Connect with us

Intervjuer

2020 var ett tufft år för kulturen i Skåne – nya restriktioner ger möjlighet till att delvis öppna upp

Publicerad

den

Gitte Wille är kulturchef i Region Skåne. Foto: Region Skåne

Det har kommit nya restriktioner för en del av kulturbranschen i Sverige som nu delvis kan öppna upp. Efter ett år med restriktioner och publiktak har stora delar av kulturbranschen varit helt eller delvist nedstängt. Fler former för digital kultur har blivit tillgängliga, men det ger inga intäkter. Under 2020 upplevde de 92 kulturaktörer som får årligt verksamhetsbidrag från Region Skåne totalt ett beräknat intäktsbortfall på mellan 115-125 miljoner kronor.

– Just nu håller vi handen under en sektor i stor kris. Och vi ser på 2020 och 2021 som tillfälliga lösningar, säger Gitte Wille, kulturchef i Region Skåne.

Som alla andra ställen har coronakrisen givetvis även drabbad den skånska kulturbranschen hårt.

– Alla driftsmedel och projektbidrag har betalats ut på trots av att villkoren inte kan efterlevas. Men samtidigt har en stor del av organisationernas intäkter från publik eller olika fonder fallit bort, förklarar Gitte Wille.

Under 2020 gjorde Region Skåne två undersökningar av konsekvenserna för de organisationer som får årligt verksamhetsbidrag från regionen. Samlat sett estimeras det att organisationerna ställt in runt 5 000 arrangemang med ett beräknat antal besökare på mellan 550 000 och 600 000 under perioden januari-augusti 2020. Det samlades intäktsbortfallet beräknas vara någonstans mellan 115-125 miljoner kronor för hela 2020.

– Det är klart att det kan ha några långsiktiga konsekvenser för branschen. Men det är inte en svart-vit bild. Hur kulturinstitutionerna klarar sig beror även på vilken organisationsform de har. Det är avgörande, säger hon.

Gitte Wille ser att det särskilt drabbar föreningarna och de små aktörerna som är beroende av bidrag liksom frilanskonstnärerna. Riksteatern presenterade tidigare i mars en ny undersökning bland 450 kommunpolitiker över hela landet och den visar att de flesta kommunerna inte ser aktuella besparingar inom kultursektorn är nödvändiga nu, men kan bli nödvändigt framöver. Drygt 40 procent anser att det är risk för minskade anslag på sikt. Gitte Wille är bekymrat för konsekvenserna av detta.

– Folk blir mer försiktiga när de ser att det är svårt att överleva som frilanskonstnär. Så det kan bli mindre attraktivt att utbilda sig till konstnär. Det ser vi rean nu ett minskat intresse för.

Svårt att få intäkter från digital kultur
Region Skånes kulturnämnd gav i 2020 verksamhetsbidrag till 92 organisationer som arbetar med kultur. Däribland finns både stora teaterscener och fria teatergrupper, stora och mindre museer samt olika organisationer och bibliotek som kan vara i form av föreningar, offentliga eller privata aktörer. Dessutom får fler kulturaktörer projektbidrag och därutöver har Region Skåne tre egna kulturinstitutioner: Film i Skåne, Malmö Opera och Skånes Dansteater. Men kultursektorn i Skåne består av många fler organisationer och privata företag.
– Vi har inte den fulla överblicken över krisens konsekvenser. Och krisen är ju inte över än. Det finns fortsatt ett publiktak på åtta personer och de flesta kulturinstitutioner har hållit stängt för besökare, konstaterar Gitte Wille och fortsätter.

– Det är ju en sektor som lever av liveupplevelser och det är helt omöjligt just nu. Det finns en del närvaro digitalt med fler olika initiativ, men det finns inga intäkter på streaming produkter.

Livestreamade föreställningar och konserter, virtuella festivaler, digitala konstutställningar och workshops är något av det som kulturen har kunnat erbjuda under nedstängningen. För många av kulturaktörerna har det gett viktiga erfarenheter med digital teknik vilket även kan användas efter pandemin. Men det är inte enbart fördelar med den.

– Det är en stor utmaning med den digitala omställningen. Vi har en ambition om att det ska vara mer digital tillgänglig kultur, men det finns ännu inte en affärsmodell för detta. Det förväntas fortfarande att vara gratis, och vi vet inte hur betalningsviljan kommer att utvecklas framöver.

Det är stor skillnad på vilken kvalitet, kunskap och teknologi som de olika aktörerna besitter. Det är dyrt att införskaffa den rätta tekniken och därför inte heller något alla kulturaktörer har råd med.
– Kvaliteten spelar mycket stor roll för den framtida betalningsviljan. Det är klar att det kan påverka vad vi är villiga att betala för om inte kvaliteten är bra nog. Och för många är den fysiska live upplevelsen ju fortfarande det centrala, konstaterar Gitte Wille.

Även om digital kultur och konst ger möjlighet att nå en bredare publik, geografiskt såväl som målgruppsmässigt, så visar tidigare undersökningar som Region Skåne har fått gjort, att den digitala kulturen inte når bredare ut. Det är samma grupper som nyttjar det digitala såväl som det fysiska kulturutbudet.

– Men det finns en enorm utvecklingspotential och vi ska helt säkert dithän där vi ska göra det möjligt att uppleva en produktion på båda sätten, digitalt och live, fastslår Gitte Wille.

Återstartsplan och nya restriktioner för kulturen

I december tillsatta den svenska regeringen en särskild utredare som har i uppdrag att kartlägga konsekvenserna, samla erfarenheterna och synliggöra nya positiva initiativ som uppstått i kultursektorn under coronakrisen. Dessutom ska kommissionen i september lägga fram konkreta förslag till hur kulturen i Sverige kan återstartas och utvecklas efter coronapandemin.

Från idag, den 25 mars, har Folkhälsomyndigheten infört nya restriktioner för kulturinstitutionerna. Sedan regeringen införde ett församlingsförbud på mer än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i november 2020, har de flesta kulturinstitutioner tvingats hålla stängda. Nu införs nya restriktioner för museer och nöjesparker. För museer och konsthallar ska det vara minst 10 kvadratmeter per person medan det för nöjesparkerna ska vara minst 20 kvadratmeter per person. Det ger möjlighet att öppna upp för ett begränsat antal besökare.

För teatrar, biografer, konserter och andra kulturarrangemang med publik gäller fortsatt ett publiktak på åtta personer. Det förväntas att det kommer bli beslutat om nya differentierade restriktioner så publikantalet vid et arrangemang anpassas efter förhållanden där exempelvis utomhusarrangemang eller arrangemang med fasta sittplatser med avstånd kan ha fler deltagare.

– Men smittspridningen är ju tyvärr inte på retur, och vi är väldigt försiktiga med att öppna, men differentierade restriktioner vore det bästa för kulturlivet för pandemin har visat visat att vi behöver kulturen i vore liv, samtidig befinner vi os i en historisk kris. Balansen mellan att minska smittspridning och ta tillvara den mentala hälsan, den balansakten är svår, säger Gitte Wille.

(News Øresund – Thea Wiborg)

 

Fakta: Region Skånes kulturbidrag

En del av Region Skånes uppdrag är att tillgängliggöra konst och kultur för så många som möjligt. Kultur för barn och unga är prioriterat, men fritids- och idrottsområdet ingår inte i regionens uppdrag. Fokus är på den professionella kulturen.  Kulturnämndens budget var 519 miljoner kronor för 2020. Region Skånes kulturnämnd fördelar de statliga bidragen på cirka 200 miljoner kronor via kultursamverkansmodellen.

Region Skånes kulturnämnd tilldelade under 2020 verksamhetsbidrag eller bidrag för pågående utvecklingsprojekt till 92 organisationer som arbetar med kultur. Däribland finns både stora teaterscener och fria teatergrupper, stora och mindre museer samt olika organisationer och bibliotek, och har olika organisationsformer: föreningar, kommunala förvaltningar, statliga förvaltningar, stiftelser och företag.

Dessutom får fler aktörer projektbidrag och Region Skåne har tre egna kulturinstitutioner: Film i Skåne, Malmö Opera och Skånes Dansteater. Region Skåne har under coronapandemien också möjliggjort för kulturaktörer att söka tillfälligt expresstöd. Kulturnämnden har omfördelat medel till extra stöd till enskilda kulturaktörer och centrumbildningar som organiserar enskilda kulturskapare i Skåne och nu under våren 2021 tilldelas ytterligare medel till små aktörer, så som enskild firma, företag, föreningar. Många kulturaktörer har dessutom sökt extra stöd från staten, kommunerna eller Statens kulturråd under pandemin.

 

Exempel på digital kultur i Sverige og Danmark

Många svenska och danska kulturinstitutioner erbjuder digitala kulturupplevelser. Här är links till bland annat digitala teaterföreställningar, workshops, konserter och konstsamlingar.

Det Digitala Konserthuset – Malmö Live

Dunkers Kulturhus Digitalt

KGL Xtra – Det Kongelige Teater

Louisiana Channel

Malmö museer hemifrån

Musik i Syd Channel

Operan Play – Sveriges kungliga opera

Play Form/Design Center

Skånes Dansteater live streams

Riksteatern Play

Skissernas museum digitalt

SMK Open, Statens Museum for Kunsts digitale samling af kunstværker

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle19 april, 2024

Konjunkturen i Öresund: sysselsättningen stiger fortsatt i Danmark och inflationen i Sverige föll mer än väntat

Danmark väntas ha en fortsatt högre ekonomisk tillväxt än Sverige under 2024 med BNP-ökningar på över två procent. Sverige går...

Arbetsmarknad18 april, 2024

Miljarder i samhällsekonomiska vinster i Öresundsregionen om gränshindren över Öresund avvecklas, visar ny analys

Öresundsregionens arbetsmarknad är endast integrerad till 17 procent. Men om arbetsmarknaden skulle vara helt integrerad skulle detta leda till en...

Energi19 april, 2024

Danmark och Sverige med i avtal om export av koldioxid för permanent lagring

Att fånga in och lagra koldioxid brukar kallas för CCS och anses av många som ett av många sätt att...

Samhälle19 april, 2024

Svenskarna jobbar längre – den faktiska pensionsåldern har stigit till 66 år

Mellan 2022 och 2023 ökade den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige med 1,2 år till 66,0 år skriver Sydsvenskan baserat på...

Energi19 april, 2024

Malmö börjar om med eget energibolag

Malmö stad startar ett eget energibolag för att säkerställa en “tillräcklig, prisvärd och hållbar elförsörjning och samtidigt stärka rådigheten över...

Infrastruktur19 april, 2024

Snälltåget kör fler tåg från Stockholm till Köpenhamn under perioden maj-september

Med start den 16 maj och fram till den 29 september i år utökar Snälltåget linjen Stockholm-Malmö och kör vidare...

Danmark18 april, 2024

400-åriga renässansbyggnaden Børsen i Köpenhamn brann ned till hälften – röster höjs för att bygga upp den igen

Ena halvan av den renässansbyggnaden Børshuset som ägs av Dansk Erhverv började under tisdagsmorgonen brinna, något flera danska och svenska...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.