11 december 2017 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Om News Øresund

– oberoende dansk svensk nyhetsbyrå

News Øresund är en oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå som levererar nyhetstelegram och artiklar till redaktion i Danmark och Sverige. Byrån drivs som en non-profit organisation och allt material som sänds till media i Danmark och Sverige är kostnadsfritt. Målsättningen är att öka den journalistiska bevakningen av utvecklingen i Öresundsregionen. Vi erbjuder även ett fritt åtkomligt bildarkiv med pressfotografier på Flickr.

News Øresund startade 2012 som ett Interregprojekt mellan Øresundsinstituttet, Lunds universitet och Roskilde universitet med finansiering från EU och regionala aktörer. Sedan 2015 ingår News Øresund i Øresundsinstituttet.

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering av ett närmare 100-tal medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet.


Back to Top ↑