas de grunda bottnarna runt Malmö och vattenmiljön påverkas negativt. Därför säger mark- och miljödomstolen nej till Malmös planer på en ny halvö”, skriver Sydsvenskan.

TV2/Bornholm 20 januari 2022: Minister afviser oprustning: Russerne kommer ikke
Intet indikerer, at Bornholm er særligt truet, eller at der er behov for ekstra indsats trods storkonflikt mod øst, påpeger forsvarsminister Trine Bramsen (S) till TV2/Bornholm. (den 4 februari utsågs Morten Bødskov till ny försvarsminister medan Trine Bramsen är ny transportminister).

TV2/Bornholm 24 januari 2022: Hvad sker der, hvis Rusland tager Bornholm?
“Bornholm, Gotland og Åland er “nøglerne til Østersøen” og har strategisk vigtighed, hvis situationen i mellem Rusland og Ukraine eskaleres yderligere. Men hvad taler for at tage Bornholm fra russisk side? Det frågar sig Bornholms egen tv-kanal.

Sydsvenskan 20 januari 2022: Köpenhamns nya halvö – C och V kräver skarpare svar från regeringen om miljöriskerna för Öresund
“Danmark måste sluta använda Öresund som kloak – och Sverige måste sluta acceptera att de gör det” säger den danskfödda svenska riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C) till Sydsvenskan som rapporterar om att protesterna mot bygget av Lynetteholm nu nått svensk regeringsnivå. Niels Paarup-Petersen har stället en skriftlig fråga till Sveriges klimat- och miljöminister Annika Strandhäll om hon tänker agera för att danska regeringen garanterar att vatten- och kustområden på svenskt territorium inte påverkas negativt av bygget av Lynetteholm i Köpenhamn. Även riksdagsledamoten och Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Elin Segerlind ställde en liknande skriftlig fråga till Annika Strandhäll och där hon även frågade om Sverige ska börja förhandla med Danmark om ett stopp för byggnationen av Lynetteholm.
Enligt Sydsvenskan har Annika Strandhäll skriftligen svarat att regeringen högprioriterar skyddet av Öresunds marina ekosystem och poängterade i svaret att Sveriges samråd med Danmark om Lynetteholm fortfarande pågår.
”Just nu handlar samrådet bland annat om miljöövervakningen av dumpningen av muddermassor i Köge bukt där svenska myndigheter fortfarande har synpunkter”, skriver Annika Strandhäll till Sydsvenskan.

TV2/Lorry 16 januari 2022: Store protester mod dumpning af slam i Køge Bugt – borgmester frygter for havmiljøet ud for Stevns
“Demonstranter var i dag draget til Københavns Havn for at ytre deres harmdirrende protest mod Lynetteholmen – et bolig- og klimasikringsprojekt på en kunstig ø i havet ud for nationens hovedstad. Ifølge kritikerne medfører projektet en anseelig risiko for miljøforurening også her i sendeområdet”, skriver TV2/Lorry.

TV2/Lorry 15 januari 2022: 100 både demonstrerede mod Lynetteholm: “Vores fælles hav – ikke jeres losseplads. Slam jer”
“Op mod 100 både demonstrerede lørdag mod dumpningen af slam i Køge Bugt som konsekvens af det gigantiske anlægsbyggeri Lynetteholm i Københavns Havn. Demonstranterne frygter for havmiljøet”, skriver TV2/Lorry.

Sydsvenskan 20 januari 2022: Sex ryska landstigningsfartyg styr försvarets rörelser i Skåne
“Sedan julhelgen grupperas svenska försvarsstyrkor på ständigt nya platser längs Skånes kuster. Omgrupperingarna styrs av hur sex ryska landstigningsfartyg rör sig”, skriver Sydsvenskan. Enligt överste Per Nilsson, som leder det territoriella försvaret av Skåne sker rörelserna förhindra tillfället till fientlig landstigning.

Sveriges Television 16 januari 2022: Fler soldater har förstärkt Gotland under lördagen
På lördagseftermiddagen anlände en extrainsatt passagerarfärja till Visby hamn med ett större antal stridsfordon och militär personal rapporterar Sveriges Television. Det var den tredje militära förstärkningen av Gotland på ett dygn. Tidigare har ytterligare en färja samt ett flygplan anlänt till ön med militär personal och utrustning. Enligt Försvarsmakten handlar det om en beredskapsanpassning som sker på grund av det säkerhetspolitiska läget.

TV2/Bornholm 16 januari 2022: Analytiker: Militære bevægelser øget i Østersøen
Både NATO og Rusland øger i disse uger sin militære tilstedeværelse i Østersøen, efter at spændingerne imellem dem er øget, lyder det fra en militæranalytiker rapporterar TV2/Bornholm.

Politiken 16 januari 2022: Har du haft et billede af Sveriges strategi som værende helt til rotterne? Så har du misforstået noget
När Politiken skriver om Danmarks och Sveriges olika coronastrategier noterar tidningen att konsekvenserna inte skiljer sig lika mycket åt: “Og meget tyder på, at når vi med misundelse i øjnene har set billeder af svenskere på cafeer og restauranter, mens vi selv har gemt os væk inden døre og hver for sig, så er det om Sveriges mindre heldige strategi nok ikke hele sandheden. For måske afviger de to strategiers konsekvenser slet ikke så meget fra hinanden, som vi går og tror”.

Dagens Nyheter 15 januari 2022: DN Debatt. ”70 år av fri rörlighet inom Norden är hotad”
I ett debattinlägg i Dagens Nyheter skriver kommunalråden i Lund, Strömstad och Haparanda: “Tänk er att en gränskontroll sattes upp på Guldbron vid Slussen och Stockholm slets isär. Så är verkligheten i Haparanda-Tornio. I Strömstad gapar butikerna tomma och Öresundsregionen drabbas hårt i pandemins spår. När det nordiska samarbetet behövdes som mest har det fungerat som sämst”.

Børsen 11 januari 2022: Arbejds­mar­kedet skriger på hænder: Sverige kan være en del af løsningen
Danmark har en växande brist på arbetskraft och danska affärstidningen Børsen konstaterar att en del av lösningen kan finnas genom ökad arbetspendling över Öresund och pekar på att medan det finns 155 000 arbetslösa (AKU-tal) i Danmark så finns det 462 000 arbetslösa i Sverige. “Men det er ikke i stort tusindtal, at vi kan rekruttere fra Sverige”, säger Peter Halkjær, arbetsmarknadschef hos Dansk Ehrverv till Børsen och tillägger: “Der er dog særligt ét forbehold, som er værd at hæfte sig ved: Ledighedstallene i Sverige inkluderer en stor andel af personer, som ikke kommer fra EU, herunder flygtninge og familiesammenførte. Den gruppe vil have en begrænset adgang til det danske arbejdsmarked”.

Sydsvenskan 11 januari 2022: Länsstyrelsen: Lynetteholms byggstart hotar havsmiljö vid Falsterbo
Länsstyrelsen Skånes vattenhandläggare Carl Lindqvist uttrycker i en intervju i Sydsvenskan en oro för att dumpningen av bottensediment från bygget av Lynetteholm i Kögebukten inte långt från Falsterbonäset ska få konsekvenser för det skyddade Natura 2000-området där. Att bottensedimentet tas bort beror på att det inte är tillräckligt stabilt för att kunna bygga Lynetteholmen på.
– Bottenmassorna som grävs bort där ön ska anläggas innehåller allt man kan tänka sig hitta i en hamn: alltifrån tungmetaller till PCB:er, säger Carl Lindqvist till tidningen och menar att beskedet från By & Havn om att de mest förorenade massorna ska läggas på land inte är en tillräcklig garanti mot miljöriskerna.

Sydsvenskan 8 januari 2022: Ledaren för Marint Kunskapscenter om Lynetteholm: Förödande för Öresund
Arbetet för att skapa den konstgjorda halvön Lynetteholm i Köpenhamn har börjat och Sydsvenskan rapporterar om en svensk oro för miljökonsekvenserna av byggarbetet, då främst dumpningen av uppgrävt bottensediment i Kögebukten. Michael Palmgren, verksamhetsledaren för Marint Kunskapscenter i Malmö, menar att det inte är bra för Öresund. “Man tar förorenad mark som man grävt upp inne i Köpenhamn och slänger den på ett av de viktigaste områden som vi har på vår planet: våra grunda havsområden med tumlare, fiskbestånd och fantastiska ålgräsängar”, säger han till Sydsvenskan.

TV2/Lorry 6 januari 2022: Trods massiv modstand: Nu er det første slam smidt i Køge Bugt
“Trods stor bekymring blandt kystkommuner og de svenske myndigheder, påbegyndte By & Havn natten til torsdag dumpningen af slam i Køge Bugt. Det sker i forbindelse med anlægningen af Lynetteholm”, rapporterar TV2/Lorry.

TV2/Bornholm 3 januari 2022: Mange afvist ved grænsen til Sverige
“Ifølge det svenske politi er 1.456 personer blevet afvist ved de svenske grænser, efter nye krav om fremvisning af negativ test ved indrejse til Sverige trådte i kraft den 28. december”, skriver TV2/Bornholm på sin hemsida.

TV2/Bornholm 30 december 2021: Kø ved grænsen til Sverige
“I denne uge har der flere gange været lang kø, da Sverige den 28. december strammede kravene for at få adgang til landet. Hvis du skal med færgen fra Ystad, opfordrer Bornholmslinjen til at køre hjemmefra i god tid”, rapporterar TV2/Bornholm på sin hemsida. För invånarna på Bornholm har de svenska gränsreglerna stor betydelse eftersom den vanligaste vägen till och från övriga Danmark går via färja till Ystad och sedan en transitresa genom Skåne till Öresundsbron och Köpenhamn.

Berlingske 29 december 2021: Sverige har længe været Nordens coronasyge mand. Men dette efterår er flere danskere end svenskere døde med covid-19
Berlingskes reporter Thure Ahrenkilde Holm skriver om hur Sverige under den inledande coronapandemin drabbades mycket hårdare än Norge och Danmark men att bilden under de senaste månaderna blivit den omvända.
“For hvor Norge i december har oplevet sin dødeligste måned under hele pandemien, og Danmark for tiden registrerer de højeste antal daglige dødsfald med covid-19 i hele Norden, ser coronakrisens måske mest centrale nøgletal langt mildere ud hos vores nabo mod øst”.

 Sydsvenskan 29 december 2021: Krav på effektivare gränskontroller: ”Köer försvagar tilliten till Bron”
Trots att trafiken över Öresundsbron under hösten 2021 började återhämta sig blev 2021 ännu ett förlorat år konstaterar Sydsvenskan i en intervju med Øresundsbro Konsortiets vd Linus Eriksson. Anledningen är att den ökade smittspridningen i Danmark fick den svenska regeringen att i slutet av året besluta om skärpta inreseregler från de övriga nordiska länderna. Resultatet av de skärpta reglerna blev en tidvis omfattande köbildning för bilister som körda över bron i riktning mot Sverige.
– Köer är inte bra. Tilliten till bron försvagas. Polisen måste få tillräckliga resurser, säger Linus Eriksson, vd för brokonsortiet, till Sydsvenskan.

Sydsvenskan 26 december 2021: Ett kallt dansk-svenskt tågkrig utkämpas mellan SJ och DSB
“Ett kallt tågkrig pågår mellan danska DSB och svenska SJ, skriver Sydsvenskans reporter Erik Magnusson efter intervjuer med danske framtidsforskaren Uffe Palludan och den svenske järnvägsexperten Lennart Serder. I artikeln beskrivs hur de båda statliga järnvägsbolagen strider om tågtrafiken över Öresund, om kontrollen över tillgången till spår på Københavns hovdbanegård och om den framtida trafiken till Tyskland genom den kommande Fehmarn bält-tunneln.

 

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle24 maj, 2024

Öresund blir renare när Malmö och Lund bygger nytt gemensamt reningsverk och avloppstunnlar för 17,5 miljarder kronor

Vattnet i Öresund ska bli renare genom bygget av sydvästra Skånes nya avloppsreningssystem Maxima som beräknas kosta 17,5 miljarder kronor....

Danmark23 maj, 2024

Dansk Folkeparti kritiska till dansk klimatlag – som de själva skrivit under

Morten Messerschmidt, partiledare för Dansk Folkeparti, kallar Danmarks klimatpolitik för ett ”groteskt vansinne” i en intervju med Berlingske. Detta trots...

Danmark22 maj, 2024

Öresundsdebatten vecka 21: krav på utbyggd järnväg i södra Sverige och danska rubriker om avslöjandet av svensk trollfabrik

Felbedömningar har missgynnat svenska järnvägsinvesteringar som nu måste öka inför invigningen av Fehmarn Bält-tunneln. Sverige är världsmästare i att skapa...

Politik23 maj, 2024

Dansk-svenska koranbrännaren Rasmus Paludan kandiderar för nystartade svenska partiet Folklistan – utan partiets medgivande

Han har gjort sig känd genom koranbränningar på flera ställen i Sverige och har gjort ett misslyckat försök att komma...

Danmark23 maj, 2024

De äger 40 procent av marken i Köpenhamn och ska nu i partnerskap göra staden grönare och öka biodiversiteten

På onsdagen, under internationella dagen för biologisk mångfald, tecknade Köpenhamns kommun ett partnerskapsavtal med 19 andra markägare om att öka...

Samhälle22 maj, 2024

Danmark och Sverige stärker det maritima samarbetet i Öresund och Östersjön

Det svensk-danska försvarssamarbetet stärks ytterligare, meddelade Danmark och Sveriges försvarsministrar Troels Lund Poulsen (Venstre) respektive Pål Jonson (M) under det...

Arbetsmarknad22 maj, 2024

Skånsk konjunktur går sämre än i övriga landet – men en ljusning kan skönjas

Arbetsmarknaden i Skåne går svagare än i Sverige i stort, konkurserna ökar kraftigt medan nyföretagandet går ner, och nyproduktionen av...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.